Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

Makale Dispoziyonu: Makaleler aşağıdaki dispozisyona göre düzenlenmelidir.

Araştırma Makalesi

Kısa Makale / Teknik Not

Olgu Sunumu

Derleme

Editöre Mektup

Öz

Öz

Öz

Öz

Öz

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler

Giriş

Giriş

Giriş

Giriş

SERBEST İÇERİK

Materyal ve Metot

SERBEST İÇERİK

OLGU

SERBEST İÇERİK

Bulgular

Tartışma ve Sonuç

Tartışma ve Sonuç

Tartışma ve Sonuç

Tartışma ve Sonuç

Teşekkür*

Teşekkür*

Teşekkür*

Teşekkür*

Kaynaklar

Kaynaklar

Kaynaklar

Kaynaklar

Kaynaklar

*: İhtiyaç duyulması halinde kullanılabilir

Örnek makale için tıklayınız

Sayfa Düzeni: Makale, dergiye Microsoft Word (.doc ve .docx uzantılı), Zengin Metin Biçim (.rtf) veya OpenOffice (.odt uzantılı) üçüncü parti yazım formatlarında A4 kağıt boyutunda hazırlanmalıdır. Sayfanın tüm kenarlarında 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Makalenin tümünde 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır. Paragraf başlangıcı 1,25 cm girintili ve metin her iki yana yaslanmalıdır. Sayfa numaraları ortalanmış olarak sayfa altına konumlandırılmalıdır. Makalenin tümünde Times New Roman yazı tipi ve 12 punto yazı tipi boyutu (başlık:14 punto, tablo açıklamaları:10 punto ve yazar bilgisi:10 punto hariç) karakteri kullanılmalıdır.

Makale Başlığı: Başlık sayfaya ortalanmış 14 punto ve koyu (bold) yazı tipi stilinde, her sözcüğün sadece ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Yazar Bilgisi: Yazar isimleri makale başlığından sonra bırakılacak bir satır boşluktan sonra sayfaya ortalanmış halde unvansız tam isim olarak, Adı SOYADI şeklinde 10 punto boyutunda yazılmalıdır. Yazarların kurum bilgileri üst simgede Arap rakamları ile gösterilmeli, açıklamaları isimlerden sonra verilmelidir. Sorumlu yazar (*) işareti ile belirtilmeli ve mail adresi, telefon ve faks bilgileri verilmelidir.

Öz: Tek paragrafta ve 200 kelimeyi aşmayacak şekilde yazılmalı ve çalışmayı özetlemelidir. Öz hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanmalıdır. Yabancı uyruklu yazarlar için Türkçe Öz gerekmemektedir.

Anahtar kelimeler: En çok 5 adet verilmelidir.

Şekil ve Çizelgeler: Metin içinde refere edildikleri noktaya en yakın konuma ardışık Arap rakamları (Şekil 1, Şekil 2, Çizelge 1, Çizelge 2) kullanılarak sayfaya ortalanmış olarak yerleştirilmelidir. Her şekil ve çizelgeye 1.5 satır aralığına sahip birer başlık verilmelidir. Başlık çizelgelerin üstüne, şekillerin altına ortalanmış olarak yazılmalıdır. Başlık ile çizelge ve şekiller arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır. Çizelgelerde gerekli durumlarda 9 puntoya kadar küçültme yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde çizelgede kullanılan kısaltmaların açıklaması veya çizelgeye özel notlar çizelge altında ortalanmış olarak 10 punto yazı boyutunda yazılmalıdır. Kabul edilen makalelerde kullanılan şekiller jpg formatında 300 dpi çözünürlüğünde sisteme ayrıca yüklenmelidir.

Çizelge örneği:

Tablo 1. Balık türlerinin akarsulardaki dağılımı

Türler

Akçay

Büyük Menderes

Dalaman Çayı

Toplam

N

%

N

%

N

%

N

%

A. anguilla1

0,381

0,2

A. mirabilis

2

2,5

3

1,155

1,01

A. bipunctatus1

0,381

0,2

S. fellowesii

23

28,8

114

40,4

65

49,6

202

40,9

C. meandrense31

11,931

6,28

L. kottelati

9

11,3

56

21,565

13,2

B. escherichi

23

28,8

14

5,36

39

29,8

76

15,4

C. bergamae

2

2,5

7

2,68

2

1,53

11

2,23

O. angorae

21

26,3

55

21,08

13

9,92

89

18,0

G. aculeatus

12

9,16

12

  2,43

Toplam

80

100

282

100

131

100

493

 100


Teşekkür: Çalışmaya maddi ve altyapı desteği sağlayan kurum bilgisi varsa proje numarası ile birlikte mutlaka belirtilmelidir. Çalışma daha önce herhangi bir sempozyum/kongrede sunulmuş ise bu bilginin verilmesi önemsenmektedir.

Örn.: Bu çalışma Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından TAGEM/HAYSÜD/2001/09/02/01 proje numarası ile desteklenmiş ve II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumunda (20-22 Mayıs 2015, Isparta) sözlü olarak sunulmuştur.

Etik Kurul Onayı: Deney hayvanlarının kullanıldığı çalışmalarda etik kurul onayının alınmış olması gerekmektedir.

Formül ve Değişken Kullanımı: Her bir formül italik olarak ayrı bir satırda tek başına verilmelidir. Formülde kullanılan değişkenler de metin içinde italik olarak verilmelidir. Örnek: R2abkxyWGSIMZtoLt, WtL∞W∞ , TLFL vb.

Tür İsmi Kullanımı: Tür ismi italik yazılmalıdır. İlk kullanımdan sonra cins ismi kısaltılarak verilmelidir.

Ondalık Sayı Gösterimi: Ondalık sayılar Türkçe makalelerde virgül, İngilizce makalelerde ise nokta ile gösterilir.

Atıf Gösterimi:

- Tek yazarlı kaynaklar: (Kara 2000; Chun 2002, 2005a, 2005b; Barr 2015)

- İki yazarlı kaynaklar: (Kara ve Kayhan 2000; Chun ve Lee 2002, 2005a, 2005b; Barr ve Shore 2015)

- Üç ve daha çok yazarlı kaynaklar: (Kara vd. 2000; Chun vd. 2002, 2005a, 2005b; Barr vd. 2015)

- Bir yazarın aynı yıl içinde çıkmış birden çok yayını için yıldan sonra harf (a, b, c, ...) sırasıyla ayrım yapılır: (Çetinkaya 2000a, 2000b)

- İnternet kaynakları: (TUİK 2014)

- Birden fazla atıf yapıldığında yıl sırası gözetilir ve atıflar birbirlerinden noktalı virgül işareti ile ayrılır: (Şahin 2011; Erol 2012; Özkök 2013a, 2013b; Kara 2014; Taner 2015a, 2015b, 2015c)


Kaynakça Yazımı: Kaynakçalar ikinci satırdaki girinti asılı 1.25 cm olacak şekilde "CSE (İsim-Yıl)" formatında, alfabetik sırayla yazılmalıdır. Yayınların DOI numaraları mutlaka belirtilmelidir. Dergi isimleri aralarında noktalama işareti olmaksızın kısaltılarak verilmelidir. Yayın çeşidine göre kaynakça yazımı aşağıda örneklenmiştir.

- Güncel DOI bilgileri http://www.crossref.org/guestquery/ adresindeki "Search on article title" seçeneği ile makale başlığı ve ilk yazar soyismi bilgileri kullanılarak hızlı bir şekilde taranabilir.

- Dergi isimleri aralarında noktalama işareti olmaksızın kısaltılarak verilmelidir. Bunun için https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/A_abrvjt.html adresinde yer alan örnekler incelenmelidir.

Yayın çeşidine göre kaynakça yazımı aşağıda örneklenmiştir.

Süreli Yayınlar:

Delacote P. 2009. Commons as insurance: safety nets or poverty traps? Environ Dev Econ. 14(3):305-322.

İlhan A, Sarı HM. 2013. Fish fauna and fisheries activities in Lake Marmara. Ege J Fish Aqua Sci. 30(4):187-191. doi: 10.12714/egejfas.2013.30.04.08.

Wesolek BE, Genrich EK, Gunn JM, Somers KM. 2010a. Use of littoral benthic invertebrates to assess factors affecting biological recovery of acid- and metal-damaged lakes. J N Am Benthol Soc. 29(2):572-585. doi: 10.1899/09-123.1

Wesolek BE, Szkokan-Emilson EJ, Gunn JM. 2010b. Assessment of littoral benthic invertebrate communities at the land–water interface in lakes recovering from severe acid- and metal-damage. Hum Ecol Risk Assess. 16(3):536-559. doi: 10.1080/10807031003788642

Kitap:

Geldiay R, Balık S. 2009. Türkiye tatlısu balıkları. VI. Baskı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi 644 s.

Beverton RJH, Holt SJ. 1957. On the dynamics of exploited fish populations. London: Chapman & Hall 538 s.

Avşar D. 2005. Balıkçılık biyolojisi ve populasyon Dinamiği. Adana: Nobel Kitapevi 332 s.

Kitaptan Bölüm:

Rapley R. 2010. Recombinant DNA and Genetic Analysis. In: Wilson K, Walker J, editors. Principles and techniques of biochemistry and molecular biology. 7th ed. New York (NY): Cambridge University Press. s. 195–262.

Çetinkaya O, Şen F, Elp M. 2005. Balıklarda büyüme ve büyüme analizleri. Karataş M, editör. Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. s. 93–120.

Konferans/Sempozyum Bildirileri:

Ceylan M, Çetinkaya O, Küçükkara R, Akçimen U. 2014. The reproduction efficiency of the medicinal leech Hirudo verbana Carena, 1820. Uluslararası Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA); Trabzon, Türkiye.

Tarkan AS, Gaygusuz Ö, Özuluğ M, Gaygusuz ÇG. 2007. Sapanca Gölü’ne akan derelerde yaşayan balıkların tür kompozisyonları, nispi bollukları ve uzamsal dağılımları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu; Muğla, Türkiye.

Tez:

Simpson L. 2008. Level 5 Veganism: consumption of nothing that casts a shadow [Master's Thesis]. Springfield University. 248 s.

Yegen V. 2014. Eğirdir Gölü (Isparta/Türkiye)'ndeki Anadolu endemiklerinin biyoekolojik özelliklerinin belirlenmesi [Doktora Tezi]. Ege Üniversitesi. 177 s.

Teknik Rapor/Proje Raporları:

Bulut C. 2011. Isparta, Burdur ve Denizli illerinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin dere suyuna ve çevreye olan etkilerinin araştırılması. Isparta: Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü. Proje No.:TAGEM/HAYSUD/2006/09/03/01.

Charles DF, Knowles C, Davis RS. 2002. Protocols for the analysis of algal samples collected as part of the U.S. geological survey national water-quality assessment program. Philadelphia: The Academy of Natural Sciences. Rapor No.:02-06.

İnternet Kaynakları:

Tiampo J. 2010. Seal Appeal: The nutrition, food safety, and operational benefits of sous vide technology for North American restaurants; [Erişim tarihi: 22 Şub 2015]. Erişim Adresi: http://www.techne-calibration.com/adminimages/Sous_Vide_Information(1).pdf

FAO 2007. Food and Agriculture Organization. AQUASTAT database; [Erişim tarihi: 22 Şub 2015]. Erişim Adresi: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm

TurkStat 2014. Turkey Statistical Institute. Domestic producer price index, June 2014; [Erişim tarihi: 22 Şub 2015]. Erişim Adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15956