Amaç ve Kapsam

LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan uluslararası, açık erişimli ve süreli bilimsel hakemli bir dergidir. LimnoFish sadece içsularda yapılmış olan balıkçılık yönetimi, ekoloji,genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır.

Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup formatlarında makaleler yayımlamaktadır.

 Dergi aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır.

- Balıkçılık Yönetimi
- Biyoloji
- Ekoloji
- Genetik
- Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı
- Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
- Su Ürünleri Sosyo-Ekonomisi

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık