Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2149-4428 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü |


LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan uluslararası, açık erişimli ve süreli bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide Balıkçılık Yönetimi, Biyoloji, Genetik, Ekoloji, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri, Su Ürünleri Ekonomisi konularında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

Dergimiz LimnoFish, İlk Sayısı (V:1 N:1, 2015)'ndan itibaren Clarivate Analytics'in veritabanları (Biological Abstracts, BIOSIS Previews ve Zoological Record) tarafından indekslenmeye başlamıştır. İlgili metne ulaşmak için tıklayınız. (01/03/2018)Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research

e-ISSN 2149-4428 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü |
Kapak Resmi


LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan uluslararası, açık erişimli ve süreli bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide Balıkçılık Yönetimi, Biyoloji, Genetik, Ekoloji, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri, Su Ürünleri Ekonomisi konularında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

Dergimiz LimnoFish, İlk Sayısı (V:1 N:1, 2015)'ndan itibaren Clarivate Analytics'in veritabanları (Biological Abstracts, BIOSIS Previews ve Zoological Record) tarafından indekslenmeye başlamıştır. İlgili metne ulaşmak için tıklayınız. (01/03/2018)Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Cilt 6 - Sayı 3 - 29 Ara 2020
 1. Gökkuşağı Alabalığı Yemlerine L-alliin ve Oleuropein İlavesinin Büyüme Performansı, Bazı Bağışıklık Parametreleri ve Hastalık Direnci (Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida) Üzerine Etkileri
  Sayfalar 180 - 188
  Ebru YILMAZ, Sebahattin ERGÜN, Sevdan YILMAZ
 2. Zooplankton Fauna of Demrek Dam Lake (Kırıkhan, Hatay)
  Sayfalar 189 - 200
  Ahmet BOZKURT, Bestami KARA
 3. Yazır Gölü Havzası (Çavdır/BURDUR) Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Mevsimsel Değişimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 201 - 214
  Simge VAROL, İlknur KÖSE
 4. Otolith Morphometry of Wels Catfish, Silurus glanis L.
  Sayfalar 215 - 222
  Ramazan YAZICI, Okan YAZICIOĞLU, Mahmut YILMAZ
 5. Baraj Gölü Ekosisteminde Dinoflagellatlardan Peridiniopsis cf. cunningtonii (Lemmermann) Lemmermann Patlaması Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 223 - 230
  İskender GÜLLE, F. Banu YALIM, Merve ÜLKÜ
 6. A Preliminary Study on Reproduction and Development of Bushymouth Catfish (Ancistrus dolichopterus) in Aquarium Conditions
  Sayfalar 231 - 237
  Mustafa DENİZ, T. Tansel TANRIKUL, Onur KARADAL, Ezgi DİNÇTÜRK, F. Rabia KARADUMAN
 7. Niğde İli (Türkiye) İhtiyofaunası
  Sayfalar 238 - 250
  Burak SEÇER, Sevil SUNGUR, Erdogan ÇİÇEK, Mustafa Çağrı CEYLAN
 8. Evaluation of Tench (Tinca tinca L., 1758) Meat as Fish Cake and Determination of Shelf Life
  Sayfalar 251 - 260
  Kadir ÇAPKIN, İlker ATİK, Azize ATİK, Ramazan ŞEVİK
 9. Kırkgöz Su Kaynakları ve Çırnık Köprüsü Arasında Yaşayan Pseudophoxinus antalyae, Bogutskaya, 1992’nın Kas Dokusunda Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması
  Sayfalar 261 - 269
  Funda DİNDAŞ, Yılmaz EMRE
 10. Balık Tüketimi ve Öğrencilerin Okul Başarısı Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 270 - 275
  Nesrin EMRE
Dizinler
Tagem Journals

16450

Webmail
Örnek Makale