Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2149-4428 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü |


LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan uluslararası, açık erişimli ve süreli bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide Balıkçılık Yönetimi, Biyoloji, Genetik, Ekoloji, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri, Su Ürünleri Ekonomisi konularında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

Dergimiz LimnoFish, İlk Sayısı (V:1 N:1, 2015)'ndan itibaren Clarivate Analytics'in veritabanları (Biological Abstracts, BIOSIS Previews ve Zoological Record) tarafından indekslenmeye başlamıştır. İlgili metne ulaşmak için tıklayınız. (01/03/2018)Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research

e-ISSN 2149-4428 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü |
Kapak Resmi


LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan uluslararası, açık erişimli ve süreli bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide Balıkçılık Yönetimi, Biyoloji, Genetik, Ekoloji, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri, Su Ürünleri Ekonomisi konularında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

Dergimiz LimnoFish, İlk Sayısı (V:1 N:1, 2015)'ndan itibaren Clarivate Analytics'in veritabanları (Biological Abstracts, BIOSIS Previews ve Zoological Record) tarafından indekslenmeye başlamıştır. İlgili metne ulaşmak için tıklayınız. (01/03/2018)Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Cilt 7 - Sayı 1 - 29 Nis 2021
 1. Effects of Temperature Changes on the Spatial Distribution and Ecology of Ostracod (Crustacea) Species
  Sayfalar 1 - 13
  Derya AKDEMİR, Okan KÜLKÖYLÜOĞLU
 2. The Comparative Gut Content Analysis of Some Chironomidae Larvae Living in the Freshwaters at Northern Thrace Region of Turkey
  Sayfalar 14 - 23
  Gazel Burcu AYDIN, Burak ÖTERLER, Belgin ÇAMUR ELİPEK, Hüseyin GÜHER
 3. Zooplankton Diversity of a Sub-Tropical Small Urban Wetland of Meghalaya, Northeast India with Remarks on Spatial Variations
  Sayfalar 24 - 39
  Bhushan Kumar SHARMA, Sumita SHARMA
 4. Socio-Economic and Cost Benefits of Catfish (Clarias gariepinus) Marketing in Obio-Akpor Local Government Area, Rivers State, Nigeria
  Sayfalar 40 - 48
  Henry DİENYE, Olaniyi OLOPADE, Celestina Oluchi OBI
 5. Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı )’nın Helmint Faunası ve Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 49 - 60
  Semiha KESTEK, Yılmaz EMRE
 6. Phytoplankton Community of a Boron Mine Waste Storage Reservoir
  Sayfalar 61 - 68
  Kemal ÇELİK, Feray ÖZ
 7. Determination of Some Biochemical Parameters Changes in Gammarus pulex Exposed to Cadmium at Different Temperature and Different Concentration
  Sayfalar 69 - 76
  Osman SERDAR, Rahmi AYDIN, Metin ÇALTA
 8. Age and Growth of Garra rufa (Heckel, 1843) from Merzimen Stream, Euphrates River Basin, Turkey
  Sayfalar 77 - 82
  Erdogan ÇİÇEK, Burak SEÇER, Selda ÖZTÜRK, Sevil SUNGUR
 9. Current and future potential habitat suitability prediction of an endemic freshwater fish species Seminemacheilus lendlii (Hankó, 1925) using Maximum Entropy Modelling (MaxEnt) under climate change scenarios: implications for conservation
  Sayfalar 83 - 91
  Sadi AKSU
 10. Alabalık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Su Ürünleri Desteklemelerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa İlleri Örneği
  Sayfalar 92 - 100
  Serhan CANDEMİR
Dizinler
Tagem Journals

16450

Webmail
Örnek Makale