Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-4428 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü |


LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan uluslararası, açık erişimli ve süreli bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide Balıkçılık Yönetimi, Biyoloji, Genetik, Ekoloji, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri, Su Ürünleri Ekonomisi konularında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

Dergimiz LimnoFish, İlk Sayısı (V:1 N:1, 2015)'ndan itibaren Clarivate Analytics'in veritabanları (Biological Abstracts, BIOSIS Previews ve Zoological Record) tarafından indekslenmeye başlamıştır. İlgili metne ulaşmak için tıklayınız. (01/03/2018)Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research

e-ISSN 2149-4428 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü |
Kapak Resmi


LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan uluslararası, açık erişimli ve süreli bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide Balıkçılık Yönetimi, Biyoloji, Genetik, Ekoloji, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri, Su Ürünleri Ekonomisi konularında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

Dergimiz LimnoFish, İlk Sayısı (V:1 N:1, 2015)'ndan itibaren Clarivate Analytics'in veritabanları (Biological Abstracts, BIOSIS Previews ve Zoological Record) tarafından indekslenmeye başlamıştır. İlgili metne ulaşmak için tıklayınız. (01/03/2018)Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Cilt 6 - Sayı 1 - 25 Nis 2020
 1. Efficiency and Suitability of the Fish Passages of River Ceyhan, Turkey
  Sayfalar 1 - 13
  Ahmet ALP , Adil AKYÜZ , Mikail ÖZCAN , Sedat YERLİ
 2. Meriç Delta Balıklarında Çevre Kirliliğinin Genotoksik Etkileri: Antioksidan Savunma, Isı Şok Protein Sinyali ve DNA Hasar-Onarım Mekanizmaları
  Sayfalar 14 - 24
  Cem TOKATLI , Oğuzhan DOĞANLAR , Zeynep Banu DOĞANLAR
 3. The Effects of Different Stunning Techniques on Blood Biochemistry of Brown Trout (Salmo trutta fario)
  Sayfalar 25 - 29
  Muhammed ATAMANALP , Murat GENÇ , Gonca ALAK , Nilüfer SABUNCUOĞLU , Esat Mahmut KOCAMAN , Ömer ÇOBAN , Asuman ÖZKAN , Ziya Gökalp CEYLAN
 4. New Records for Tardigrada Species from the High Mountain Region in Turkey (Mount Verçenik, Rize)
  Sayfalar 30 - 37
  Çağrı TEKATLI , Duygu BERDİ , Şeyda FİKİRDEŞİCİ ERGEN , Pınar GÜRBÜZER , Ahmet ALTINDAĞ
 5. Ergene Nehir Havzası Su Kalitesinin Çok Değişkenli İstatistik Analizler Kullanılarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 38 - 46
  Cem TOKATLI
 6. Testing the Antimicrobial Effects of Some Hydrosols on Food Borne-Pathogens and Spoilage Bacteria
  Sayfalar 47 - 51
  Emre YAVUZER , Esmeray KULEY BOĞA
 7. Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846): A New Threat to Fish Biodiversity in Ordu Province (Middle Black Sea Region)
  Sayfalar 52 - 58
  Derya BOSTANCI , Serdar YEDİER , Nazmi POLAT
 8. Türkiye’nin Kerevit Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Üretiminin Ulusal ve Küresel Ölçekte Değerlendirilmesi
  Sayfalar 59 - 74
  Mehmet CİLBİZ , Celalettin AYDIN , Oğuz Yaşar UZUNMEHMETOĞLU
 9. Meriç Nehri Balık Faunasının Güncel Durumu ve Yabancı Türlerin Yerli Türler Üzerindeki Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 75 - 87
  Ali İLHAN , Hasan SARI , Irmak KURTUL , Miraç AKÇALI
Dizinler
Tagem Journals

16450

Webmail
Örnek Makale