Hakemleme Prosedürü

Makaleler Baş Editör ve ilgili Alan Editörü tarafından uygunluk açısından değerlendirildikten sonra öncelikle yazım editörüne gönderilir.
Yazım editörü dergi yazım kurallarına uygunluğunu kontrol eder.
Daha sonra alan editörüne gönderilen makale konusunda uzman en az iki hakem tarafından çift kör hakem değerlendirmesine tabi tutulur.
Hakemlerden incelemeyi 20 gün içinde tamamlamalarını istenir. Ancak, makalenin uzunluğuna ve hakemin yanıtlarına bağlı olarak gözden geçirme süreci daha uzun sürebilmektedir.
Alan editörü, hakemlerin değerlendirmelerine ilave değerlendirmeler için makaleyi başka hakemlere de gönderebilir.
Hakem değerlendirmeleri sonrasında makalede revizyon istenebileceği gibi gerekçeleri açıklanarak reddedilmesi yönünde de karar verilebilir.
Revize gelen makaleler yazara revize etmesi için gönderilir.
Alan editörü, Yazar tarafından revizyonu tamamlanan makalenin kontrol edilmesi için hakeme gönderir.
Hakemin son kontrollerinden sonra vereceği karar doğrultusunda ret ise yazara makale iade edilir. Revizyon kabulü gerçekleşirse makale yayın sürecine alınır.

Son Güncelleme Zamanı: 13.05.2024 15:26:49