Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-4428 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü |

LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan uluslararası, açık erişimli ve süreli bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide Balıkçılık Yönetimi, Biyoloji, Genetik, Ekoloji, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri, Su Ürünleri Ekonomisi konularında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

Dergimiz LimnoFish, İlk Sayısı (V:1 N:1, 2015)'ndan itibaren Clarivate Analytics'in veritabanları (Biological Abstracts, BIOSIS Previews ve Zoological Record) tarafından indekslenmeye başlamıştır. İlgili metne ulaşmak için tıklayınız. (01/03/2018)Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research

e-ISSN 2149-4428 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü |
Kapak Resmi

22.958

46.536

LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan uluslararası, açık erişimli ve süreli bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide Balıkçılık Yönetimi, Biyoloji, Genetik, Ekoloji, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri, Su Ürünleri Ekonomisi konularında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup formatlarında makaleler yayımlanmaktadır.

Dergimiz LimnoFish, İlk Sayısı (V:1 N:1, 2015)'ndan itibaren Clarivate Analytics'in veritabanları (Biological Abstracts, BIOSIS Previews ve Zoological Record) tarafından indekslenmeye başlamıştır. İlgili metne ulaşmak için tıklayınız. (01/03/2018)Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Cilt 4, Sayı 1 (Nisan-2018) Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Farklı Protein Kaynaklarının Çuka Mersini, Acipenser ruthenus Linnaeus 1758, Juvenillerinde Proteaz Aktivitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 1 - 5
  Recep KURT, Cemil Kaya GÖKÇEK
 2. Farklı Besi Ortamlarının Pseudopediastrum boryanum (Turpin) E. Hegewald İzolatlarının Biyokütle Üretimine Etkileri Üzerine Araştırma
  Sayfalar 6 - 12
  Dilek YALÇIN DUYGU, İlkay AÇIKGÖZ ERKAYA, Tülay ÖZER
 3. Aşağı Fırat Nehri’nin Zooplankton Faunasının Tespiti
  Sayfalar 13 - 16
  Ahmet BOZKURT, M.Ayşe GENÇ
 4. Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Akarsulardan Örneklenen Tatlısu Kefali (Squalius cephalus, L. 1758)’nin Otolit Özellikleri-Total Boy Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 17 - 24
  Melek ZENGİN ÖZPİÇAK, Semra SAYGIN, Aykut AYDIN, Enes HANÇER, Savaş YILMAZ, Nazmi POLAT
 5. Hereke Deresi Alg Florası (Kocaeli-Türkiye)
  Sayfalar 25 - 29
  Arzu MORKOYUNLU YÜCE, Arif GÖNÜLOL, Ömer Osman ERTAN, Şebnem ERKEBAY
 6. Karasu Nehri’nin Sucul Oligochaeta (Annelida) Faunası
  Sayfalar 30 - 35
  Melek ZEYBEK, Serap KOŞAL ŞAHİN, Seray YILDIZ
 7. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Spesifik Olmayan Savunma Mekanizması Üzerine Geofit Bitki Ekstraktının İmmunostimulant Etkisi
  Sayfalar 36 - 41
  Gülşen ULUKÖY, Ayşegül KUBİLAY, Behire Işıl DİDİNEN, Seçil METİN, Soner ALTUN, Öznur DİLER, Ramazan MAMMADOV, Arife DULLUÇ
 8. Karadeniz Alabalığı (Salmo labrax Pallas, 1814)’nın Bağırsak Villi Morfolojisi
  Sayfalar 42 - 46
  Osman Tolga ÖZEL, İsa COŞKUN, Eyüp ÇAKMAK
 9. Su Ürünleri İşleme ve Muhafazasında Yüksek Hidrostatik Basınç Kullanımı
  Sayfalar 47 - 57
  İlknur UÇAK
 10. Kerevitlerde Genetik Şifre Belirlemenin Önemi ve Kullanılan Yöntemler
  Sayfalar 58 - 66
  Zübeyde HANOL BEKTAŞ