Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2149-4428 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Egirdir Fisheries Research Institute |


LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research) is an international, open access and periodical scientific peer-reviewed journal, which is published three times a year, in April, August and December. This journal, publishes research article, short communication, case report, review and letter to the Editor that included Fisheries Management, Biology, Genetic, Ecology, Aquaculture and Disease, Fish Processing Technology, Fisheries Socio-Economics topics written in English and Turkish languages.


Our journal LimnoFish has been indexed by Clarivate Analytics databases (Biological Abstracts, BIOSIS Previews and Zoological Record) since First Issue (V: 1 N: 1, 2015). Click to access the acceptance letter. (01/03/2018)


Creative Commons License

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research

e-ISSN 2149-4428 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Egirdir Fisheries Research Institute |
Cover Image


LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research) is an international, open access and periodical scientific peer-reviewed journal, which is published three times a year, in April, August and December. This journal, publishes research article, short communication, case report, review and letter to the Editor that included Fisheries Management, Biology, Genetic, Ecology, Aquaculture and Disease, Fish Processing Technology, Fisheries Socio-Economics topics written in English and Turkish languages.


Our journal LimnoFish has been indexed by Clarivate Analytics databases (Biological Abstracts, BIOSIS Previews and Zoological Record) since First Issue (V: 1 N: 1, 2015). Click to access the acceptance letter. (01/03/2018)


Creative Commons License

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 6 - Issue 3 - Dec 29, 2020
 1. Gökkuşağı Alabalığı Yemlerine L-alliin ve Oleuropein İlavesinin Büyüme Performansı, Bazı Bağışıklık Parametreleri ve Hastalık Direnci (Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida) Üzerine Etkileri
  Pages 180 - 188
  Ebru YILMAZ, Sebahattin ERGÜN, Sevdan YILMAZ
 2. Zooplankton Fauna of Demrek Dam Lake (Kırıkhan, Hatay)
  Pages 189 - 200
  Ahmet BOZKURT, Bestami KARA
 3. Yazır Gölü Havzası (Çavdır/BURDUR) Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Mevsimsel Değişimlerinin İncelenmesi
  Pages 201 - 214
  Simge VAROL, İlknur KÖSE
 4. Otolith Morphometry of Wels Catfish, Silurus glanis L.
  Pages 215 - 222
  Ramazan YAZICI, Okan YAZICIOĞLU, Mahmut YILMAZ
 5. Baraj Gölü Ekosisteminde Dinoflagellatlardan Peridiniopsis cf. cunningtonii (Lemmermann) Lemmermann Patlaması Üzerine Bir Çalışma
  Pages 223 - 230
  İskender GÜLLE, F. Banu YALIM, Merve ÜLKÜ
 6. A Preliminary Study on Reproduction and Development of Bushymouth Catfish (Ancistrus dolichopterus) in Aquarium Conditions
  Pages 231 - 237
  Mustafa DENİZ, T. Tansel TANRIKUL, Onur KARADAL, Ezgi DİNÇTÜRK, F. Rabia KARADUMAN
 7. Niğde İli (Türkiye) İhtiyofaunası
  Pages 238 - 250
  Burak SEÇER, Sevil SUNGUR, Erdogan ÇİÇEK, Mustafa Çağrı CEYLAN
 8. Evaluation of Tench (Tinca tinca L., 1758) Meat as Fish Cake and Determination of Shelf Life
  Pages 251 - 260
  Kadir ÇAPKIN, İlker ATİK, Azize ATİK, Ramazan ŞEVİK
 9. Kırkgöz Su Kaynakları ve Çırnık Köprüsü Arasında Yaşayan Pseudophoxinus antalyae, Bogutskaya, 1992’nın Kas Dokusunda Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması
  Pages 261 - 269
  Funda DİNDAŞ, Yılmaz EMRE
 10. Balık Tüketimi ve Öğrencilerin Okul Başarısı Arasındaki İlişkiler
  Pages 270 - 275
  Nesrin EMRE
Indexes and Platforms
Tagem Journals

16450

WEBMAIL
Sample Manuscript