Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı )’nın Helmint Faunası ve Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 49 - 60, 29.04.2021
https://doi.org/10.17216/limnofish.709857

Öz

Araştırma Mart 2016-Şubat 2017 ayları arasında mevsimsel olarak Antalya İli Döşemealtı İlçesi sınırlarında doğan Kırkgöz Kaynakları’nda yaşayan ve endemik bir tür olan Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı)’deki Helmint parazitlerinin teşhis edilmesi amacı ile yapılmıştır. P. antalyae Bogutskaya, 1992, anılan su kaynağının akış güzergâhı üzerinde bulunan üç istasyondan sepet ağlar kullanılarak yakalanmıştır. Örneklenen balıkların önce boy, ağırlık, yaş ve cinsiyetleri ölçülmüş ve tespit edilmiştir. Kırkgöz kaynağında 120, Kepez I HES Yükleme Göleti ve kanallarında 136 ve Çırnık Köprüsü’nden ise 95 adet olmak üzere toplam 351 adet birey incelenmiştir. İncelenen balık örneklerinden 95 adet konağın çeşitli parazitlerle enfekte olduğu saptanmıştır. Çalışma sonucunda Paradiplozoon homoion, Dactylogyrus sp., Rhabdochona denudata, Contracaecum sp. ve Ligula sp. parazitleri tespit edilmiştir. Araştırmada P. antalyae Bogutskaya, 1992’deki parazitlerin mevsimsel değişimi, cinsiyet, boy ve yaş gruplarına göre; yaygınlık (%), ortalama yoğunluk ve bollukları saptanmıştır.

Kaynakça

 • Akmirza A, Yardımcı RE. 2014. Fish Parasite of The Sakarya River, Turkey. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture. 1:23-29.
 • Anonim 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture .FAO Fisheries and Aquaculture Department. p190.
 • Aydoğdu A, Altunel FN. 2002. Doğancı Baraj Gölünden (Bursa) Yakalanan Bazı Balıklarda Kaydedilen Helmintler. Türkiye Parazitol Dergisi. 26(1):87-92.
 • Aydoğdu A, Emre Y, Emre N, Altunel FN. 2011. The occurrence of helminth parasites (Nemathelminthes) in some freshwater fish from streams discharging into Antalya Bay in Antalya, Turkey: two new host records from Antalya. Turk J Zool. 35(6):859-864. doi: 10.3906/zoo-0912-16
 • Aydoğdu A, Erk’akan F, Keskin N, Innal D, Aslan I. 2014. Helminth communities of the Turkish endemic fish, Pseudophoxinus crassus (Ladiges, 1960): four helminth parasites for a new host record. J Appl Ichthyol. 30 (5) : 937-940. doi: 10.1111/jai.12442
 • Bush AO, Lafferty KD, Lotz JM, Shostak AW. 1997. Parasitology Meets Ecology on Its Own Terms: Margolis et al. Revisited. The Journal of Parasitology. 83(4):575-583. doi: 10.2307/3284227
 • Bychovskaya-Pavlovskaya IE, Gusev AV, Dubinina MN, Izyumova NA, Smirova TS, Sokolovskaya IL, Shtein GA, Shulman SS, Epshtein VH. 1962. Key To Parasites of Freshwater Fishes of the U.S.S.R (Translated from Russian to English by Israel Program for Scientific Translation). Leningrad, Moskow: Izdatel’stvo Akademi Nauk SSSR. 919 p.
 • Campana SE, Stanley RD, Wischniowski S. 2003. Suitability of Glycerin-Preserved Otoliths for Age Validation Using Bomb Radiocarbon. J Fish Biol. 63(4):848-854. doi: 10.1046/j.1095-8649.2003.00174.x
 • Cengizler İ, Sarıhan E, Çevik C. 1991. Almus (Tokat) Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinidlerde Ligulosis Araştırması. Yayınlandığı yer: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitiminin 10. yılında Su Ürünleri Sempozyumu; İzmir, Türkiye.
 • Chapman LJ, Lanciani CA, Chapman CA. 2000. Ecology of a diplozoon parasite on the gills of the African cyprinid Barbus neumayeri. Afr J Ecol. 38(4):312-320. doi: 10.1046/j.1365-2028.2000.00252.x
 • Denizman C. 1989. Kırkgöz Kaynakları ve Antalya Traverten Platosunun HidrolojikEtüdü. [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi. 145 s.
 • DSİ 1985. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. Antalya Kırkgöz Kaynakları ve Traverten Platosu Karst Hidrolojik Etüd Raporu. Ankara: DSİ Genel Müdürlüğü. Report No: 305.
 • Emre N. 2016. Akdeniz Bölgesi’ndeki Capoeta erhani, Capoeta pestai, Capoeta mauricii Türlerinin Helmint Parazitlerinin Biyoçeşitliliğinin Araştırılması. [Doktora Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi. 149 s.
 • FAO 2018. Food and Agriculture Organization. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. [Erişim tarihi 2015 Şub 22] Erişim Adresi http://www.fao.org/3/i9540en/i9540en.pdf
 • Fernando CH, Furtado JI, Gussev AV, Hanek G, Kakonge SA. 1972. Methods for the Study of Freshwater Fish Parasies. Ontario, Canada: Deparement of Biology, University of Waterloo 76 p.
 • Gusev AV, 1985. Keys to Parasites of Freshwater Fish of USSR, Vol. 2. Parasitic Metazoa. Nauka. Leningrad. p. 424.
 • Gussev AV, Poddubnaya AV. ve Abdeeva VV. 1987. Key to Parasites of the Freshwater Fishes of the USSR. Fauna, vol. 3 (ed. By ON Bauer) Publ. House Nauka. Leningrad, 1-532 p.
 • İnnal D, Keskin N, Erk’akan F. 2007. Distribution of Ligula intestinalis (L.) in Turkey. Turk J Fish Aquat Sc. 7:19-22.
 • Keskin N, Erkakan F. 1987. Ülkemiz Tatlısu Balıklarında Ligulosis. Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 8:57-70.
 • Kır İ, Tekin-Özan S. 2005. Occurrence of Helminths in Tench (Tinca tinca L., 1758) of Kovada Lake (Isparta), Turkey. B Eur Assoc Fish Pat. 25(2):75-81.
 • Koyun M, Altunel FN. 2007. Metazoan Parasites of Bleak (Alburnus alburnus), Crucian carp (Carassius carassius) and Golden carp (Carassius auratus) in Enne Dam Lake, Turkey. International Journal of Zoological Research. 3 (2) :94-100. doi: 10.3923/ijzr.2007.94.100
 • Koyun M, Ulupınar M, Gül A. 2015. Seasonal Distribution of Metazoan Parasites on Kura Barbell (Barbus lacerta) in Eastern Anatolia, Turkey. Pak J Zool. 47(5):1253-1261.
 • Markevic AP. 1951. Parasitic Fauna of Freshwater Fish of the Ukrainian SSR. London: Oldburne Press 388 p.
 • Murray CB. 1994. A Method For Preparing Chinook Salmon Otoliths For Age-Determination, and Evidence of Its Validity. T Am Fish Soc. 123(3): 358-367. doi:10.1577/1548-8659(1994)123<0358:AMFPCS>2.3.CO;2
 • Olson RE. 1986. Marine Fish Parasite of Public Health Importance. In: Kramer DE, Liston J, editors. Seafood Quality Determination. The Netherlands: Elsevier. s. 339-355.
 • Öztürk MO. 2011. Manyas Gölü (Balıkesir)’nde Yaşayan Bazı Balıkların Paradiplozoonhomoion (Monogenea, Diplozoidae) Enfeksiyonu Üzerine Araştırmalar. FıratUniversity Journal of Science. 23(1):57-61.
 • Öztürk T, Özer A. 2014. Monogenean Fish Parasites, Their Host Preferences and Seasonal Distributions in the Lower Kızılırmak Delta (Turkey). Turk J Fish Aquat Sc. 14:367-378. doi: 10.4194/1303-2712-v14_2_07
 • Pazooki J, Chamak FN, Masoumian M. 2012. New host records for fish nematodes from Iran. Journal of Cell and Animal Biology. 6 (2) :15-20. doi:10.5897/JCAB11.073
 • Rakauskas V, Blaževičius Č. 2009.Distribution, Prevalence and Intensity of Roach (Rutilus rutilus) Parasites in Inland Waters of Lithuania in 2005-2008. Acta Zoologica Lituanica. 19(2):99-108. doi: 10.2478/v10043-009-0017-4
 • Reiczigel J, Zakarias I, Rósza L. 2005. A Bootstrap Test of Stochastic Equality of Two Populations. Am Stat. 59(2):156-161. doi: 10.1198/000313005X23526
 • Rózsa L, Reiczigel J, Majoros G. 2000. Quantifying Parasites in Samples of Hosts. J Parasitol. 86(2): 228-232. doi:10.1645/0022-3395(2000)086[0228:QPISOH]2.0.CO;2
 • Scholz T. 1999. Parasites in Cultured and Feral Fish. Vet Parasitol.84(3-4):317-335. doi: 10.1016/S0304-4017(99)00039-4
 • Soylu E. 2007. Seasonal occurence and site selection of Paradiplozoon homoion (Bychowsky & Nagibina, 1959) on the gills of Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 from Kepez Antalya, Turkey. B Eur Assoc Fish Pat. 27(2):70-73.
 • Soylu E, Emre Y. 2007. Monogenean And Cestode Parasites of Pseudophoxinus antalyae, Bogutskaya 1992 and Cyprinus carpio, Linnaeus 1758 From Kepez Antalya, Turkey. B Eur Assoc Fish Pat. 27(1): 23-28. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 2020. Su Ürünleri İstatistikleri. [Erişim tarihi: 2020 May 05]. Erişim adresi: https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Veri%20ve%20D%C3%B6k%C3%BCmanlar%C4%B1/Su-%C3%9Cr%C3%BCnleri-%C4%B0statistikleri.pdf
 • Walsh MG, Maloy AP. 2008. Comparison of Rainbow Smelt Age Estimates From Fin Rays And Otoliths. N Am J Fish Manage. 28 (1) :42-49. doi: 10.1577/M06-292.1
 • Al-Zubaidy AB. 2009. Prevalence and Densities of Contracaecum sp. Larvae in Liza abu (Heckel, 1843) from Different Iraqi Water Bodies. Journal of King Abdulaziz University, Marine Science. 20: 3-17. doi: 10.4197/Mar. 20-1.1

Determination of Helminth Fauna and Seasonal Variations of Pseudophoxinus antalyae BOGUTSKAYA,1992

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 49 - 60, 29.04.2021
https://doi.org/10.17216/limnofish.709857

Öz

This study was carried out between March 2016 and February 2017 to determine the helminth parasites on Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Flower Fish), an endemic fish born in the border of Doşemealtı Province (Antalya), living in Kırkgöz Resources. P. antalyae, were caught using pots from three stations located on the flow route of the mentioned water source. Firstly, the length, weight, age, and sex of the sampled fish were measured and determined. Then, external, and internal examination was performed. A total of 351 individuals which including 120 in Kırkgöz Spring, 136 in Kepez I HES’s forebay dam and canals and 95 from Çırnık Bridge, were examined. Paradiplozoon homoion, Dactylogyrus sp., Rhabdochona denudata, Contracaecum sp. and Ligula sp. parasites were identified in the result of this study. In the research, prevalence (%), mean density and abundance parameters were evaluated according to seasonal variation, sex, length, and age groups of parasites of P. antalyae Bogutskaya, 1992.

Kaynakça

 • Akmirza A, Yardımcı RE. 2014. Fish Parasite of The Sakarya River, Turkey. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture. 1:23-29.
 • Anonim 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture .FAO Fisheries and Aquaculture Department. p190.
 • Aydoğdu A, Altunel FN. 2002. Doğancı Baraj Gölünden (Bursa) Yakalanan Bazı Balıklarda Kaydedilen Helmintler. Türkiye Parazitol Dergisi. 26(1):87-92.
 • Aydoğdu A, Emre Y, Emre N, Altunel FN. 2011. The occurrence of helminth parasites (Nemathelminthes) in some freshwater fish from streams discharging into Antalya Bay in Antalya, Turkey: two new host records from Antalya. Turk J Zool. 35(6):859-864. doi: 10.3906/zoo-0912-16
 • Aydoğdu A, Erk’akan F, Keskin N, Innal D, Aslan I. 2014. Helminth communities of the Turkish endemic fish, Pseudophoxinus crassus (Ladiges, 1960): four helminth parasites for a new host record. J Appl Ichthyol. 30 (5) : 937-940. doi: 10.1111/jai.12442
 • Bush AO, Lafferty KD, Lotz JM, Shostak AW. 1997. Parasitology Meets Ecology on Its Own Terms: Margolis et al. Revisited. The Journal of Parasitology. 83(4):575-583. doi: 10.2307/3284227
 • Bychovskaya-Pavlovskaya IE, Gusev AV, Dubinina MN, Izyumova NA, Smirova TS, Sokolovskaya IL, Shtein GA, Shulman SS, Epshtein VH. 1962. Key To Parasites of Freshwater Fishes of the U.S.S.R (Translated from Russian to English by Israel Program for Scientific Translation). Leningrad, Moskow: Izdatel’stvo Akademi Nauk SSSR. 919 p.
 • Campana SE, Stanley RD, Wischniowski S. 2003. Suitability of Glycerin-Preserved Otoliths for Age Validation Using Bomb Radiocarbon. J Fish Biol. 63(4):848-854. doi: 10.1046/j.1095-8649.2003.00174.x
 • Cengizler İ, Sarıhan E, Çevik C. 1991. Almus (Tokat) Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinidlerde Ligulosis Araştırması. Yayınlandığı yer: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitiminin 10. yılında Su Ürünleri Sempozyumu; İzmir, Türkiye.
 • Chapman LJ, Lanciani CA, Chapman CA. 2000. Ecology of a diplozoon parasite on the gills of the African cyprinid Barbus neumayeri. Afr J Ecol. 38(4):312-320. doi: 10.1046/j.1365-2028.2000.00252.x
 • Denizman C. 1989. Kırkgöz Kaynakları ve Antalya Traverten Platosunun HidrolojikEtüdü. [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi. 145 s.
 • DSİ 1985. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. Antalya Kırkgöz Kaynakları ve Traverten Platosu Karst Hidrolojik Etüd Raporu. Ankara: DSİ Genel Müdürlüğü. Report No: 305.
 • Emre N. 2016. Akdeniz Bölgesi’ndeki Capoeta erhani, Capoeta pestai, Capoeta mauricii Türlerinin Helmint Parazitlerinin Biyoçeşitliliğinin Araştırılması. [Doktora Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi. 149 s.
 • FAO 2018. Food and Agriculture Organization. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. [Erişim tarihi 2015 Şub 22] Erişim Adresi http://www.fao.org/3/i9540en/i9540en.pdf
 • Fernando CH, Furtado JI, Gussev AV, Hanek G, Kakonge SA. 1972. Methods for the Study of Freshwater Fish Parasies. Ontario, Canada: Deparement of Biology, University of Waterloo 76 p.
 • Gusev AV, 1985. Keys to Parasites of Freshwater Fish of USSR, Vol. 2. Parasitic Metazoa. Nauka. Leningrad. p. 424.
 • Gussev AV, Poddubnaya AV. ve Abdeeva VV. 1987. Key to Parasites of the Freshwater Fishes of the USSR. Fauna, vol. 3 (ed. By ON Bauer) Publ. House Nauka. Leningrad, 1-532 p.
 • İnnal D, Keskin N, Erk’akan F. 2007. Distribution of Ligula intestinalis (L.) in Turkey. Turk J Fish Aquat Sc. 7:19-22.
 • Keskin N, Erkakan F. 1987. Ülkemiz Tatlısu Balıklarında Ligulosis. Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 8:57-70.
 • Kır İ, Tekin-Özan S. 2005. Occurrence of Helminths in Tench (Tinca tinca L., 1758) of Kovada Lake (Isparta), Turkey. B Eur Assoc Fish Pat. 25(2):75-81.
 • Koyun M, Altunel FN. 2007. Metazoan Parasites of Bleak (Alburnus alburnus), Crucian carp (Carassius carassius) and Golden carp (Carassius auratus) in Enne Dam Lake, Turkey. International Journal of Zoological Research. 3 (2) :94-100. doi: 10.3923/ijzr.2007.94.100
 • Koyun M, Ulupınar M, Gül A. 2015. Seasonal Distribution of Metazoan Parasites on Kura Barbell (Barbus lacerta) in Eastern Anatolia, Turkey. Pak J Zool. 47(5):1253-1261.
 • Markevic AP. 1951. Parasitic Fauna of Freshwater Fish of the Ukrainian SSR. London: Oldburne Press 388 p.
 • Murray CB. 1994. A Method For Preparing Chinook Salmon Otoliths For Age-Determination, and Evidence of Its Validity. T Am Fish Soc. 123(3): 358-367. doi:10.1577/1548-8659(1994)123<0358:AMFPCS>2.3.CO;2
 • Olson RE. 1986. Marine Fish Parasite of Public Health Importance. In: Kramer DE, Liston J, editors. Seafood Quality Determination. The Netherlands: Elsevier. s. 339-355.
 • Öztürk MO. 2011. Manyas Gölü (Balıkesir)’nde Yaşayan Bazı Balıkların Paradiplozoonhomoion (Monogenea, Diplozoidae) Enfeksiyonu Üzerine Araştırmalar. FıratUniversity Journal of Science. 23(1):57-61.
 • Öztürk T, Özer A. 2014. Monogenean Fish Parasites, Their Host Preferences and Seasonal Distributions in the Lower Kızılırmak Delta (Turkey). Turk J Fish Aquat Sc. 14:367-378. doi: 10.4194/1303-2712-v14_2_07
 • Pazooki J, Chamak FN, Masoumian M. 2012. New host records for fish nematodes from Iran. Journal of Cell and Animal Biology. 6 (2) :15-20. doi:10.5897/JCAB11.073
 • Rakauskas V, Blaževičius Č. 2009.Distribution, Prevalence and Intensity of Roach (Rutilus rutilus) Parasites in Inland Waters of Lithuania in 2005-2008. Acta Zoologica Lituanica. 19(2):99-108. doi: 10.2478/v10043-009-0017-4
 • Reiczigel J, Zakarias I, Rósza L. 2005. A Bootstrap Test of Stochastic Equality of Two Populations. Am Stat. 59(2):156-161. doi: 10.1198/000313005X23526
 • Rózsa L, Reiczigel J, Majoros G. 2000. Quantifying Parasites in Samples of Hosts. J Parasitol. 86(2): 228-232. doi:10.1645/0022-3395(2000)086[0228:QPISOH]2.0.CO;2
 • Scholz T. 1999. Parasites in Cultured and Feral Fish. Vet Parasitol.84(3-4):317-335. doi: 10.1016/S0304-4017(99)00039-4
 • Soylu E. 2007. Seasonal occurence and site selection of Paradiplozoon homoion (Bychowsky & Nagibina, 1959) on the gills of Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 from Kepez Antalya, Turkey. B Eur Assoc Fish Pat. 27(2):70-73.
 • Soylu E, Emre Y. 2007. Monogenean And Cestode Parasites of Pseudophoxinus antalyae, Bogutskaya 1992 and Cyprinus carpio, Linnaeus 1758 From Kepez Antalya, Turkey. B Eur Assoc Fish Pat. 27(1): 23-28. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 2020. Su Ürünleri İstatistikleri. [Erişim tarihi: 2020 May 05]. Erişim adresi: https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Veri%20ve%20D%C3%B6k%C3%BCmanlar%C4%B1/Su-%C3%9Cr%C3%BCnleri-%C4%B0statistikleri.pdf
 • Walsh MG, Maloy AP. 2008. Comparison of Rainbow Smelt Age Estimates From Fin Rays And Otoliths. N Am J Fish Manage. 28 (1) :42-49. doi: 10.1577/M06-292.1
 • Al-Zubaidy AB. 2009. Prevalence and Densities of Contracaecum sp. Larvae in Liza abu (Heckel, 1843) from Different Iraqi Water Bodies. Journal of King Abdulaziz University, Marine Science. 20: 3-17. doi: 10.4197/Mar. 20-1.1

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Balıkçılık
Yayınlanma Tarihi April 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Semiha KESTEK Bu kişi benim
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2678-3758
Türkiye


Yılmaz EMRE (Sorumlu Yazar)
Akdeniz University, Department of Biology
0000-0003-4793-2262
Türkiye

Teşekkür Bu makale Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılan “Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı)’nın Helmint Faunası ve Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi” başlıklı tezden üretilmiştir.
Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { limnofish709857, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü}, year = {2021}, volume = {7}, number = {1}, pages = {49 - 60}, doi = {10.17216/limnofish.709857}, title = {Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı )’nın Helmint Faunası ve Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Kestek, Semiha and Emre, Yılmaz} }
APA Kestek, S. & Emre, Y. (2021). Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı )’nın Helmint Faunası ve Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 7 (1) , 49-60 . DOI: 10.17216/limnofish.709857
MLA Kestek, S. , Emre, Y. "Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı )’nın Helmint Faunası ve Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 7 (2021 ): 49-60 <http://www.limnofish.org/tr/pub/issue/60812/709857>
Chicago Kestek, S. , Emre, Y. "Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı )’nın Helmint Faunası ve Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 7 (2021 ): 49-60
RIS TY - JOUR T1 - Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı )’nın Helmint Faunası ve Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi AU - Semiha Kestek , Yılmaz Emre Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17216/limnofish.709857 DO - 10.17216/limnofish.709857 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 60 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/limnofish.709857 UR - https://doi.org/10.17216/limnofish.709857 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı )’nın Helmint Faunası ve Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi %A Semiha Kestek , Yılmaz Emre %T Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı )’nın Helmint Faunası ve Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi %D 2021 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17216/limnofish.709857 %U 10.17216/limnofish.709857
ISNAD Kestek, Semiha , Emre, Yılmaz . "Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı )’nın Helmint Faunası ve Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 7 / 1 (Nisan 2021): 49-60 . https://doi.org/10.17216/limnofish.709857
AMA Kestek S. , Emre Y. Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı )’nın Helmint Faunası ve Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2021; 7(1): 49-60.
Vancouver Kestek S. , Emre Y. Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı )’nın Helmint Faunası ve Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2021; 7(1): 49-60.
IEEE S. Kestek ve Y. Emre , "Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 (Çiçek Balığı )’nın Helmint Faunası ve Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, c. 7, sayı. 1, ss. 49-60, Nis. 2021, doi:10.17216/limnofish.709857