Cilt: 4 Sayı: 3, 27.12.2018

Yıl: 2018

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

4. Demirköprü Baraj Gölü (Manisa, Türkiye) Balıkçılığı: Av Araçları ve Ticari Türler

Kısa Araştırma

Derleme