Konular

• Su Ürünleri


Makaleler


İ. REİS
Length-Weight Relationships of 12 Fish Species from the Köyceğiz Lagoon, Turkey, Marine Science and Technology Bulletin, (2020)
İ. REİS, H. CERİM
Aşağı Sakarya Nehri Balıkçılığından Alternatif Bir Geleneksel Nehir Paragat Yöntemi ve Teknik Özellikleri, Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, (2020)
İ. REİS, H. CERİM, C. ATEŞ
Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi, Aquatic Research, (2020)
İ. REİS, H. CERİM, C. ATEŞ
Some Growth Parameters of Five Fish Species in the Lower Sakarya River, Turkey, Aquatic Sciences and Engineering, (2020)
İ. REİS, C. ATEŞ
Köyceğiz Lagünü’nden (Türkiye) avlanan kefal türlerinin boy-ağırlık, boy-boy ilişkileri ve kondüsyon faktörü, Acta Aquatica Turcica, (2019)
H. CERİM, İ. REİS, C. ATEŞ
REMARKS ON SMALL-SCALE FISHERIES IN THE LOWER SAKARYA RIVER (TURKEY): EXPLOITED SPECIES AND CATCH PER UNIT EFFORT (CPUE), Aquatic Research, (2019)
İ. REİS, H. CERİM, C. ATEŞ
Length-Weight relationship of 13 fish species from the Lower Sakarya River, Turkey, Aquatic Sciences and Engineering, (2019)
İ. Reis, C. Ateş, H. Cerim
Aşağı Sakarya Nehri’nde Yaşayan Gümüşi Havuz Balığı’nın, Carassius gibelio (Bloch, 1792) Üreme Döneminin Belirlenmesi, Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, (2019)
İ. REİS, H. CERİM, C. ATEŞ
Aşağı Sakarya Nehri Havzası’nda (Türkiye) Lepomis gibbosus (L., 1758) İçin İlk Kayıt, Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, (2018)