Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Tunca Nehri’nin (Edirne) Microcrustacea (Crustacea: Cladocera, Copepoda) Faunası ve Mevsimsel Dağılımı

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 2, 75 - 84, 17.08.2018
https://doi.org/10.17216/limnofish.363113

Öz

Bu araştırma Meriç Nehri’nin bir kolu olan ve sınır aşan önemli
akarsularımızdan Tunca Nehri’nin Microcrustacea (Cladocera, Copepoda) faunasını
ve mevsimsel dağılımını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Tunca
Nehri’nde belirlenen 4 istasyondan Haziran 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında
Cladocera ve Copepoda örnekleri toplanmış bu organizmaları etkileyen bazı
çevresel parametreler de ölçülmüştür. Toplanan örneklerin değerlendirilmesi
sonucunda Cladocera’da 13, Copepoda’da 8 tür tespit edilirken Tunca Nehri’nde yıllık ortalama 203 birey/m3
Microcrustacea bulunmuştur. Bu organizmalardan 85 birey/m3 Cladocera
(% 42) ve 118 birey/m3 Copepoda (% 58) grubuna aittir. En yaygın
türler olarak Copepoda’da Acanthocyclops robustus (G.O.Sars, 1863) 18,1
birey/m3 ve Cyclops vicinus Uljanin, 1875 11,4 birey/m3;
Cladocera’da ise Daphnia pulex Leydig, 1860 (20 birey/m3),
Chydorus sphaericus
(O.F.Müller; 1776) (18,1 birey/m3), Daphnia
cucullata
Sars, 1862 (15,5 birey/m3) ve Bosmina longirostris (O.F.Müller,
1785) (14,5 birey/m3) bulunmuştur. Tunca Nehri’nin ölçülen çevresel
değişkenlerin aylara göre değişimi Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliği’ne göre
değerlendirilmiş ve nehir suyunun aylara göre I. ila II. sınıf su kalitesi
arasında değiştiği, sadece fosfat değerleri açısında III. ila IV. sınıf su
kalitesi arasında olduğu tespit edilmiştir.


Kaynakça

 • Altındağ A, Buyurgan Ö, Kaya M, Özdemir E, Dirican S. 2009. A survey on some physico chemical parameters and zooplankton structure in Karaman stream, Antalya, Turkey. J Anim Vet Adv. 8(9): 1710-1716.
 • Altınoluk P, Çamur-Elipek B, Aydoğdu H. 2014. Vertical dynamics of some indicator microorganisms in Tunca river at Turkish Thrace. Macedonian J Ecol and Enviro. 16(1-2): 5-9.
 • Anonim 2015. Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği. Yayınlandığı Resmi Gazete 15 Nisan 2015 Çarşamba, Sayı:29327.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150415-18.htm
 • Apostolov AM, Marinov TM. 1988. Fauna Bulcarica 18, Copepoda, Harpacticoida. In Aedibus Academiae Scientiarum Bulcaricae, Sofia. 18: 384p.
 • Balık S, Ustaoğlu MR, Sarı HM. 1999. Kuzey Ege Bölgesi’ndeki akarsuların faunası üzerine ilk gözlemler. Ege Üni Su Ürün Derg. 16(3-4): 289-299.
 • Baysal N, Saler S. 2014. Çalgan deresi (Elazığ) zooplanktonu. Fırat Üni Fen Bil Derg. 26(1): 1-7.
 • Boxshall G.A, Defaye D. 2008. Global diversity of Copepods (Crustacea: Copepoda) in freshwater. Hydrobiol. 595: 195-207. doi: 10.1007/s10750-007-9014-4
 • Bozkurt A, Güven SE. 2010. Asi nehri zooplankton süksesyonu. J FisheriesSciences.com 4(4): 337-353. doi: 10.3153/jfscom.2010037
 • Bozkurt A. 2004. Doğu Akdeniz Bölgesindeki bazi baraj ve göletlerin zooplankton faunası üzerine ilk gözlemler. Türk Sucul Yaşam Derg. 2(3): 71-76.
 • Bulut H, Saler S. 2014. Zooplankton variation of Murat river (Elazığ-within the borders Palu district). Turk J Agrie-Food Sci Tech. 2(1):13-17.
 • Buyurgan Ö, Altindağ A, Kaya M. 2010. Zooplankton community structure of Asartepe dam lake (Ankara, Turkey). Turk J Fish Aquat Sci. 10:135-138. doi: 10.4194/trjfas.2010.0119
 • Castro BB, Antunes SC, Pereira R, Soares AMVM, Gonçalves F. 2005. Rotifer community structure in three shallow lakes: seasonal fluctuations and explanatory factors. Hydrobiol. 543(1): 221-232. doi: 10.1007/s10750-004-7453-8
 • Dorak Z. 2013. Zooplankton abundance in the lower Sakarya river basin (Turkey): Impact of environmental variables. J Black Sea/Mediterranean Environ. 19 (1): 1-22.
 • Dussart B. 1967. Les Copepodes des eaux continentales d’Europe occidentale, Tome I, Calanoides et Harpacticoides. N. Boubee et cie, Paris, 500p.
 • Dussart B. 1969. Les Copepodes des eaux continentales d’Europe occidentale, Tale II. Cyclopoides et Biologie. N. Boubee et cie. Paris, 292p.
 • Flössner D. 1972. Krebstiere Crustacea kiemen und blattfussar Brachiopoda fischlause, Branchiura. Tierwelt-Deusch 60 Veb Gustav Fischer Verlag, Jena, 105-161.
 • Forro L, Korovchinsky NM, Kotov AA, Petrusek A. 2008. Global diversity of Cladocerans (Cladocera; Crustacea) in freshwater. Hydrobiol. 595, 177-184. doi: 10.1007/s10750-007-9013-5
 • Gannon JE, Stemberger RS. 1978. Zooplankton especially crustaceans and rotifers as indicators of water quality. Trans Am Micros Soc. 97, 16-35.
 • Goulden CE, Fery DG. 1963. The Occurence and significance of lateral head pores in the genus Bosmina (Cladocera). Int Rev Ges Hydrobiol. 48(3): 513-522.
 • Göksu MZL, Bozkurt B, Taşdemir M, Sarıhan E. 2005. Asi nehri (Hatay, Türkiye) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) faunası. Ege J Fish Aquat Sci. 22(1-2): 17–19.
 • Guy D. 1992. The ecology of the fish pond ecosystem with special reference to Africa. Pergamon press, 220-230.
 • Güher H, Kırgız T. 1992. Edirne bölgesi Cladocera (Crustacea) türleri. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Hidrobiyoloji Seksiyonu, Elazığ, Türkiye, 89-97.
 • Güher H, Kırgız T. 1994. Edirne ili tatlısu Copepoda (Crustacea) türleri ve dağılımları. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Hidrobiyoloji Seksiyonu, Edirne, Türkiye, 220-226. Güher H. 2012. The investigation of zooplanktonic organisms (Rotifera, Copepoda, Cladocera) of Meriç River (Turkey). J Anim Vet Adv. 11(24): 4673-4677. doi: 10.3923/java.2012.4673.4677
 • Güher H. 2014. A checklist for zooplankton (Rotifera, Copepoda, Cladocera) of European Turkey inland waters. Ege J Fish Aquat Sci. 31(4): 221-225. doi: 10.12714/egejfas.2014.31.4.08
 • Güher H. 2016. Abundance and diversity of zooplankton in the Meriç River (Turkey). Fresenius Environmental Bulletin 25 (11): 4598-4606. İpek N, Saler S. 2012. Görgüşan çayı ve Geban deresi (Elazığ-Türkiye) zooplanktonu. J Fisheries Sciences.com 6(2): 155-163. doi: 10.3153/jfscom.2012019
 • Kaya M, Altındağ A. 2006. Some Chydorid (Crustacea, Cladocera) species recorded from Turkish inland waters. Sakarya Üni Fen Ede Derg. 8:33-48.
 • Kiefer F. 1978. Das Zooplankton der Binnengewasser, 2. Teil Stuttgart, 343pp.
 • Korinek V. 1987. Revision of three species of the genus Diaphanosoma Ficher 1850. Hidrobiol. 145, 35-45.
 • Krebs CJ. 1999. Ecological methodology. Addison Wesley Longman, Inc Menlo Park, California. 620 pp.
 • Makarewicz JC. 1993. A lake wide comparison of zooplankton biomass and its species composition in Lake Erie. J Great Lakes Res. 19(2): 275-290.
 • Margaritora F. 1983. Cladocera (Crustacea: Cladocera). Inst di zoologia dell Univ. Roma, 169 pp.
 • Mis DÖ, Aygen C, Ustaoğlu MR, Balık S. 2011. The zooplankton fauna of Yuvarlak stream (Köyceğiz-Muğla). Turk J Fish Aquat Sci. 11:661-667. doi: 10.4194/1303-2712-v11_4_21
 • Öterler B, Kırgız T, Albay M. 2014. Seasonal variations of water quality parameters and algal flora of Tundzha (Tunca) River (Edirne, Turkey). Open J Ecol. 4, 807-819. doi: 10.4236/oje.2014.413069
 • Özdemir Y, Şen D. 1994. Haringet çayında saptanan zooplankter organizmalar. Fırat Üniv Fen ve Müh Bil Derg. 6(2): 136-140. Ryding SO, Rast W. 1989. The control of eutrophication of lakes and reservoirs. Man and the Biosphere Series, Vol. 1. Unesco, Paris and The Parthenon Publishing Group, UK & USA. 314 pp.
 • Sakcali MS, Yilmaz R, Gücel S, Yarci C, Öztürk M. 2009. Water pollution studies in the rivers of the Edirne Region–Turkey. Aquatic Ecosystem Health & Management,12(3):313-319. doi:10.1080/14634980903133757
 • Saler S, Alış İN. 2016. Zooplankton composition of Tohma stream (Malatya - Turkey). JAEFR. 2(1): 30-35. doi: 10.3153/JAEFR16004
 • Saler S, Bulut H, Birici N, Tepe R, Alpaslan K. 2015. Karasu nehri (Erzincan)'nin zooplanktonu. Eğirdir Su Ürün Fak Derg. 11(1):10-16.
 • Saler S, Eroğlu M, Haykır H. 2011a. Peri Çayı (Tunceli-Türkiye) zooplanktonu. e-Journal of New World Sciences Academy, Ecol Sci. 6(2): 14-20.
 • Saler S, İpek N, Aslan S. 2011b. Kürk çayı (Elazığ-Türkiye) zooplanktonu. J FisheriesSciences.com, 5(3): 219-225. doi: 10.3153/jfscom.2011026
 • Sampaio EV, Rocha O, Matsumura-Tundisi T, Tundisi JG. 2002. Composition and abundance of zooplankton in the limnetic zone of seven reservoirs of the Paranapanema River, Brazil. Braz J Biol. 62: 525-545. doi:10.1590/S1519-69842002000300018
 • Sharma S, Siddique A, Singh K, Chouhan M, Vyas A, Solnki CM, Sharma D, Nair S, Sengupta T. 2010. Population dynamics and seasonal abundance of zooplankton community in Narmada river (India). Researcher 2(9): 1-9.
 • Smirnov NN. 1974. Fauna of USSR. Crustacea, Chydoridae, 1(2): 629 pp.
 • Tanyolaç J. 2009. Limnoloji, Hatiboğlu Basımevi, 294, Ankara,
 • Trivedi RK, Guruna V, Das BK, Rout SK. 2003. Variations of plankton population of two hill streams of the Darjeeling District, West Bengal. Enviro and Ecol, 21:50-53.

Microcrustacea Fauna (Crustacea: Cladocera, Copepoda) of Tunca River (Edirne) and Their Seasonal Distribution

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 2, 75 - 84, 17.08.2018
https://doi.org/10.17216/limnofish.363113

Öz

This research was carried out to determine Microcrustacea (Cladocera,
Copepoda) fauna and their seasonal distribution in Tunca River which is one of
the important transboundary streams in Turkey. For this purpose, Cladocera and
Copepoda samples were collected from June 2014 to May 2015 in four stations
from Tunca River, and some environmental parameters were also measured. A total
of 21 species, 8 from Copepoda and 13 from Cladocera, were determined in the
qualitative evaluation of the Microcrustacea samples taken from the river. The
quantitative evaluation of the samples showed that 203 ind./m³ zooplankton in
average was found in Tunca River. The identification of these organisms
revealed that Cladocera and Copepoda were represented with 85 ind./m³ (42 %) and
118 ind./m³ (58 %), respectively. Acanthocyclops
robustus
(G.O.Sars, 1863) (18.1 ind./m³) and Cyclops vicinus Uljanin, 1875 (11.4 indi./m³) from Copepoda and Daphnia pulex Leydig, 1860 (20 ind./m³),
Chydorus sphaericus (O.F.Müller;
1776) (18.1 ind./m³), Daphnia cucullata Sars,
1862 (15,5 ind./m³) and Bosmina
longirostris
(O.F.Müller, 1785) (14.5 ind./m³) from Cladocera were found to
be the most common species. According to the Turkish Surface Water Quality
Management Regulations, Tunca River was classified as  Class 1 and Class 2. However, the phosphate
values were classified as class 3 and 4.


Kaynakça

 • Altındağ A, Buyurgan Ö, Kaya M, Özdemir E, Dirican S. 2009. A survey on some physico chemical parameters and zooplankton structure in Karaman stream, Antalya, Turkey. J Anim Vet Adv. 8(9): 1710-1716.
 • Altınoluk P, Çamur-Elipek B, Aydoğdu H. 2014. Vertical dynamics of some indicator microorganisms in Tunca river at Turkish Thrace. Macedonian J Ecol and Enviro. 16(1-2): 5-9.
 • Anonim 2015. Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği. Yayınlandığı Resmi Gazete 15 Nisan 2015 Çarşamba, Sayı:29327.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150415-18.htm
 • Apostolov AM, Marinov TM. 1988. Fauna Bulcarica 18, Copepoda, Harpacticoida. In Aedibus Academiae Scientiarum Bulcaricae, Sofia. 18: 384p.
 • Balık S, Ustaoğlu MR, Sarı HM. 1999. Kuzey Ege Bölgesi’ndeki akarsuların faunası üzerine ilk gözlemler. Ege Üni Su Ürün Derg. 16(3-4): 289-299.
 • Baysal N, Saler S. 2014. Çalgan deresi (Elazığ) zooplanktonu. Fırat Üni Fen Bil Derg. 26(1): 1-7.
 • Boxshall G.A, Defaye D. 2008. Global diversity of Copepods (Crustacea: Copepoda) in freshwater. Hydrobiol. 595: 195-207. doi: 10.1007/s10750-007-9014-4
 • Bozkurt A, Güven SE. 2010. Asi nehri zooplankton süksesyonu. J FisheriesSciences.com 4(4): 337-353. doi: 10.3153/jfscom.2010037
 • Bozkurt A. 2004. Doğu Akdeniz Bölgesindeki bazi baraj ve göletlerin zooplankton faunası üzerine ilk gözlemler. Türk Sucul Yaşam Derg. 2(3): 71-76.
 • Bulut H, Saler S. 2014. Zooplankton variation of Murat river (Elazığ-within the borders Palu district). Turk J Agrie-Food Sci Tech. 2(1):13-17.
 • Buyurgan Ö, Altindağ A, Kaya M. 2010. Zooplankton community structure of Asartepe dam lake (Ankara, Turkey). Turk J Fish Aquat Sci. 10:135-138. doi: 10.4194/trjfas.2010.0119
 • Castro BB, Antunes SC, Pereira R, Soares AMVM, Gonçalves F. 2005. Rotifer community structure in three shallow lakes: seasonal fluctuations and explanatory factors. Hydrobiol. 543(1): 221-232. doi: 10.1007/s10750-004-7453-8
 • Dorak Z. 2013. Zooplankton abundance in the lower Sakarya river basin (Turkey): Impact of environmental variables. J Black Sea/Mediterranean Environ. 19 (1): 1-22.
 • Dussart B. 1967. Les Copepodes des eaux continentales d’Europe occidentale, Tome I, Calanoides et Harpacticoides. N. Boubee et cie, Paris, 500p.
 • Dussart B. 1969. Les Copepodes des eaux continentales d’Europe occidentale, Tale II. Cyclopoides et Biologie. N. Boubee et cie. Paris, 292p.
 • Flössner D. 1972. Krebstiere Crustacea kiemen und blattfussar Brachiopoda fischlause, Branchiura. Tierwelt-Deusch 60 Veb Gustav Fischer Verlag, Jena, 105-161.
 • Forro L, Korovchinsky NM, Kotov AA, Petrusek A. 2008. Global diversity of Cladocerans (Cladocera; Crustacea) in freshwater. Hydrobiol. 595, 177-184. doi: 10.1007/s10750-007-9013-5
 • Gannon JE, Stemberger RS. 1978. Zooplankton especially crustaceans and rotifers as indicators of water quality. Trans Am Micros Soc. 97, 16-35.
 • Goulden CE, Fery DG. 1963. The Occurence and significance of lateral head pores in the genus Bosmina (Cladocera). Int Rev Ges Hydrobiol. 48(3): 513-522.
 • Göksu MZL, Bozkurt B, Taşdemir M, Sarıhan E. 2005. Asi nehri (Hatay, Türkiye) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) faunası. Ege J Fish Aquat Sci. 22(1-2): 17–19.
 • Guy D. 1992. The ecology of the fish pond ecosystem with special reference to Africa. Pergamon press, 220-230.
 • Güher H, Kırgız T. 1992. Edirne bölgesi Cladocera (Crustacea) türleri. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Hidrobiyoloji Seksiyonu, Elazığ, Türkiye, 89-97.
 • Güher H, Kırgız T. 1994. Edirne ili tatlısu Copepoda (Crustacea) türleri ve dağılımları. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Hidrobiyoloji Seksiyonu, Edirne, Türkiye, 220-226. Güher H. 2012. The investigation of zooplanktonic organisms (Rotifera, Copepoda, Cladocera) of Meriç River (Turkey). J Anim Vet Adv. 11(24): 4673-4677. doi: 10.3923/java.2012.4673.4677
 • Güher H. 2014. A checklist for zooplankton (Rotifera, Copepoda, Cladocera) of European Turkey inland waters. Ege J Fish Aquat Sci. 31(4): 221-225. doi: 10.12714/egejfas.2014.31.4.08
 • Güher H. 2016. Abundance and diversity of zooplankton in the Meriç River (Turkey). Fresenius Environmental Bulletin 25 (11): 4598-4606. İpek N, Saler S. 2012. Görgüşan çayı ve Geban deresi (Elazığ-Türkiye) zooplanktonu. J Fisheries Sciences.com 6(2): 155-163. doi: 10.3153/jfscom.2012019
 • Kaya M, Altındağ A. 2006. Some Chydorid (Crustacea, Cladocera) species recorded from Turkish inland waters. Sakarya Üni Fen Ede Derg. 8:33-48.
 • Kiefer F. 1978. Das Zooplankton der Binnengewasser, 2. Teil Stuttgart, 343pp.
 • Korinek V. 1987. Revision of three species of the genus Diaphanosoma Ficher 1850. Hidrobiol. 145, 35-45.
 • Krebs CJ. 1999. Ecological methodology. Addison Wesley Longman, Inc Menlo Park, California. 620 pp.
 • Makarewicz JC. 1993. A lake wide comparison of zooplankton biomass and its species composition in Lake Erie. J Great Lakes Res. 19(2): 275-290.
 • Margaritora F. 1983. Cladocera (Crustacea: Cladocera). Inst di zoologia dell Univ. Roma, 169 pp.
 • Mis DÖ, Aygen C, Ustaoğlu MR, Balık S. 2011. The zooplankton fauna of Yuvarlak stream (Köyceğiz-Muğla). Turk J Fish Aquat Sci. 11:661-667. doi: 10.4194/1303-2712-v11_4_21
 • Öterler B, Kırgız T, Albay M. 2014. Seasonal variations of water quality parameters and algal flora of Tundzha (Tunca) River (Edirne, Turkey). Open J Ecol. 4, 807-819. doi: 10.4236/oje.2014.413069
 • Özdemir Y, Şen D. 1994. Haringet çayında saptanan zooplankter organizmalar. Fırat Üniv Fen ve Müh Bil Derg. 6(2): 136-140. Ryding SO, Rast W. 1989. The control of eutrophication of lakes and reservoirs. Man and the Biosphere Series, Vol. 1. Unesco, Paris and The Parthenon Publishing Group, UK & USA. 314 pp.
 • Sakcali MS, Yilmaz R, Gücel S, Yarci C, Öztürk M. 2009. Water pollution studies in the rivers of the Edirne Region–Turkey. Aquatic Ecosystem Health & Management,12(3):313-319. doi:10.1080/14634980903133757
 • Saler S, Alış İN. 2016. Zooplankton composition of Tohma stream (Malatya - Turkey). JAEFR. 2(1): 30-35. doi: 10.3153/JAEFR16004
 • Saler S, Bulut H, Birici N, Tepe R, Alpaslan K. 2015. Karasu nehri (Erzincan)'nin zooplanktonu. Eğirdir Su Ürün Fak Derg. 11(1):10-16.
 • Saler S, Eroğlu M, Haykır H. 2011a. Peri Çayı (Tunceli-Türkiye) zooplanktonu. e-Journal of New World Sciences Academy, Ecol Sci. 6(2): 14-20.
 • Saler S, İpek N, Aslan S. 2011b. Kürk çayı (Elazığ-Türkiye) zooplanktonu. J FisheriesSciences.com, 5(3): 219-225. doi: 10.3153/jfscom.2011026
 • Sampaio EV, Rocha O, Matsumura-Tundisi T, Tundisi JG. 2002. Composition and abundance of zooplankton in the limnetic zone of seven reservoirs of the Paranapanema River, Brazil. Braz J Biol. 62: 525-545. doi:10.1590/S1519-69842002000300018
 • Sharma S, Siddique A, Singh K, Chouhan M, Vyas A, Solnki CM, Sharma D, Nair S, Sengupta T. 2010. Population dynamics and seasonal abundance of zooplankton community in Narmada river (India). Researcher 2(9): 1-9.
 • Smirnov NN. 1974. Fauna of USSR. Crustacea, Chydoridae, 1(2): 629 pp.
 • Tanyolaç J. 2009. Limnoloji, Hatiboğlu Basımevi, 294, Ankara,
 • Trivedi RK, Guruna V, Das BK, Rout SK. 2003. Variations of plankton population of two hill streams of the Darjeeling District, West Bengal. Enviro and Ecol, 21:50-53.
Toplam 44 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hüseyin Güher 0000-0001-6206-0912

Yasemin Demir 0000-0002-7296-5149

Yayımlanma Tarihi 17 Ağustos 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Güher, H., & Demir, Y. (2018). Tunca Nehri’nin (Edirne) Microcrustacea (Crustacea: Cladocera, Copepoda) Faunası ve Mevsimsel Dağılımı. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 4(2), 75-84. https://doi.org/10.17216/limnofish.363113