Makaleler


H. GÜHER, B. ÖTERLER
Kayalıköy Barajı’nın (Kırklareli/Türkiye) planktonik mikrokrustase (Copepoda, Cladocera) tür çeşitliliği, bolluğu ve mevsimsel dağılımı, Su Ürünleri Dergisi, (2021)
H. GÜHER, B. ÖTERLER
Kayalıköy Barajı’nın (Kırklareli/Türkiye) Fizikokimyasal Özelliklerinin Mevsimsel Değişimi ve Su Kalitesinin Belirlenmesi, Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, (2020)
H. GÜHER, B. ÖTERLER
Kayalıköy Baraj Gölü’nün (Kırklareli/Turkey) Rotifera Kompozisyonu, Bolluğu ve Mevsimsel Dağılımı, Acta Aquatica Turcica, (2020)
H. GÜHER
Kadıköy Barajı’nın (Edirne/Türkiye) Planktonik Microcrustacea (Copepoda, Cladocera) Faunasi ve Mevsimsel Değişimi, Acta Aquatica Turcica, (2019)
H. GÜHER
Kadıköy Barajı’nın (Türkiye) Rotifera Bolluğu ve Tür Çeşitliliği, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019)
H. GÜHER, Y. DEMİR
Tunca Nehri’nin (Edirne) Microcrustacea (Crustacea: Cladocera, Copepoda) Faunası ve Mevsimsel Dağılımı, Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, (2018)
H. GÜHER, Y. DEMİR
Tunca Nehri’nin (Edirne) Rotifera Faunası ve Kommunite Yapısı, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, (2018)
H. GÜHER
GALA GÖLÜ’NÜN (EDİRNE) CLADOCERA VE COPEPODA (CRUSTACEA) TÜRLERİ ÜZERİNE FAUNİSTİK BİR ÇALIŞMA, Trakya University Journal of Natural Sciences, (2016)
H. GÜHER, Ş. ÇOLAK
SÜLOĞLU BARAJ GÖLÜ’NÜN (EDİRNE) ZOOPLANKTON (ROTIFERA, CLADOCERA, COPEPODA) FAUNASI VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ, Trakya University Journal of Natural Sciences, (2016)
B. ÖTERLER, M. ALBAY, B. ÇAMUR ELİPEK, H. GÜHER, T. KIRGIZ
Gala Gölü (Edirne/Türkiye) Fitoplanktonunun Mevsimsel Dağılımı, Trakya University Journal of Natural Sciences, (2016)