Year 2016, Volume 2 , Issue 1, Pages 43 - 48 2016-04-20

Length-Weight Relationship, Length-Length Relationship and Condition Factor of Some Fish Populations in Büyükçekmece Reservoir (İstanbul, Turkey)
Büyükçekmece Rezervuarı (İstanbul, Türkiye)'ndaki Bazı Balık Türlerinin Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Kondisyon Faktörleri

Gülşah SAÇ [1] , Hacer OKGERMAN [2]


In present study, length-weight relationship, length-length relationship and condition factor values were calculated for 11 freshwater fish species of Büyükçekmece Reservoir. Fish specimens were collected by gillnets having different mesh size between March 2009 and February 2010, monthly. The values of the exponent b of the length–weight relationships varied between 2.727±0.020 and 3.381±0.001. The lowest mean condition factor was estimated 0.74±0.08 for C. taenia while the highest value was recorded as 1.72±0.15 in C. gibelio.

Bu çalışmada, Büyükçekmece Rezervuarı'nda yaşayan 11 tatlısu balığı türünün boy-ağırlık ve boy-boy ilişkileri ile kondisyon faktörü değerleri tespit edilmiştir. Balık örnekleri, Mart 2009 ve Şubat 2010 tarihleri arasında farklı ağ göz açıklıklarına sahip galsama ağları ile aylık olarak yakalanmıştır. Balık türlerinin boy-ağırlık ilişkilerinden elde edilen b değerleri 2,727±0,020 ile 3,381±0,001 arasında değişmiştir. Kondisyon faktörü en düşük 0,74±0,08 olarak C. taenia türünde ve en yüksek 1,72±0,15 olarak C. gibelio türünde tespit edilmiştir.

 • Abowei JFN. 2009. The Abundance, condition factor and length-weight relationship of Sardinella madernensis (Jenyns, 1842) from Nkoro River Niger Delta, Nigeria. Advance J Food Sci Technol. 1(1):66-71.
 • Acara A, Gözenalp F. 1959. The northern lagoons of the Sea of Marmara. General Fisheries Council for the Mediterranean, Proc Tec Pap. 5:235-239.
 • Alp A, Balık S. 2000. Growth conditions and stock analysis of the carp (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758) populations in Gölhisar Lake. Turk J Zool. 24(3):291-304.
 • Ayo-Olalusi CI. 2014. Length-weight relationship, condition factor and sex ratio of African mud catfish (Clarias gariepinus) reared in flow-through system tanks. JFAS. 9(5):430-434. doi: 10.3923/jfas.2014.430.434
 • Balık İ, Çubuk H, Özkök R, Uysal R. 2006. Some characteristics and size of carp (Cyprinus carpio L., 1758) population in the Lake Karamık (Afyonkarahisar/Turkey). Turk J Fish Aquat Sci. 6(2):117-122.
 • Balık S. 1985. Trakya Bölgesi içsu balıklarının bugünkü durumu ve taksonomik revizyonu. Doğa Bil Derg. A2, 9(2):147-160.
 • Bostancı D, Polat N, Kandemir Ş, Yılmaz S. 2007a. Bafra Balık Gölü'nde yaşayan havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)'nun kondisyon faktörü ve boy-ağırlık ilişkisinin belirlenmesi. SDU Fen Derg. 2(2):117-125.
 • Bostancı D, Yılmaz S, Polat N. 2007b. Gölhisar Gölü (Burdur)’ndeki kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758) populasyonunda yaş belirleme, boy-ağırlık ilişkisi ve kondüsyon faktörü üzerine bir araştırma. Türk Suc Yaş Derg. 5(8):99-107.
 • Çınar Ş, Çubuk H, Özkök R, Tümgelir L, Çetinkaya S, Erol KG, Ceylan M, 2007. Beyşehir Gölü'ndeki gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) populasyonunun büyüme özellikleri. Türk J Aqua Life. 3-5(5-8):401-409.
 • Çınar Ş, Küçükkara R, Ceylan M, Çubuk H, Erol KG, Akçimen U, Savaşer S, 2008. Uluabat Gölü’ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L.,1758) populasyonunun büyüme parametrelerinin araştırılması. Ege Üni Su Ürün Derg. 25(4):289-293.
 • Çolakoğlu S, Akyurt İ, 2011. Bayramiç Baraj Gölü'ndeki (Çanakkale) aynalı sazan (Cyprinus carpio L., 1758) balıklarının populasyon yapısı ve büyüme özellikleri. İÜ Su Ürün Derg. 26(1):27-46.
 • Demirkalp FY. 2007.Growth characteristics of carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Liman Lake (Samsun, Turkey). Hacettepe J Biol Chem. 35(1):1-8.
 • Devedjian K. 1926. Peche et pecheries en Turquie. Imprimerie De L'Administration De La Dette Publique Ottomane, İstanbul, Turkey.
 • Dirican S, Çilek S. 2012. Condition factors of seven Cyprinid fish species from Çamligöze Dam Lake on central Anatolia, Turkey. African Journal of Agricultural Research. 7(31):4460-4464. doi: 10.5897/AJAR12.1187
 • Ergüden SA, Ergüden D, Göksu MZL. 2008. Seyhan Baraj Gölü'ndeki (Adana) kızılgöz (R. rutilus L., 1758)'un büyüme özellikleri. Journal of FisheriesSciences.com 2(1):77-87.
 • Erman F. 1959. Has kefal (Mugil cephalus L.)'ın biyolojisi. Hidrobiyoloji Mecmuası, A, 5(1-4):62-86.
 • Froese R. 2006. Cube law, condition factor, weight-length relationships: history, meta-analysis and recommendations. J Appl Ichthyol. 22(4):241-253. doi: 10.1111/j.1439-0426.2006.00805.x
 • İnnal D. 2012. Age and growth properties of Carassius gibelio (Cyprinidae) living in Aksu River Estuary (Antalya-Turkey). Rev Hydrobiol. 5(2):97-109.
 • Karataş M, Çiçek E, Başusta A, Başusta N. 2007. Age, growth and mortality of common carp (Cyprinus carpio Linneaus, 1758) population in Almus Dam Lake (Tokat- Turkey). J Appl Biol Sci.1(3):81-85.
 • Kırankaya ŞG, Ekmekçi FG. 2004. Gelingüllü Baraj Gölü'nde yaşayan aynalı sazan (Cyprinus carpio L., 1758)'ın büyüme özellikleri. Turk J Vet Anim Sci. 28(6):1057-1064.
 • Kırankaya ŞG, Ekmekçi FG. 2013. Life-history traits of the invasive population of prussian carp, Carassius gibelio (Actinopterigi: Cypriniformes: Cyprinidae), from Gelingüllü Reservoir, Yozgat, Turkey. Acta Ichthyol Piscat. 43(1):31-40. doi: 10.3750/AIP2013.43.1.05
 • Kosswig C, Battalgil F. 1942. Zoogeographie der Türkischen Süsswasserfische. İstanbul Üni Fen Fak Mecm. B,7(3):145-165.
 • Le Cren ED. 1951. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (Perca fluviatilis). J Anim Ecol. 20(2):201-218. doi: 10.2307/1540
 • Meriç N. 1986. Fishes encountered in Büyükçekmece Lake, İstanbul. İstanbul Üniv Fen Fak Mecmuası. B, 51:41-46.
 • Mert R, Bulut S. 2014. Some biological properties of carp (Cyprinus carpio L., 1758) introduced into Damsa Dam Lake, Cappadocia Region, Turkey. Pakistan J Zool., 46(2):337-346.
 • Ninni E. 1923. Primo contributo allo studio dei pesci e della pesca nelle acque dell’Impero Ottomano, 5, Premiate Officine Grafiche Carlo Ferrari, Venezia.
 • Okgerman H. 2005. Seasonal variations in the length-weight relationship and condition factor of rudd (Scardinius erythrophthalmus L.) in Sapanca Lake. Int J Zool Res. 1(1):6-10. doi: 10.3923/ijzr.2005.6.10
 • Önsoy B, Filiz H, Tarkan AS, Bilge G, Tarkan AN. 2011. Occurrence of non-native fishes in a small man-made lake (Lake Ula, Muğla): Past, present, future perspectives. Turk J Fish Aquat Sci. 11(2):209-215. doi: 10.4194/trjfas.2011.0205
 • Özkök R, Çubuk H, Tümgelir L, Uysal R, Çınar Ş, Küçükkara R, Erol KG, Ceylan M. 2007. Eğirdir Gölü'ndeki Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. Turk Sucul Yaş Derg. 3-5(5-8): 313-322.
 • Özuluğ M. 1999. A taxonomic study on the fish in the basin of Büyükçekmece Dam Lake. Turk J Zool. 23(4):439-451.
 • Ricker WE. 1975. Computations and interpretation of biological statics of fish populations. Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada. Bulletin 191. 382 pp.
 • Saç G. 2010. Büyükçekmece Baraj Gölü'ndeki İsrail sazanı Carassius gibelio (Bloch, 1782)'nun büyümesi ve üremesi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi. 69 s.
 • Saç G. 2012. Büyükçekmece Rezervuarı (İstanbul)'nda yaşayan Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840)'in bazı biyolojik özellikleri. İstanbul Üni Su Ürün Derg. 27(2):23-33.
 • Saç G, Okgerman H. 2015. Growth and reproduction of a non-native fish species Carassius gibelio (Bloch, 1782) from Büyükçekmece Lake (İstanbul, Turkey). IUFS J Biol. 74(1): (baskıda).
 • Sarı HM, Balık S, Ustaoğlu MR, İlhan A. 2008. Population structure, growth and mortality of Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Buldan Dam Lake. Turk J Fish Aquat Sci. 8(1):25-29.
 • Saylar Ö, Benzer S. 2014. Age and growth characteristics of carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Mogan Lake, Ankara, Turkey. Pakistan J Zool. 46(5):1447-1453.
 • Şaşı H. 2015. Growth and condition of invasive species prussian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) in a dam lakes from Büyük Menderes basin (Turkey). Muğla. J Sci Tec. 1(2):6-10.
 • Şen F, Elp M. 2009. Karasu Çayı (Van) sazan (Cyprinus carpio L., 1758) populasyonunun bazı biyolojik özellikleri. Biyol Bil Araş Derg. 2(1):31-34.
 • Tarkan AS. 2006. Reproductive ecology of two cyprinid fishes in an oligotrophic lake near the southern limits of their distribution range. Ecol Freshw Fish. 15(2):131-138. doi: 10.1111/j.1600-0633.2006.00133.x
 • Tarkan AS, Gaygusuz Ö, Acıpınar H, Gürsoy Ç, Özuluğ M, 2006. Length-weight relationship of fishes from the Marmara region (NW-Turkey). J Appl Ichthyol. 22(4):271-273. doi: 10.1111/j.1439-0426.2006.00711.x
 • Uysal R, Alp A, Yeğen V, Apaydın Yağcı M, Çetinkaya S, Yağcı A, Bostan H, Cesur M, Küçükkara R. 2015. İznik Gölü (Bursa/Türkiye)’ndeki gümüşi havuz balığının (Carassius gibelio Bloch, 1782) büyüme özellikleri. LimnoFish. 1(1):19-27. doi: 10.17216/LimnoFish-5000086696
 • Yağcı MA, Alp A, Yeğen V, Uysal R, Yağcı A, Ceylan M. 2008. Işıklı Gölü’ndeki (Çivril-Denizli) sazan populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758)’nun büyüme özellikleri. Ege Üni Su Ürün Derg. 25(4):337-341.
 • Yılmaz M, Gül A, Saylar Ö. 2007. Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir)’nde yaşayan Cyprinus carpio L., 1758’nun büyüme özellikleri. GÜ Gazi Eğitim Fak Derg. 27(1):37-57.
 • Yılmaz S, Yazıcıoğlu O, Yılmaz M, Polat N. 2010. Hirfanlı Baraj Gölü’nde yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 ve Tinca tinca (L., 1758)’nın boy-ağırlık ve boy-boy ilişkileri ile mevsimsel kondisyon faktörleri. SDÜ J Sci (E-Journal). 5(2):154-162.
 • Yılmaz S, Yazıcıoğlu O, Polat N. 2012. Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye)’ndeki sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’ın yaş ve büyüme özellikleri. Karadeniz Fen Bil Der. 2(7):1-12.
 • Zar JH. 1999. Biostatistical Analysis, 4th edn. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 663 p.
Primary Language tr
Journal Section Short Communication
Authors

Author: Gülşah SAÇ

Author: Hacer OKGERMAN

Dates

Publication Date : April 20, 2016

Bibtex @ { limnofish205786, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, issn = {}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Egirdir Fisheries Research Institute}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {43 - 48}, doi = {10.17216/limnofish.205786}, title = {Büyükçekmece Rezervuarı (İstanbul, Türkiye)'ndaki Bazı Balık Türlerinin Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Kondisyon Faktörleri}, key = {cite}, author = {SAÇ, Gülşah and OKGERMAN, Hacer} }
APA SAÇ, G , OKGERMAN, H . (2016). Büyükçekmece Rezervuarı (İstanbul, Türkiye)'ndaki Bazı Balık Türlerinin Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Kondisyon Faktörleri. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 2 (1) , 43-48 . DOI: 10.17216/limnofish.205786
MLA SAÇ, G , OKGERMAN, H . "Büyükçekmece Rezervuarı (İstanbul, Türkiye)'ndaki Bazı Balık Türlerinin Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Kondisyon Faktörleri". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 (2016 ): 43-48 <http://www.limnofish.org/en/issue/19386/205786>
Chicago SAÇ, G , OKGERMAN, H . "Büyükçekmece Rezervuarı (İstanbul, Türkiye)'ndaki Bazı Balık Türlerinin Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Kondisyon Faktörleri". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 (2016 ): 43-48
RIS TY - JOUR T1 - Büyükçekmece Rezervuarı (İstanbul, Türkiye)'ndaki Bazı Balık Türlerinin Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Kondisyon Faktörleri AU - Gülşah SAÇ , Hacer OKGERMAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17216/limnofish.205786 DO - 10.17216/limnofish.205786 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 48 VL - 2 IS - 1 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/limnofish.205786 UR - https://doi.org/10.17216/limnofish.205786 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Büyükçekmece Rezervuarı (İstanbul, Türkiye)'ndaki Bazı Balık Türlerinin Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Kondisyon Faktörleri %A Gülşah SAÇ , Hacer OKGERMAN %T Büyükçekmece Rezervuarı (İstanbul, Türkiye)'ndaki Bazı Balık Türlerinin Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Kondisyon Faktörleri %D 2016 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 2 %N 1 %R doi: 10.17216/limnofish.205786 %U 10.17216/limnofish.205786
ISNAD SAÇ, Gülşah , OKGERMAN, Hacer . "Büyükçekmece Rezervuarı (İstanbul, Türkiye)'ndaki Bazı Balık Türlerinin Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Kondisyon Faktörleri". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 / 1 (April 2016): 43-48 . https://doi.org/10.17216/limnofish.205786
AMA SAÇ G , OKGERMAN H . Büyükçekmece Rezervuarı (İstanbul, Türkiye)'ndaki Bazı Balık Türlerinin Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Kondisyon Faktörleri. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2016; 2(1): 43-48.
Vancouver SAÇ G , OKGERMAN H . Büyükçekmece Rezervuarı (İstanbul, Türkiye)'ndaki Bazı Balık Türlerinin Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Kondisyon Faktörleri. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2016; 2(1): 48-43.