Year 2015, Volume 1 , Issue 2, Pages 69 - 74 2015-08-28

The Investigation of By-catch and Discard Rates in Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Catching in the Keban Dam Lake
Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi

Ferhat DEMİROL [1] , Fatih GÜNDÜZ [2] , Fahrettin YÜKSEL [3] , M. ÇOBAN [4] , Abdulmutalip BERİ [5] , Mehtap KURTOĞLU [6] , Tacettin YILDIRIM [7] , Mehmet KÜÇÜKYILMAZ [8]


This study was carried out to determine the by-catch and discard rates in crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) catching in the Keban Dam Lake. In the research, it was used a total of 200 crayfish fyke-nets, which used prevalently in the region,  with D form and 36 mm stretched mesh size, structured with five hoops and a barrier. 17 fishing trials totally were performed between June and August 2012 in the Keban, Ağın and Çemisgezek fishing areas where made commercial crayfish catching in Keban Dam Lake. The by-catch and discard species in the commercial crayfish catching was determined by making a poll with fishermen. In the fishing trials, 14 different species apart from A. leptodactylus which is target species was caught. Totally 186 kg catch consisted of 29.2 kg (15.66%) target species, 2 kg (0.91%) incidental catch and 114 kg (61.54%) discard. The discard rate of crayfish catching in the Keban Dam Lake was determined as 5.33. In other words, it was required that 5.33 kg of discard catch were caught, for obtain 1 kg of target catch with legal length (≥10 cm).   Discard mortality rate for Acanthobrama marmid, the total of other species and all species was calculated as 14.9%, 0.3% and 10.8%, respectively.

Bu çalışma, Keban Baraj Gölü’nde yapılan kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) avcılığında hedef dışı ve ıskarta av miktarının tespiti amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında, bölgede yaygın olarak kullanılan “D” formlu, tek girişli, çift venterli, 5 çemberli ve germeli olarak yapılandırılmış, 36 mm göz açıklığına sahip 200 adet kerevit pinteri kullanılmıştır. Keban Baraj Gölü’nde ticari olarak kerevit avcılığı yapılan; Keban, Ağın ve Çemişgezek avlak sahalarında 2012 yılının Haziran- Ağustos ayları arasında toplam 17 avcılık operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bölgede ticari kerevit avcılığı yapan balıkçılarla anket çalışması yapılarak, pinterler ile yakalanan hedef dışı ve ıskarta avların türleri belirlenmiştir. Avcılık denemelerinde hedef tür olan A. leptodactylus dışında 14 farklı türden bireyler yakalanmıştır. Çalışma süresince avlanan toplam 186 kg ürünün, 29,2 kg’ı (% 15,66) hedef av, 2 kg’ı (% 0,91) tesadüfi av, 155 kg’ı (% 83,43) ise ıskarta av olarak sınıflandırılmıştır. Keban Baraj gölü kerevit avcılığında ıskarta oranı 5,33 olarak hesaplanmıştır. Bir başka ifadeyle yasal av boyunda (≥10 cm) 1 kg kerevit yakalayabilmek için 5,33 kg ıskarta av yapıldığı tespit edilmiştir. Iskarta ölüm oranı Acanthobrama marmid türü için % 14,9, diğer türler için % 0,3, tüm türlerin geneli için ise % 10,8 olarak hesaplanmıştır. 

 • [Anonim]. 1982. Keban Baraj Gölü limnolojik etüt raporu. Ankara: DSİ Genel Müd. İşl. Bak. Dai. Bşk. Yay.
 • Alverson DL, Freeberg MH, Pope JG, Murawski SA, 1994. A global assesment of fisheries bycatch and discards. Rome: FAO Fisheries Technical Paper No.:339
 • Alverson DL, Hughes SE. 1996. Bycatch: From emotion to effective natural resource management. Rev Fish Biol Fisher. 6(4):443-462. doi: 10.1007/BF00164325
 • Andrew NL, Pepperell JP. 1992. The bycatch of shrimp trawl fisheries. Oceanogr Mar Biol. 30: 527–565.
 • Celayir Y, Pala M, Yüksel F. 2006. Keban Baraj Gölü balıkçılığı. I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu; Antalya, Türkiye
 • Cilbiz M, Dereli H, Çınar Ş. 2014. Farklı göz açıklığı ve göz yapısındaki kerevit (Astacus leptodactylus; Esch., 1823) pinterlerinin, Eğirdir Gölü'ndeki seçicilik özelliklerinin ve av verimliliklerinin araştırılması. Eğirdir Gölü Kerevit Çalıştayı; Isparta, Türkiye
 • Demirol F, Yüksel F. 2013. Keban Baraj Gölü kerevit avcılığının sosyo-ekonomik yapısı. Bil ve Genç Derg. 1(2):13-23.
 • Gökçe G, Metin C. 2006. Balıkçılıkta hedef dışı av sorunu üzerine bir inceleme. E. Ü. Su Ürün Derg. 23(3-4):457-462.
 • Kelleher K. 2005. Discards in the world’s marine fisheries. Rome: FAO Fisheries Technical Papers No.:470.
 • Kennelly SJ, 1995. The issue of bycatch in Australia’s demersal trawl fisheries. Rev Fish Biol Fisher. 5(2):213-234.
 • Kınacıgil HT, Çıra E, İlkyaz AT. 1999. Balıkçılıkta hedeflenmeden avlanan türler sorunu. E.Ü. Su Ürün Derg. 16(3-4):437-444.
 • Pascoe S. 1997. Bycatch management and the economics of discarding. Rome: FAO Fisheries Technical Paper No.: 370.
 • Saila S. 1983. Importance and assessment of discards in commercial fisheries. Rome: UN/FAO FAO Fisheries Circular No.: 765.
 • Tillman MF. 1993. Bycatch: the issue of 90’s. Paper presented at: International Conference on Shrimp By-catch; Tallahassee, Florida, USA
 • Yıldırım T, Şen D, Eroğlu M, Çoban MZ, Demirol F, Gündüz F, Arca S, Demir T, Gürçay S, Uslu AA, Canpolat İ. 2015. Keban Baraj Gölü balık faunası. Fırat Üni. Fen Bil Derg. 27(1):57-69.
 • Yüksel F, Demirol F, Gündüz F. 2013. Leslie population estimation for Turkish Crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823) in the Keban Dam Lake, Turkey. Turk J Fish Aquat Sc. 13: 835-839. doi: 10.4194/1303-2712-v13_5_07
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ferhat DEMİROL

Author: Fatih GÜNDÜZ

Author: Fahrettin YÜKSEL

Author: M. ÇOBAN

Author: Abdulmutalip BERİ

Author: Mehtap KURTOĞLU

Author: Tacettin YILDIRIM

Author: Mehmet KÜÇÜKYILMAZ

Dates

Publication Date : August 28, 2015

Bibtex @ { limnofish205760, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, issn = {}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Egirdir Fisheries Research Institute}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {69 - 74}, doi = {10.17216/LimnoFish-5000128537}, title = {Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {DEMİROL, Ferhat and GÜNDÜZ, Fatih and YÜKSEL, Fahrettin and ÇOBAN, M. and BERİ, Abdulmutalip and KURTOĞLU, Mehtap and YILDIRIM, Tacettin and KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet} }
APA DEMİROL, F , GÜNDÜZ, F , YÜKSEL, F , ÇOBAN, M , BERİ, A , KURTOĞLU, M , YILDIRIM, T , KÜÇÜKYILMAZ, M . (2015). Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 1 (2) , 69-74 . DOI: 10.17216/LimnoFish-5000128537
MLA DEMİROL, F , GÜNDÜZ, F , YÜKSEL, F , ÇOBAN, M , BERİ, A , KURTOĞLU, M , YILDIRIM, T , KÜÇÜKYILMAZ, M . "Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 (2015 ): 69-74 <http://www.limnofish.org/en/issue/19384/205760>
Chicago DEMİROL, F , GÜNDÜZ, F , YÜKSEL, F , ÇOBAN, M , BERİ, A , KURTOĞLU, M , YILDIRIM, T , KÜÇÜKYILMAZ, M . "Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 (2015 ): 69-74
RIS TY - JOUR T1 - Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi AU - Ferhat DEMİROL , Fatih GÜNDÜZ , Fahrettin YÜKSEL , M. ÇOBAN , Abdulmutalip BERİ , Mehtap KURTOĞLU , Tacettin YILDIRIM , Mehmet KÜÇÜKYILMAZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17216/LimnoFish-5000128537 DO - 10.17216/LimnoFish-5000128537 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 74 VL - 1 IS - 2 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/LimnoFish-5000128537 UR - https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000128537 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi %A Ferhat DEMİROL , Fatih GÜNDÜZ , Fahrettin YÜKSEL , M. ÇOBAN , Abdulmutalip BERİ , Mehtap KURTOĞLU , Tacettin YILDIRIM , Mehmet KÜÇÜKYILMAZ %T Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi %D 2015 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 1 %N 2 %R doi: 10.17216/LimnoFish-5000128537 %U 10.17216/LimnoFish-5000128537
ISNAD DEMİROL, Ferhat , GÜNDÜZ, Fatih , YÜKSEL, Fahrettin , ÇOBAN, M. , BERİ, Abdulmutalip , KURTOĞLU, Mehtap , YILDIRIM, Tacettin , KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet . "Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 / 2 (August 2015): 69-74 . https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000128537
AMA DEMİROL F , GÜNDÜZ F , YÜKSEL F , ÇOBAN M , BERİ A , KURTOĞLU M , YILDIRIM T , KÜÇÜKYILMAZ M . Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2015; 1(2): 69-74.
Vancouver DEMİROL F , GÜNDÜZ F , YÜKSEL F , ÇOBAN M , BERİ A , KURTOĞLU M , YILDIRIM T , KÜÇÜKYILMAZ M . Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2015; 1(2): 74-69.