Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

L-Karnitin ve Koenzim Q10 İlaveli Yemlerin Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Büyüme Performansı Üzerine Etkileri

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 160 - 167, 26.08.2022
https://doi.org/10.17216/limnofish.886562

Öz

Bu çalışmada, kaynak alabalığı (Salvelinus fontinalis) yemlerine L-karnitin ve koenzim Q10 ilavesinin balıkların büyüme performansı üzerine etkileri araştırılmıştır. Kontrol, L-karnitin (100 mg L-karnitin/100 g yem), koenzim Q10 (100 mg koenzim Q10/100 g yem) ve L-karnitin+koenzim Q10 (100 mg
L-karnitin+100 mg koenzim Q10/100 g yem) olmak üzere üç tekerrürlü dört grup oluşturulmuş ve 240 adet kaynak alabalığı kullanılmıştır. Balıklar deneme yemleriyle 210 gün süreyle beslenmişlerdir. Çalışma sonunda; L-karnitin, koenzim Q10 ve L-karnitin+koenzim Q10’li yemlerle beslenen gruplarda kontrole göre daha iyi bir büyüme performansı (ağırlık, spesifik büyüme oranı, kondisyon faktörü, yem değerlendirme oranı ve termal büyüme katsayısı) tespit edilmiştir (P<0,05). Araştırma bulguları, L-karnitin ve koenzim Q10’nin su ürünleri yem sanayi için önemli bir katkı maddesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Arslan N, Özbaş, M. 2020. Determination of growth performance and feed utilizatıon of fry of goldfish, Carassıus auratus (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) fed L-carnitine-supplemented diets. Acta Ichthyol Piscat. 50 (3): 349-356. doi: 10.3750/AIEP/02969
 • Başçınar N. 2001. Kaynak alabalığının (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Doğu Karadeniz koşullarında tatlısu ve deniz suyunda kültür potansiyelinin irdelenmesi: optimum çevre istekleri, döl verimi, beslenme ve büyüme özellikleri [Doktora Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 114 s.
 • Başçınar N, Okumuş İ, Kocabaş M, Şahin ŞA, Öğüt H. 2010. Kaynak alabalığı (Salvelinus fontinalis) ve doğal alabalık (Salmo trutta) hibridlerinin yetiştiricilik potansiyelinin irdelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje No: 2006.117.001.06.
 • Başçınar N, Sonay FD, Alsan Ş, Altınok İ. 2016. İstavrit balığı (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868)’nın Doğu Karadeniz’de kafeslerde büyüme performansının belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 22: 179-186.
 • Becker K, Focken U. 1995. Effect of feed supplementation with L-carnitine on growth, metabolism and body composition of carp (Cyprinus carpio, L.). Aquaculture. 129: 341-343.
 • Becker K, Schreiber S, Angoni C, Blum R. 1999. Growth performance and feed utilization response of Oreochromis niloticus x Oreochromis aureus hybrids to l-carnitine measured over a full fattening cycle under commercial conditions. Aquaculture 174, 313-322.
 • Burtle GJ, Liu Q. 1994. Dietary carnitine and lysine affect channel catfish lipid and protein composition. J. World Aquac. Soc. 25:169-174.
 • Chatzifotis S, Takeuchi T, Seikai T. 1995. The effect of dietary L-carnitine on growth performance and lipid composition in red sea bream fingerlings. Fish Sci. 61: 1004-1008.
 • Chatzifotis S, Takeuchi T, Seikai T. 1996. The effect of dietary carnitine supplementation on growth of red sea bream (Pagrus major) fingerlings at two levels of dietary lysine. Aquaculture. 147:235-248.
 • Dikel S, Ünalan B, Eroldoğan OT, Hunt, AÖ. 2010. Effects of dietary l-carnitine supplementation on growth, muscle fatty acid composition and economic profit of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). TRJFAS. 10:173-180. doi: 10.4194/trjfas.2010.0203
 • Dikel S, Ünalan NB, Alev MV, Kiriş GA. 2013. Farklı Düzeylerde L-carnitine’nin kafes koşullarında yetiştirilen alabalıkların (Oncorhynchus mykiss) karkas kompozisyonuna, viserosomatik ve hepatosomatik indeksleri üzerine etkileri. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu; Elazığ, Türkiye.
 • Dikel S. 2019. su ürünleri yetiştiriciliğinde L karnitine kullanımı. International Science and Research Congress (SR Congress); Antalya, Turkey.
 • El Basuini M, Teiba II, Zaki MAA, Alabssawy AN, El-Hais AM, Gabr AA, Dawood MAO, Zaineldin AI, Mzengereza K, Shadrack RS, Dossou S. 2020. Assessing the effectiveness of CoQ10 dietary supplementation on growth performance, digestive enzymes, blood health, immune response, and oxidative-related genes expression of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish and Shellfish Immunology. 98:420-428. doi:10.1016/j.fsi.2020.01.052
 • El Basuini MF, Shahin SA, Teiba II, Zaki MAA, El-Hais AM, Sewilam H, Almeer R, Abdelkhalek N, Dawood MAO. 2021. The influence of dietary coenzyme Q10 and vitamin C on the growth rate, immunity, oxidative-related genes, and the resistance against Streptococcus agalactiae of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture. 531:735862. doi:10.1016/j.aquaculture.2020.735862
 • Ercan P. 2009. Bazı gıdalarda ve farklı koenzim Q10 preparatlarıyla zenginleştirilmiş gıdalarda ın vitro koenzim Q10 biyoyararlılığının saptanması [Yüksek Lisans Tezi]. Ege Üniversitesi. İzmir 94s.
 • Ercan P, El SN. 2010. Koenzim Q10’un beslenme ve sağlık açısından önemi ve biyoyararlılığı. TUBAV Bilim Dergisi. 3 (2):192-200.
 • Focken U, Becker K, Lawrence P. 1997. A note on the effects of L-carnitine on the energy metabolism of individually reared carp, Cyprinus carpio L. Aquac Nutr. 3:261-264.
 • Haji-Abadi SMAJ, Soofiani NM, Ali Asghar Sadeghi AA, Chamani M, Riazi GH. 2010. Effects of supplemental dietary L-carnitine and ractopamine on the performance of juvenile rainbow trout. Oncorhynchus mykiss. Aquac Res. 41:1582-1591.
 • Harpaz S. 2005. L-carnitine and its attributed functions in fish culture and nutrition- a review. Aquaculture, 249:3-21. doi:10.1016/j.aquaculture.2005.04.007
 • Jayaprakas V, Sambhu C, Sunil Kumar S. 1996. Effect of dietary L-carnitine on growth and reproductive performance of male Oreochromis mossambicus (Peters). Fish. Technol. 33:84-90.
 • Ji H, Bradley TM, Tremblay GC. 1996. Atlantic salmon (Salmo salar) fed l-carnitine exhibit altered intermediary metabolism and reduced tissue lipid, but no change in growth rate. J. Nutr. 126:1937-1950.
 • Keshavanath P, Renuka P. 1998. Effect of dietary l-carnitine on growth and body composition of fingerling rohu, Labeo rohita (Hamilton). Aquac. Nutr. 4:83-87.
 • Korkut AY, Kop A, Demirtaş N, Cihaner A. 2007. Balık beslemede gelişim performansının izlenme yöntemleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi. 24 (1-2): 201-205.
 • Kubo H, Fujii K, Kawabe T, Matsumoto S, Kishida H, Hosoe K. 2008. Food content of ubiquinol-10 and ubiquinone-10 in the Japanese diet. J Food Compos Anal. 21:199-210. doi:10.1016/j.jfca.2007.10.003
 • Kurt Ö, El SN. 2011. Biyoaktif bir gıda bileşeni L-karnitin: beslenme ve sağlık açısından önemi ve biyoyararlılığı. TÜBAV Bilim Dergisi. 4(2):97-102.
 • Mattila P, Kumpulainen J. 2001. Coenzyme Q9 and Q10: Contents in foods and dietary intake. J Food Compos Anal. 14:409-417. doi: 10.1006/jfca.2000.0983
 • Öz M, İnanan BE. 2018. Türkiye’de sel baskınları ve alabalık çiftlikleri. Türkiye Klinikleri. J Vet Sci Surg-Special Topics. 4(1):35-8.
 • Rodehutscord M. 1995. Effects of supplemental dietary l-carnitine on the growth and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed high-fat diets. J Anim Physiol Anim Nutr. 73:276 – 279.
 • Rowe DK, Smith J, Williams E. 2002. Effects of turbidity on the feeding ability of adult, riverine smelt (Retropinna retropinna) and inanga (Galaxias maculatus). New Zeal J Mar Fresh. 36(1):143-150. doi: 10.1080/00288330.2002.9517077
 • Ruyet JP, Labbé L, Bayon N, Sévère A, Roux A, Delliou H, Quéméner L. 2008. Combined effects of water quality and stocking density on welfare and growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquat Living Resour 21:185–195, doi: 10.1051/alr:2008024
 • Sabzi E, Mohammadiazarm H, Salati, AP. 2017. Effect of dietaryL-carnitine and lipid levels on growth performance, bloodbiochemical parameters and antioxidant status in juvenile common carp (Cyprinus carpio). Aquaculture. 480:89-93. doi:10.1016/j.aquaculture.2017.08.013
 • Santulli A, D’Amelio V. 1986. Effects of supplemental dietary carnitine on the growth and lipid metabolism of hatcher yreared sea bass (Dicentrarchus labrax L.). Aquaculture. 59:177-186.
 • Santulli A, Modica A, Curatolo A, D’amelio V. 1988. Carnitine administration to sea bass (Dicentrarchus labrax) during feeding on fat diet: modification of plasma lipid levels and lipoprotein pattern. Aquaculture. 68: 345-351.
 • Savaş S, Çiçek NL. 2010. Canlı yem organizmalarında L-karnitin. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 41 (1): 71-73.
 • Souchet N, Laplant, S. 2007. Seasonal variation of Co-enzyme Q10 content in pelagic fish tissues from Eastern Quebec. J Food Compost Anal. 20:403-410. doi: 10.1016/j.jfca.2006.09.004
 • Şanlıtürk Ş. 2009. Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda, koenzim Q(CoQ) ve hemosistein düzeylerinin araştırılması [Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi.47 s.
 • Taşbozan O. 2005. L-Karnitin ve farklı yağ seviyeleri ile hazırlanan yemlerle beslenen çipuraların (Sparus aurata) büyüme performansı ve vücut kimyasal kompozisyonlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma [Doktora Tezi]. Çukurova Üniversitesi. 105 s.
 • Taşboğan O, Gökçe MA. 2007. L karnitin ve akuakültürde kullanımı. Ulusal Su Günleri, Antalya, Türkiye. 35:694-703.
 • Torreele E, Van Der Sluiszen A, Verreth J. 1993. The effect of dietary l-carnitine on the growth performance in fingerlings of the African catfish (Clarias gariepinus) in relation to dietary lipid. Br J Nutr. 69:289 – 299.
 • Twibell RG, Brown PB. 2000. Effects of dietary carnitine on growth rates and body composition of hybrid striped bass (Morone saxatilis malexM. chrysops female). Aquaculture. 187:153-161. doi: 10.1016/S0044-8486(99)00387-7
 • Weber C, Bysted A, Holmer G. 1997. Coenzyme Q10 in the diet-daily intake and relative bioavailability. Mol Aspects of Med. 18 (Supp):251-254.

Effects of L-Carnitine and Coenzyme Q10 Supplementation on Growth Performance of Brook Trout (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814)

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 160 - 167, 26.08.2022
https://doi.org/10.17216/limnofish.886562

Öz

: In this study, the effects of L-carnitine and coenzyme Q10 on growth performance of brook trout (Salvelinus fontinalis) were investigated. Four groups with three parallels were formed; Control, L-carnitine (100 mg L-carnitine/100 g diet), coenzyme Q10 (100 mg coenzyme Q10/100 g diet) and L-carnitine/coenzyme Q10 (100 mg L-carnitine+100 mg coenzyme Q10/100 g diet) and 240 brook trout were used. Fish were fed for 210 days with diets containing L-carnitine, coenzyme Q10 and L-carnitine/coenzyme Q10. At the end of the study; L-carnitine, coenzyme Q10 and L-carnitine/coenzyme Q10 supplemented groups showed that higher growth performance (weight, specific growth rate, condition factor, feed conversion ratio and feed efficiency ratio) than control (P<0.05).

Kaynakça

 • Arslan N, Özbaş, M. 2020. Determination of growth performance and feed utilizatıon of fry of goldfish, Carassıus auratus (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) fed L-carnitine-supplemented diets. Acta Ichthyol Piscat. 50 (3): 349-356. doi: 10.3750/AIEP/02969
 • Başçınar N. 2001. Kaynak alabalığının (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Doğu Karadeniz koşullarında tatlısu ve deniz suyunda kültür potansiyelinin irdelenmesi: optimum çevre istekleri, döl verimi, beslenme ve büyüme özellikleri [Doktora Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 114 s.
 • Başçınar N, Okumuş İ, Kocabaş M, Şahin ŞA, Öğüt H. 2010. Kaynak alabalığı (Salvelinus fontinalis) ve doğal alabalık (Salmo trutta) hibridlerinin yetiştiricilik potansiyelinin irdelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje No: 2006.117.001.06.
 • Başçınar N, Sonay FD, Alsan Ş, Altınok İ. 2016. İstavrit balığı (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868)’nın Doğu Karadeniz’de kafeslerde büyüme performansının belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 22: 179-186.
 • Becker K, Focken U. 1995. Effect of feed supplementation with L-carnitine on growth, metabolism and body composition of carp (Cyprinus carpio, L.). Aquaculture. 129: 341-343.
 • Becker K, Schreiber S, Angoni C, Blum R. 1999. Growth performance and feed utilization response of Oreochromis niloticus x Oreochromis aureus hybrids to l-carnitine measured over a full fattening cycle under commercial conditions. Aquaculture 174, 313-322.
 • Burtle GJ, Liu Q. 1994. Dietary carnitine and lysine affect channel catfish lipid and protein composition. J. World Aquac. Soc. 25:169-174.
 • Chatzifotis S, Takeuchi T, Seikai T. 1995. The effect of dietary L-carnitine on growth performance and lipid composition in red sea bream fingerlings. Fish Sci. 61: 1004-1008.
 • Chatzifotis S, Takeuchi T, Seikai T. 1996. The effect of dietary carnitine supplementation on growth of red sea bream (Pagrus major) fingerlings at two levels of dietary lysine. Aquaculture. 147:235-248.
 • Dikel S, Ünalan B, Eroldoğan OT, Hunt, AÖ. 2010. Effects of dietary l-carnitine supplementation on growth, muscle fatty acid composition and economic profit of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). TRJFAS. 10:173-180. doi: 10.4194/trjfas.2010.0203
 • Dikel S, Ünalan NB, Alev MV, Kiriş GA. 2013. Farklı Düzeylerde L-carnitine’nin kafes koşullarında yetiştirilen alabalıkların (Oncorhynchus mykiss) karkas kompozisyonuna, viserosomatik ve hepatosomatik indeksleri üzerine etkileri. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu; Elazığ, Türkiye.
 • Dikel S. 2019. su ürünleri yetiştiriciliğinde L karnitine kullanımı. International Science and Research Congress (SR Congress); Antalya, Turkey.
 • El Basuini M, Teiba II, Zaki MAA, Alabssawy AN, El-Hais AM, Gabr AA, Dawood MAO, Zaineldin AI, Mzengereza K, Shadrack RS, Dossou S. 2020. Assessing the effectiveness of CoQ10 dietary supplementation on growth performance, digestive enzymes, blood health, immune response, and oxidative-related genes expression of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish and Shellfish Immunology. 98:420-428. doi:10.1016/j.fsi.2020.01.052
 • El Basuini MF, Shahin SA, Teiba II, Zaki MAA, El-Hais AM, Sewilam H, Almeer R, Abdelkhalek N, Dawood MAO. 2021. The influence of dietary coenzyme Q10 and vitamin C on the growth rate, immunity, oxidative-related genes, and the resistance against Streptococcus agalactiae of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture. 531:735862. doi:10.1016/j.aquaculture.2020.735862
 • Ercan P. 2009. Bazı gıdalarda ve farklı koenzim Q10 preparatlarıyla zenginleştirilmiş gıdalarda ın vitro koenzim Q10 biyoyararlılığının saptanması [Yüksek Lisans Tezi]. Ege Üniversitesi. İzmir 94s.
 • Ercan P, El SN. 2010. Koenzim Q10’un beslenme ve sağlık açısından önemi ve biyoyararlılığı. TUBAV Bilim Dergisi. 3 (2):192-200.
 • Focken U, Becker K, Lawrence P. 1997. A note on the effects of L-carnitine on the energy metabolism of individually reared carp, Cyprinus carpio L. Aquac Nutr. 3:261-264.
 • Haji-Abadi SMAJ, Soofiani NM, Ali Asghar Sadeghi AA, Chamani M, Riazi GH. 2010. Effects of supplemental dietary L-carnitine and ractopamine on the performance of juvenile rainbow trout. Oncorhynchus mykiss. Aquac Res. 41:1582-1591.
 • Harpaz S. 2005. L-carnitine and its attributed functions in fish culture and nutrition- a review. Aquaculture, 249:3-21. doi:10.1016/j.aquaculture.2005.04.007
 • Jayaprakas V, Sambhu C, Sunil Kumar S. 1996. Effect of dietary L-carnitine on growth and reproductive performance of male Oreochromis mossambicus (Peters). Fish. Technol. 33:84-90.
 • Ji H, Bradley TM, Tremblay GC. 1996. Atlantic salmon (Salmo salar) fed l-carnitine exhibit altered intermediary metabolism and reduced tissue lipid, but no change in growth rate. J. Nutr. 126:1937-1950.
 • Keshavanath P, Renuka P. 1998. Effect of dietary l-carnitine on growth and body composition of fingerling rohu, Labeo rohita (Hamilton). Aquac. Nutr. 4:83-87.
 • Korkut AY, Kop A, Demirtaş N, Cihaner A. 2007. Balık beslemede gelişim performansının izlenme yöntemleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi. 24 (1-2): 201-205.
 • Kubo H, Fujii K, Kawabe T, Matsumoto S, Kishida H, Hosoe K. 2008. Food content of ubiquinol-10 and ubiquinone-10 in the Japanese diet. J Food Compos Anal. 21:199-210. doi:10.1016/j.jfca.2007.10.003
 • Kurt Ö, El SN. 2011. Biyoaktif bir gıda bileşeni L-karnitin: beslenme ve sağlık açısından önemi ve biyoyararlılığı. TÜBAV Bilim Dergisi. 4(2):97-102.
 • Mattila P, Kumpulainen J. 2001. Coenzyme Q9 and Q10: Contents in foods and dietary intake. J Food Compos Anal. 14:409-417. doi: 10.1006/jfca.2000.0983
 • Öz M, İnanan BE. 2018. Türkiye’de sel baskınları ve alabalık çiftlikleri. Türkiye Klinikleri. J Vet Sci Surg-Special Topics. 4(1):35-8.
 • Rodehutscord M. 1995. Effects of supplemental dietary l-carnitine on the growth and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed high-fat diets. J Anim Physiol Anim Nutr. 73:276 – 279.
 • Rowe DK, Smith J, Williams E. 2002. Effects of turbidity on the feeding ability of adult, riverine smelt (Retropinna retropinna) and inanga (Galaxias maculatus). New Zeal J Mar Fresh. 36(1):143-150. doi: 10.1080/00288330.2002.9517077
 • Ruyet JP, Labbé L, Bayon N, Sévère A, Roux A, Delliou H, Quéméner L. 2008. Combined effects of water quality and stocking density on welfare and growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquat Living Resour 21:185–195, doi: 10.1051/alr:2008024
 • Sabzi E, Mohammadiazarm H, Salati, AP. 2017. Effect of dietaryL-carnitine and lipid levels on growth performance, bloodbiochemical parameters and antioxidant status in juvenile common carp (Cyprinus carpio). Aquaculture. 480:89-93. doi:10.1016/j.aquaculture.2017.08.013
 • Santulli A, D’Amelio V. 1986. Effects of supplemental dietary carnitine on the growth and lipid metabolism of hatcher yreared sea bass (Dicentrarchus labrax L.). Aquaculture. 59:177-186.
 • Santulli A, Modica A, Curatolo A, D’amelio V. 1988. Carnitine administration to sea bass (Dicentrarchus labrax) during feeding on fat diet: modification of plasma lipid levels and lipoprotein pattern. Aquaculture. 68: 345-351.
 • Savaş S, Çiçek NL. 2010. Canlı yem organizmalarında L-karnitin. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 41 (1): 71-73.
 • Souchet N, Laplant, S. 2007. Seasonal variation of Co-enzyme Q10 content in pelagic fish tissues from Eastern Quebec. J Food Compost Anal. 20:403-410. doi: 10.1016/j.jfca.2006.09.004
 • Şanlıtürk Ş. 2009. Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda, koenzim Q(CoQ) ve hemosistein düzeylerinin araştırılması [Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi.47 s.
 • Taşbozan O. 2005. L-Karnitin ve farklı yağ seviyeleri ile hazırlanan yemlerle beslenen çipuraların (Sparus aurata) büyüme performansı ve vücut kimyasal kompozisyonlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma [Doktora Tezi]. Çukurova Üniversitesi. 105 s.
 • Taşboğan O, Gökçe MA. 2007. L karnitin ve akuakültürde kullanımı. Ulusal Su Günleri, Antalya, Türkiye. 35:694-703.
 • Torreele E, Van Der Sluiszen A, Verreth J. 1993. The effect of dietary l-carnitine on the growth performance in fingerlings of the African catfish (Clarias gariepinus) in relation to dietary lipid. Br J Nutr. 69:289 – 299.
 • Twibell RG, Brown PB. 2000. Effects of dietary carnitine on growth rates and body composition of hybrid striped bass (Morone saxatilis malexM. chrysops female). Aquaculture. 187:153-161. doi: 10.1016/S0044-8486(99)00387-7
 • Weber C, Bysted A, Holmer G. 1997. Coenzyme Q10 in the diet-daily intake and relative bioavailability. Mol Aspects of Med. 18 (Supp):251-254.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Balıkçılık
Yayınlanma Tarihi August 2022
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fatma DELİHASAN SONAY> (Sorumlu Yazar)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-0511-4782
Türkiye


Emre PASLI Bu kişi benim
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0543-5321
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { limnofish886562, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü}, year = {2022}, volume = {8}, number = {2}, pages = {160 - 167}, doi = {10.17216/limnofish.886562}, title = {L-Karnitin ve Koenzim Q10 İlaveli Yemlerin Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Büyüme Performansı Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Delihasan Sonay, Fatma and Paslı, Emre} }
APA Delihasan Sonay, F. & Paslı, E. (2022). L-Karnitin ve Koenzim Q10 İlaveli Yemlerin Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Büyüme Performansı Üzerine Etkileri . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 8 (2) , 160-167 . DOI: 10.17216/limnofish.886562
MLA Delihasan Sonay, F. , Paslı, E. "L-Karnitin ve Koenzim Q10 İlaveli Yemlerin Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Büyüme Performansı Üzerine Etkileri" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 8 (2022 ): 160-167 <http://www.limnofish.org/tr/pub/issue/71305/886562>
Chicago Delihasan Sonay, F. , Paslı, E. "L-Karnitin ve Koenzim Q10 İlaveli Yemlerin Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Büyüme Performansı Üzerine Etkileri". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 8 (2022 ): 160-167
RIS TY - JOUR T1 - L-Karnitin ve Koenzim Q10 İlaveli Yemlerin Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Büyüme Performansı Üzerine Etkileri AU - FatmaDelihasan Sonay, EmrePaslı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17216/limnofish.886562 DO - 10.17216/limnofish.886562 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 160 EP - 167 VL - 8 IS - 2 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/limnofish.886562 UR - https://doi.org/10.17216/limnofish.886562 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research L-Karnitin ve Koenzim Q10 İlaveli Yemlerin Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Büyüme Performansı Üzerine Etkileri %A Fatma Delihasan Sonay , Emre Paslı %T L-Karnitin ve Koenzim Q10 İlaveli Yemlerin Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Büyüme Performansı Üzerine Etkileri %D 2022 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 8 %N 2 %R doi: 10.17216/limnofish.886562 %U 10.17216/limnofish.886562
ISNAD Delihasan Sonay, Fatma , Paslı, Emre . "L-Karnitin ve Koenzim Q10 İlaveli Yemlerin Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Büyüme Performansı Üzerine Etkileri". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 8 / 2 (Ağustos 2022): 160-167 . https://doi.org/10.17216/limnofish.886562
AMA Delihasan Sonay F. , Paslı E. L-Karnitin ve Koenzim Q10 İlaveli Yemlerin Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Büyüme Performansı Üzerine Etkileri. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2022; 8(2): 160-167.
Vancouver Delihasan Sonay F. , Paslı E. L-Karnitin ve Koenzim Q10 İlaveli Yemlerin Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Büyüme Performansı Üzerine Etkileri. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2022; 8(2): 160-167.
IEEE F. Delihasan Sonay ve E. Paslı , "L-Karnitin ve Koenzim Q10 İlaveli Yemlerin Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Büyüme Performansı Üzerine Etkileri", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, c. 8, sayı. 2, ss. 160-167, Ağu. 2022, doi:10.17216/limnofish.886562