Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Asartepe Baraj Gölü (Ankara) Balık Faunası

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 2, 90 - 97, 17.08.2018
https://doi.org/10.17216/limnofish.426094

ÖzBu çalışma, Sakarya Nehri’nin
bir kolu olan İlhan Çayı üzerinde bulunan
Asartepe Baraj Gölü’ndeki
balık türlerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma Mart 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür.
Balık örnekleri gölü temsil eden üç farklı istasyondan yakalanmıştır.
Avlamalarda çeşitli göz açıklığına sahip ağlar ile göle dökülen akarsularda ise
elektroşoker kullanılmıştır. Avlanan balık örnekleri %4’lük formaldehit içinde
laboratuvara getirilerek metrik ve meristik özellikleri belirlenmiştir. Gölde
beş familyaya ait on dört tür yaşamaktadır: Cyprinidae (Alburnoides
kosswigi, Alburnus escherichii
, Capoeta
baliki, Carassius gibelio,
Chondrostoma angorense, Cyprinus carpio, Pseudorasbora parva, Squalius pursakensis, Tinca tinca,
Vimba vimba,
), Cobitidae (Cobitis
simplicispina
), Esocidae (Esox lucius), Nemacheilidae (Oxynoemacheilus
angorae
) ve Percidae (Perca fluviatilis). Göle giriş şekli
belirlenemeyen istilacı türlerden Carassius gibelio ve Pseudorasbora
parva
’nın diğer türler üzerindeki olası etkileri ve popülasyonların
geleceği için biyo-ekolojik izleme çalışmalarının yapılması yararlı olacaktır.

Kaynakça

 • Ayaz M, Baysal A. 2004. Kars çayı balıklarının taksonomik yönden araştırılması. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 19-26. [in Turkish]
 • Balık S, Ustaoğlu MR, Sarı HM, İlhan A, Topkara ET. 2005. Yuvarlakçay (Köyceğiz, Muğla)’ın balık faunası. Ege J Fish Aqua Sci. 22(1-2): 221-223. [in Turkish]
 • Barlas M, Dirican S. 2004. The fish fauna of the Dipsiz-Çine (Muğla-Aydın) stream. GU J Sci. 17(3): 35-48. [in Turkish]
 • Başusta A, Yeniyol S. 2016. Atatürk Barajı Gerger bölgesi balık faunasının taksonomik yönden incelenmesi. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi. 28(2): 43-50. [in Turkish]
 • Bogutskaya NG. 1997. Contribution to the knowledge of leuciscine fishes of Asia Minor Part 2. An annotated checklist of leuciscine fishes (Leuciscinae, Cyprinidae) of Turkey with descriptions of a new species and two new subspecies. Mitt. Hamburg Zool. Inst. 94: 161-186. Bostancı D, İskender R, Helli S, Polat N. 2016. Curi deresi (Ordu) balıkları ve istilacı bir balık türü Carassius gibelio (Bloch, 1782). J Aquacult Eng Fish Res. 2(1):11-19. [in Turkish] doi: 10.3153/JAEFR16002
 • Çiçek E, Birecikligil SS, Fricke R. 2015. Freshwater fishes of Turkey: A revised and updated annotated checklist. Biharean Biologist. 9(2): 141-157.
 • Çiçek E, Birecikligil SS, Fricke R. 2016. Addenda and errata of: Freshwater fishes of Turkey: a revised and updated annotated checklist. Fish Taxa. 1(2):116-117. doi: 10.7508/fishtaxa.2016.02.007
 • Dönel KE, Yılmaz E. 2016. The fish fauna of Gaga lake (Ordu-Turkey) and identification of four species by morphometric characteristics. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences. 2(2): 63-74. [in Turkish]
 • Erkakan F, Atalay-Ekmekçi FG, Nalbant TT. 1999. A review of the genus Cobitis in Turkey (Pisces: Ostariophysi: Cobitidae). Hydrobiologia. 403: 13-26.
 • Fishbase2018.https://www.fishbase.de/tools/Classification/ClassificationList.php [11 Haziran 2018 tarihinde erişildi]
 • Fricke R, Bilecenoğlu M, Sarı HM. 2007. Annotated checklist of fish and lamprey species (Gnathostomata and Petromyzontomorphi) of Turkey, including a Red List of threatened and declining species. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. 706, 1-169.
 • Gaygusuz Ö, Gaygusuz, ÇG, Dorak Z. 2017. Darlık deresi ve kollarının (Şile-İstanbul) balık türü çeşitliliği. Turkish Journal of Bioscience and Collections. 1(1): 29-37. [in Turkish]
 • Geldiay R, Balık S. 2009. Türkiye tatlısu balıkları. V. Baskı. İzmir: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları 644 s.
 • Güçlü SS, Küçük F, Ertan ÖO, Güçlü Z (2013) The fish fauna of the Büyük Menderes River (Turkey): taxonomic and zoogeographic features. Turk J Fish Aquat Sci 13:685–698. [in Turkish] doi: 10.4194/1303-2712-v13_4_14
 • Gül G, Yılmaz M, Saylar Ö, Benzer S, Gül A. 2017. Mogan gölü (Ankara, Türkiye) sazan (Cyprinus carpio) popülasyonunun morfometrik, meristik özellikleri ve boy-ağırlık ilişkisi. SDU-ESUFD. 13(2): 163-172. [in Turkish]
 • Gülle İ, Küçük F. 2016. Isparta ili içsu balıkları faunası ve ekolojik durumu. SDU-ESUFD. 12(2): 149- 157. [in Turkish]
 • Kottelat M, Freyhof J. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Berlin: Publications Kottelat, Cornol and Freyhof 646 pp.
 • Kottelat M. 2001. Fishes of Laos. Sri Lanka: WHT Publications Ltd. 198 pp.
 • Kuru, M. 1980. Türkiye tatlısu balıkları kataloğu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları 73 pp.
 • Kuru M, Yerli SV, Mangıt M, Ünlü S, Alp, A. 2014. Fish biodiversity in inland waters of Turkey. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture. 1(3): 93-120.
 • Küçük F, İkiz R. 2004. Antalya körfezine dökülen akarsuların balık faunası. Ege J Fish Aqua Sci. 21(3-4): 287– 294. [in Turkish]
 • Küçük F, Turan D, Güçlü SS, Mutlu AG, Yılmaz Ç. 2017. Two new species of Chondrostoma Agassiz, 1832 (Teleostei: Cyprinidae) from the Ceyhan, Seyhan and Göksu rivers in the East Mediterranean Region of Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 17: 793-801. [in Turkish] doi: 10.4194/1303-2712-v17_4_15.
 • Leveque C, Mounolou JC. 2013. Biyoçeşitlilik, biyolojik devinimler ve koruma (Çeviri Editörleri: Hasan H. Başıbüyük, Ahmet Yılmaz, Sabri Kılınç). Ankara: Palme Yayıncılık, 259s. [in Turkish]
 • Onaran MA, Özdemir N, Yılmaz F. 2006. The fish fauna of Eşen stream (Fethiye-Muğla). International Journal of Science and Technology. 1(1): 35-41.
 • Özuluğ M. 1999. A taxonomic study on the fish in the basin of Büyükçekmece dam lake. Tr. J. of Zoology. 23: 439-451.
 • Özuluğ M, Freyhof J. 2011. Revision of the genus Squalius in western and central Anatolia, with description of four new species (Teleostei: Cyprinidae).ICHTHYOL EXPLOR FRES . 22(2): 107-148.
 • Özuluğ M, Altun Ö, Meriç N. 2005. On the fish fauna of lake İznik (Turkey). Turk J Zool. 29: 371-375.
 • Polat N, Uğurlu S. 2011. Samsun ili tatlı su balık faunası. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Sanat Yayınları-2, 272s.
 • Sarı HM, Balık SM, Ustaoğlu R, Ülhan A. 2006. Distribution and ecology of freshwater ıchthyofauna of the Biga peninsula, North-western Anatolia, Turkey. Turk J Zool. 30: 35-45.
 • Smith MT, ve Smith LR. 2009. Elements of ecology. USA: Pearson Benjamin Cummings International Edition 649 pp.
 • Turan D, Kottelat M, Ekmekci FG, Imamoglu HO. 2006. A revirew of Capoeta tinca, with descriptions of two new species from Turkey (Teleostei: cyprinidae). Rev Suisse de Zoologie. 113(2): 421-436.
 • Turan D, Kaya C, Bayçelebi E, Bektaş Y, Ekmekçi FG. 2017. Three new species of Alburnoides from the southern Black Sea basin (Teleostei: Cyprinidae). Zootaxa. 4242(3): 565-577. doi: 10.11646/zootaxa.4242.3.8
 • Uğurlu S, Polat N, Kandemir Ş. 2009. Changes in the lake Ladik fish community (1972-2004) and ıchthyofauna of ıts ınlet and outlet streams (Samsun, Turkey). Turk J Zool. 33: 393-401. doi:10.3906/zoo-0710-2
 • Vatandoust S, Abdoli A, Anvarifar H, Mousavi-Sabet H. 2014. Morphometric and meristic characteristics and morphological fario (Pisces: Salmonidae) along the southern Caspian Sea basin. Euro J Zool Res. 3(2): 56-65.
 • Yerli SV, Mangıt F, Emiroğlu Ö, Yeğen V, Uysal R, Ünlü E, Alp A, Buhan E, Yıldırım T, Zengin M. 2014. Distribution of invasive Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Turkey. Turk. J. Fish. Aquat. Sci. 14(2): 581-590. doi: 10.4194/1303-2712-v14_2_30
 • Yıldırım T, Şen D, Eroğlu M, Çoban MZ, Demirol F, Gündüz F, Arca S, Demir T, Gürçay S, Uslu AA, Canpolat İ. 2015. Keban Baraj Gölü balık faunası, Elazığ, Türkiye. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi. 27(1): 57-69. [in Turkish]
 • Yılmaz E. 2016. Elekçi ırmağı (Fatsa/Ordu) balık faunası. SDU Journal of Science (E-Journal). 11(2): 1-12. [in Turkish].

Fish Fauna in Asartepe Dam Lake (Ankara)

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 2, 90 - 97, 17.08.2018
https://doi.org/10.17216/limnofish.426094

ÖzThis study was carried out to determine the fish species in Asartape Dam
Lake constructed upon İlhan Stream a branch of Sakarya River between March
2015-February 2016. Fish species were caught from three different stations
representing the composition of the whole lake. The fish were captured by the
use of trammel nets with different mesh size in the lake. An electro shocker
was employed in the streams draining to the lake. The fish specimens were
brought to the laboratory in 4%formaldehyde solution for the metric and
meristic measurements. A total of fourteen species belonging to five families
were caught in the lake: Cyprinidae (Alburnus
escherichii, Alburnoides kosswigi, Capoeta baliki, Carassius gibelio,
Chondrostoma angorense, Cyprinus carpio, Tinca tinca, Vimba vimba, Squalius
pursakensis, Pseudorasbora parva
) one species each belonging to
Nemacheilidae (Oxynoemacheilus angorae),
Cobitidae (Cobitis simplicispina),
Esocidae (Esox lucius) and Percidae (Perca fluviatilis). It would be very
beneficial to conduct bio-ecological follow up studies on the possible impacts
of invasive species  Carassius gibelio
and Pseudorasbora parva, on the future of other fish populations.Kaynakça

 • Ayaz M, Baysal A. 2004. Kars çayı balıklarının taksonomik yönden araştırılması. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 19-26. [in Turkish]
 • Balık S, Ustaoğlu MR, Sarı HM, İlhan A, Topkara ET. 2005. Yuvarlakçay (Köyceğiz, Muğla)’ın balık faunası. Ege J Fish Aqua Sci. 22(1-2): 221-223. [in Turkish]
 • Barlas M, Dirican S. 2004. The fish fauna of the Dipsiz-Çine (Muğla-Aydın) stream. GU J Sci. 17(3): 35-48. [in Turkish]
 • Başusta A, Yeniyol S. 2016. Atatürk Barajı Gerger bölgesi balık faunasının taksonomik yönden incelenmesi. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi. 28(2): 43-50. [in Turkish]
 • Bogutskaya NG. 1997. Contribution to the knowledge of leuciscine fishes of Asia Minor Part 2. An annotated checklist of leuciscine fishes (Leuciscinae, Cyprinidae) of Turkey with descriptions of a new species and two new subspecies. Mitt. Hamburg Zool. Inst. 94: 161-186. Bostancı D, İskender R, Helli S, Polat N. 2016. Curi deresi (Ordu) balıkları ve istilacı bir balık türü Carassius gibelio (Bloch, 1782). J Aquacult Eng Fish Res. 2(1):11-19. [in Turkish] doi: 10.3153/JAEFR16002
 • Çiçek E, Birecikligil SS, Fricke R. 2015. Freshwater fishes of Turkey: A revised and updated annotated checklist. Biharean Biologist. 9(2): 141-157.
 • Çiçek E, Birecikligil SS, Fricke R. 2016. Addenda and errata of: Freshwater fishes of Turkey: a revised and updated annotated checklist. Fish Taxa. 1(2):116-117. doi: 10.7508/fishtaxa.2016.02.007
 • Dönel KE, Yılmaz E. 2016. The fish fauna of Gaga lake (Ordu-Turkey) and identification of four species by morphometric characteristics. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences. 2(2): 63-74. [in Turkish]
 • Erkakan F, Atalay-Ekmekçi FG, Nalbant TT. 1999. A review of the genus Cobitis in Turkey (Pisces: Ostariophysi: Cobitidae). Hydrobiologia. 403: 13-26.
 • Fishbase2018.https://www.fishbase.de/tools/Classification/ClassificationList.php [11 Haziran 2018 tarihinde erişildi]
 • Fricke R, Bilecenoğlu M, Sarı HM. 2007. Annotated checklist of fish and lamprey species (Gnathostomata and Petromyzontomorphi) of Turkey, including a Red List of threatened and declining species. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. 706, 1-169.
 • Gaygusuz Ö, Gaygusuz, ÇG, Dorak Z. 2017. Darlık deresi ve kollarının (Şile-İstanbul) balık türü çeşitliliği. Turkish Journal of Bioscience and Collections. 1(1): 29-37. [in Turkish]
 • Geldiay R, Balık S. 2009. Türkiye tatlısu balıkları. V. Baskı. İzmir: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları 644 s.
 • Güçlü SS, Küçük F, Ertan ÖO, Güçlü Z (2013) The fish fauna of the Büyük Menderes River (Turkey): taxonomic and zoogeographic features. Turk J Fish Aquat Sci 13:685–698. [in Turkish] doi: 10.4194/1303-2712-v13_4_14
 • Gül G, Yılmaz M, Saylar Ö, Benzer S, Gül A. 2017. Mogan gölü (Ankara, Türkiye) sazan (Cyprinus carpio) popülasyonunun morfometrik, meristik özellikleri ve boy-ağırlık ilişkisi. SDU-ESUFD. 13(2): 163-172. [in Turkish]
 • Gülle İ, Küçük F. 2016. Isparta ili içsu balıkları faunası ve ekolojik durumu. SDU-ESUFD. 12(2): 149- 157. [in Turkish]
 • Kottelat M, Freyhof J. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Berlin: Publications Kottelat, Cornol and Freyhof 646 pp.
 • Kottelat M. 2001. Fishes of Laos. Sri Lanka: WHT Publications Ltd. 198 pp.
 • Kuru, M. 1980. Türkiye tatlısu balıkları kataloğu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları 73 pp.
 • Kuru M, Yerli SV, Mangıt M, Ünlü S, Alp, A. 2014. Fish biodiversity in inland waters of Turkey. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture. 1(3): 93-120.
 • Küçük F, İkiz R. 2004. Antalya körfezine dökülen akarsuların balık faunası. Ege J Fish Aqua Sci. 21(3-4): 287– 294. [in Turkish]
 • Küçük F, Turan D, Güçlü SS, Mutlu AG, Yılmaz Ç. 2017. Two new species of Chondrostoma Agassiz, 1832 (Teleostei: Cyprinidae) from the Ceyhan, Seyhan and Göksu rivers in the East Mediterranean Region of Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 17: 793-801. [in Turkish] doi: 10.4194/1303-2712-v17_4_15.
 • Leveque C, Mounolou JC. 2013. Biyoçeşitlilik, biyolojik devinimler ve koruma (Çeviri Editörleri: Hasan H. Başıbüyük, Ahmet Yılmaz, Sabri Kılınç). Ankara: Palme Yayıncılık, 259s. [in Turkish]
 • Onaran MA, Özdemir N, Yılmaz F. 2006. The fish fauna of Eşen stream (Fethiye-Muğla). International Journal of Science and Technology. 1(1): 35-41.
 • Özuluğ M. 1999. A taxonomic study on the fish in the basin of Büyükçekmece dam lake. Tr. J. of Zoology. 23: 439-451.
 • Özuluğ M, Freyhof J. 2011. Revision of the genus Squalius in western and central Anatolia, with description of four new species (Teleostei: Cyprinidae).ICHTHYOL EXPLOR FRES . 22(2): 107-148.
 • Özuluğ M, Altun Ö, Meriç N. 2005. On the fish fauna of lake İznik (Turkey). Turk J Zool. 29: 371-375.
 • Polat N, Uğurlu S. 2011. Samsun ili tatlı su balık faunası. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Sanat Yayınları-2, 272s.
 • Sarı HM, Balık SM, Ustaoğlu R, Ülhan A. 2006. Distribution and ecology of freshwater ıchthyofauna of the Biga peninsula, North-western Anatolia, Turkey. Turk J Zool. 30: 35-45.
 • Smith MT, ve Smith LR. 2009. Elements of ecology. USA: Pearson Benjamin Cummings International Edition 649 pp.
 • Turan D, Kottelat M, Ekmekci FG, Imamoglu HO. 2006. A revirew of Capoeta tinca, with descriptions of two new species from Turkey (Teleostei: cyprinidae). Rev Suisse de Zoologie. 113(2): 421-436.
 • Turan D, Kaya C, Bayçelebi E, Bektaş Y, Ekmekçi FG. 2017. Three new species of Alburnoides from the southern Black Sea basin (Teleostei: Cyprinidae). Zootaxa. 4242(3): 565-577. doi: 10.11646/zootaxa.4242.3.8
 • Uğurlu S, Polat N, Kandemir Ş. 2009. Changes in the lake Ladik fish community (1972-2004) and ıchthyofauna of ıts ınlet and outlet streams (Samsun, Turkey). Turk J Zool. 33: 393-401. doi:10.3906/zoo-0710-2
 • Vatandoust S, Abdoli A, Anvarifar H, Mousavi-Sabet H. 2014. Morphometric and meristic characteristics and morphological fario (Pisces: Salmonidae) along the southern Caspian Sea basin. Euro J Zool Res. 3(2): 56-65.
 • Yerli SV, Mangıt F, Emiroğlu Ö, Yeğen V, Uysal R, Ünlü E, Alp A, Buhan E, Yıldırım T, Zengin M. 2014. Distribution of invasive Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Turkey. Turk. J. Fish. Aquat. Sci. 14(2): 581-590. doi: 10.4194/1303-2712-v14_2_30
 • Yıldırım T, Şen D, Eroğlu M, Çoban MZ, Demirol F, Gündüz F, Arca S, Demir T, Gürçay S, Uslu AA, Canpolat İ. 2015. Keban Baraj Gölü balık faunası, Elazığ, Türkiye. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi. 27(1): 57-69. [in Turkish]
 • Yılmaz E. 2016. Elekçi ırmağı (Fatsa/Ordu) balık faunası. SDU Journal of Science (E-Journal). 11(2): 1-12. [in Turkish].
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ömer Saylar 0000-0002-6837-2981

Göktuğ Gül 0000-0003-1925-0803

Mehmet Yılmaz 0000-0001-6700-6579

Ali Gül 0000-0001-5751-4705

Yayımlanma Tarihi 17 Ağustos 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Saylar, Ö., Gül, G., Yılmaz, M., Gül, A. (2018). Asartepe Baraj Gölü (Ankara) Balık Faunası. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 4(2), 90-97. https://doi.org/10.17216/limnofish.426094