Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Reproduction Properties of Wels Catfish (Silurus glanis, L., 1758) Inhabiting Sıddıklı Reservoir

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 2, 112 - 117, 17.08.2018
https://doi.org/10.17216/limnofish.415933

Öz

In
this study, some reproduction properties (sex ratio, reproduction period, egg
diameter and fecundity) of Silurus glanis inhabiting Sıddıklı Reservoir
were investigated. A total of 200 samples were caught between September 2015
and August 2016 from different regions of Sıddıklı Reservoir. Sex ratio was
calculated as 0.88:1.00 (Female: Male). The sex ratio was not statistically
different from the expected 1.00:1.00 (χ2= 0.841, P>0.05). The values of
gonadosomatic index (GSI) varied from 0.033 to 11.80 in females and 0.008 to
0.451 in males. According to GSI values, reproduction period of the S.
glanis
in Sıddıklı Reservoir was determined to be between April and June.
The mean total fecundity and egg diameter were calculated as 46343
eggs/individual and 1.758 mm, respectively. Relative fecundity for each
kilogram of female fish was 13000 eggs. The strong relationships between total
fecundity-length and total fecundity-weight were determined (r2>0.80).

Kaynakça

 • Akyurt İ. 1988. Iğdır Ovası Karasu Çayı’nda yaşayan yayın balıklarının (Silurus glanis L.) biyoekolojisi ve ekonomik değer taşıyan verimleri üzerine bir araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 19(1-4): 175-188. [in Turkish]
 • Alp A, Kara C, Büyükçapar HM. 2004. Reproductive biology in a native European catfish, Silurus glanis L., 1758, population in Menzelet Reservoir. Turk J Vet Anim Sci. 28(3): 613-622.
 • Anonymous 2011. Kırşehir il çevre durum raporu. Kırşehir Valiliği 219 p. [in Turkish]
 • Chakraborty BK, Mirza ZA, Miah MI, Habib MAB, Chakraborty A. 2007. Reproductive cycle of the endangered Sarpunti, Puntius sarana (Hamilton, 1822) in Bangladesh. Asian Fisheries Science 20(1/2): 145-164.
 • Copp GH, Britton JR, Cucherousset J, García-Berthou E, Kirk R, Peeler E, Stakėnas S. 2009. Voracious invader or benign feline? A review of the environmental biology of European catfish Silurus glanis in its native and introduced range. Fish Fish. 10(3): 252-282. doi: 10.1111/j.1467-2979.2008.00321.x
 • Devlaming V, Grossman G, Chapman F. 1982. On the use of the gonadosomatic index. Comp Biochem Phy Part A. 73(1):31-39. doi: 10.1016/0300-9629(82)90088-3
 • Doğan Bora N, Gül A. 2004. Feeding biology of Silurus glanis (L., 1758) living in Hirfanlı Dam Lake. Turk J Vet Anim Sci. 28(3): 471-479. Froese R. 2004. Keep it simple: three indicators to deal with overfishing. Fish Fish. 5(1):86-91. doi: 10.1111/j.1467-2979.2004.00144.x
 • Geldiay R, Balık S. 2007. Türkiye tatlısu balıkları. İzmir: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları 644 p. [in Turkish] Jones MC. 2009. Chapter 2: Age and growth. In: Fuiman LA, Werner RG, editors. Fishery science: the unique contributions of early life stages, New Jersey (USA): John Wiley & Sons. p.33-62.
 • Kottelat M, Freyhof J. 2007. Handbook of European Freshwater Fishes, Germany: Kottelat, Cornol. 646 pp. Le Cren ED. 1951. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the Perch (Perca fluviatilis). J Anim Ecol. 20(2):201-219. doi: 10.2307/1540
 • Linhart O, Stech L, Svarc J, Rodina M, Audebert JP, Grecu J, Billard R. 2002. The culture of the European Catfish, Silurus glanis, in the Czech Republic and in France. Aquat Living Resour. 15(2):139-144. doi: 10.1016/S0990-7440(02)01153-1
 • Polat N, Uğurlu S. 2011. Samsun ili tatlısu balık faunası. Samsun: Ceylan Ofset. 272 p. [in Turkish]
 • Priyadharsini S, Manoharan J, Varadharajan D, Subramaniyan A. 2013. Reproductive biology and histological study of Red Lionfish Pterois Volitans from Cuddalore, South East Coast of India. J Aquac Res Development. 4(6):1-9. doi: 10.4172/2155-9546.1000201
 • Reddy PB. 1979. Maturity and spawning in the Murrel, Channa punctata (Bloch, 1973) (Pisces, Teleostei, Channidae) from Guntur. Proc Indian Natl Sci Acad B Biol Sci B. 45(6):543-553.
 • Saylar Ö. 2014. Comparative age determination methods of Silurus glanis L., 1758 living in Altınkaya Dam Lake according to their bony structures. The Journal of Adyutayam. 2 (2):1-7. [in Turkish]
 • Slastenenko E. 1956. Karadeniz Havzası balıkları. İstanbul. Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlügü Yayınları. 711 p. [in Turkish].
 • Uysal R, Yağcı M, Yeğen V, Cesur M, Yağcı A, Çetinkaya S, Bostan H. 2009. İznik Gölü (Bursa-Türkiye)'ndeki Yayın Balığı (Silurus glanis L., 1758) populasyonunun büyüme özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13(3): 221-228. [in Turkish]
 • Yazıcı R. 2018. Biological properties of the Wels Catfısh (Silurus glanis L., 1758) from Sıddıklı Küçükboğaz Dam Lake [PhD Thesis]. Ahi Evran University. 154 p. [in Turkish]
 • Yılmaz S, Yılmaz M, Polat N. 2007. Altınkaya Baraj Gölü (Samsun)’ndeki Silurus glanis L., 1758 populasyonunda yaş-boy, yaş-ağırlık ve boy-ağırlık ilişkileri üzerine bir araştırma. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 2(1):18-26. [in Turkish]
 • Yüngül M, Karaman Z, Dörücü M. 2014. Çelik Gölü'nde yaşayan yayın balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın yaş ve bazı büyüme özellikleri. Yunus Araştırma Bülteni 2014(4): 73-84. [in Turkish] doi: 10.17693/yunus.19089
 • Zar JH. 1999. Biostatistical analysis. New Jersey (USA): Prentice-Hall. 663 p.

Sıddıklı Barajı’nda Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis, L., 1758)’nın Üreme Özellikleri

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 2, 112 - 117, 17.08.2018
https://doi.org/10.17216/limnofish.415933

ÖzBu çalışmada Sıddıklı
Barajı’nda yaşayan Yayın Balığı, Silurus
glanis
’ nın bazı üreme özellikleri (eşey oranı, üreme peryodu, yumurta çapı
ve fekondite) araştırılmıştır. Eylül 2015- Ağustos 2016 tarihleri arasında
Sıddıklı Barajı’nın farklı bölgelerinden toplamda 200 örnek yakalanmıştır. Eşey
oranı 0,88:1,00 (Dişi: Erkek) olarak hesaplanmıştır. Dişi:Erkek oranı beklenen
1,00:1,00 değerinden istatistiksel olarak farklı çıkmamıştır (χ2= 0,841,
P>0,05). Gonadosomatik indeks değerlerine göre, Sıddıklı Barajı’ndaki Yayın
balıklarının üreme sezonunun Nisan-Haziran ayları arasında olduğu
belirlenmiştir. Ortalama total fekondite ve yumurta çapı sırasıyla 46343
yumurta/birey ve 1,758 mm olarak hesaplanmıştır. Nisbi fekondite her bir
kilogram balık ağırlığına karşı 13000 yumurta olarak belirlenmiştir.
Fekondite-boy ve Fekondite-ağırlık arasında kuvvetli ilişkiler tespit
edilmiştir (r2>0,80).

Kaynakça

 • Akyurt İ. 1988. Iğdır Ovası Karasu Çayı’nda yaşayan yayın balıklarının (Silurus glanis L.) biyoekolojisi ve ekonomik değer taşıyan verimleri üzerine bir araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 19(1-4): 175-188. [in Turkish]
 • Alp A, Kara C, Büyükçapar HM. 2004. Reproductive biology in a native European catfish, Silurus glanis L., 1758, population in Menzelet Reservoir. Turk J Vet Anim Sci. 28(3): 613-622.
 • Anonymous 2011. Kırşehir il çevre durum raporu. Kırşehir Valiliği 219 p. [in Turkish]
 • Chakraborty BK, Mirza ZA, Miah MI, Habib MAB, Chakraborty A. 2007. Reproductive cycle of the endangered Sarpunti, Puntius sarana (Hamilton, 1822) in Bangladesh. Asian Fisheries Science 20(1/2): 145-164.
 • Copp GH, Britton JR, Cucherousset J, García-Berthou E, Kirk R, Peeler E, Stakėnas S. 2009. Voracious invader or benign feline? A review of the environmental biology of European catfish Silurus glanis in its native and introduced range. Fish Fish. 10(3): 252-282. doi: 10.1111/j.1467-2979.2008.00321.x
 • Devlaming V, Grossman G, Chapman F. 1982. On the use of the gonadosomatic index. Comp Biochem Phy Part A. 73(1):31-39. doi: 10.1016/0300-9629(82)90088-3
 • Doğan Bora N, Gül A. 2004. Feeding biology of Silurus glanis (L., 1758) living in Hirfanlı Dam Lake. Turk J Vet Anim Sci. 28(3): 471-479. Froese R. 2004. Keep it simple: three indicators to deal with overfishing. Fish Fish. 5(1):86-91. doi: 10.1111/j.1467-2979.2004.00144.x
 • Geldiay R, Balık S. 2007. Türkiye tatlısu balıkları. İzmir: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları 644 p. [in Turkish] Jones MC. 2009. Chapter 2: Age and growth. In: Fuiman LA, Werner RG, editors. Fishery science: the unique contributions of early life stages, New Jersey (USA): John Wiley & Sons. p.33-62.
 • Kottelat M, Freyhof J. 2007. Handbook of European Freshwater Fishes, Germany: Kottelat, Cornol. 646 pp. Le Cren ED. 1951. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the Perch (Perca fluviatilis). J Anim Ecol. 20(2):201-219. doi: 10.2307/1540
 • Linhart O, Stech L, Svarc J, Rodina M, Audebert JP, Grecu J, Billard R. 2002. The culture of the European Catfish, Silurus glanis, in the Czech Republic and in France. Aquat Living Resour. 15(2):139-144. doi: 10.1016/S0990-7440(02)01153-1
 • Polat N, Uğurlu S. 2011. Samsun ili tatlısu balık faunası. Samsun: Ceylan Ofset. 272 p. [in Turkish]
 • Priyadharsini S, Manoharan J, Varadharajan D, Subramaniyan A. 2013. Reproductive biology and histological study of Red Lionfish Pterois Volitans from Cuddalore, South East Coast of India. J Aquac Res Development. 4(6):1-9. doi: 10.4172/2155-9546.1000201
 • Reddy PB. 1979. Maturity and spawning in the Murrel, Channa punctata (Bloch, 1973) (Pisces, Teleostei, Channidae) from Guntur. Proc Indian Natl Sci Acad B Biol Sci B. 45(6):543-553.
 • Saylar Ö. 2014. Comparative age determination methods of Silurus glanis L., 1758 living in Altınkaya Dam Lake according to their bony structures. The Journal of Adyutayam. 2 (2):1-7. [in Turkish]
 • Slastenenko E. 1956. Karadeniz Havzası balıkları. İstanbul. Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlügü Yayınları. 711 p. [in Turkish].
 • Uysal R, Yağcı M, Yeğen V, Cesur M, Yağcı A, Çetinkaya S, Bostan H. 2009. İznik Gölü (Bursa-Türkiye)'ndeki Yayın Balığı (Silurus glanis L., 1758) populasyonunun büyüme özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13(3): 221-228. [in Turkish]
 • Yazıcı R. 2018. Biological properties of the Wels Catfısh (Silurus glanis L., 1758) from Sıddıklı Küçükboğaz Dam Lake [PhD Thesis]. Ahi Evran University. 154 p. [in Turkish]
 • Yılmaz S, Yılmaz M, Polat N. 2007. Altınkaya Baraj Gölü (Samsun)’ndeki Silurus glanis L., 1758 populasyonunda yaş-boy, yaş-ağırlık ve boy-ağırlık ilişkileri üzerine bir araştırma. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 2(1):18-26. [in Turkish]
 • Yüngül M, Karaman Z, Dörücü M. 2014. Çelik Gölü'nde yaşayan yayın balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın yaş ve bazı büyüme özellikleri. Yunus Araştırma Bülteni 2014(4): 73-84. [in Turkish] doi: 10.17693/yunus.19089
 • Zar JH. 1999. Biostatistical analysis. New Jersey (USA): Prentice-Hall. 663 p.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ramazan Yazıcı 0000-0003-2274-0707

Mahmut Yılmaz 0000-0002-0118-9111

Okan Yazıcıoğlu 0000-0003-4302-2181

Yayımlanma Tarihi 17 Ağustos 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yazıcı, R., Yılmaz, M., & Yazıcıoğlu, O. (2018). Reproduction Properties of Wels Catfish (Silurus glanis, L., 1758) Inhabiting Sıddıklı Reservoir. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 4(2), 112-117. https://doi.org/10.17216/limnofish.415933