Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 33 - 44 2017-04-24

Economic Analysis of Trout Farming in The Korkuteli (Antalya) Province
Korkuteli (Antalya)’deki Alabalık İşletmelerinin Ekonomik Analizi

Erdem ERMAN [1] , Fahrettin KÜÇÜK [2]


Economic analysis of enterprises farming trout in cage and ponds Korkuteli District was carried out. The data on economical features of the enterprises were obtained from 2015 surveys. Mean annual rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) production in cage enterprises is 67 tons, while in the land enterprises it is 14 tons.  250 g trouts on average has a market value of 8-10 TL/kg in all enterprises. Largest share in total assets in cage enterprises belongs to fish capital (69.27%), while it is building-pond capital (45.4%) in land enterprises. The highest gross product share is determined to belong table fish sales in cage enterprises, while the fry sales has the highest share in land enterprises. Feed expenses has the highest share among operating and production costs. profitability rates are determined as 11% in net cage enterprises and 4.1% in land enterprises. 
Korkuteli ilçesindeki kafes ve havuzlarda alabalık üretimi yapan işletmelerin ekonomik analizi yapılmıştır. İşletmelerin ekonomik özelliklerine ait veriler 2015 yılında yapılan anketlerden elde edilmiştir. Kafes işletmelerinde işletme başına ortalama 67 ton, kara işletmelerinde ise işletme başına ortalama 14 ton Gökkuşağı Alabalığı üretimi yapılmaktadır. Tüm işletmelerde üretilen ortalama 250 g ağırlığındaki alabalıklar 8-10 TL/kg aralığında pazarlanmaktadır. Kafes işletmelerinde, aktif sermaye içerisinde en büyük payı balık sermayesi (%69,27), kara işletmelerinde ise bina-havuz sermayesi (%45,4) oluşturmuştur.  Kara işletmelerinde gayri saf hâsıla içerisinde en büyük payı yavru balık satışı, kafes işletmelerinde ise sofralık (porsiyonluk) balık satışlarından oluştuğu belirlenmiştir. Yem masrafı, bütün işletmelerde işletme ve üretim masrafları içerisinde en yüksek paya sahiptir. Rantabilite oranları; ağ kafes işletmelerinde %11 ve karadaki işletmelerde ise %4,1 olarak belirlenmiştir. 
 • Açıl A.F., Demirci R. 1984. Tarım Ekonomisi Dersleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:880, Ankara.
 • Anonim 2012. DSİ kayıtları.
 • Anonim 2015. Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kayıtları.
 • Aras A. 1988. Tarım Muhasebesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınlan, Ege Üniversitesi Basımevi, No:486, İzmir.
 • Aydın A. 2000. Erzurum İli Sınırlan İçerisinde Projelendirilmiş Olarak Faaliyet Gösteren Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi [Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi
 • Aydın A ve Sayılı M. 2009. Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2): 97-107.
 • Dean L.M. 1990. Nutrition and preparation. p. 255-267 In R.E. Martin, G.J. Flick (eds.), The seafood industry. Chap.16. Published Van Nostrand Rainhold, New York.
 • Erkuş A. Bülbül M. Kıral T. Açıl A.F. ve Demirci R. 1995. Tarım Ekonomisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:5, 298s, Ankara.
 • Karagölge C. Peker K. 2002. Tarım ekonomisi araştırmalarında tabakalı örnekleme yönteminin kullanılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (3): 313-316
 • Karataş, M. Sayılı M. ve Koç B. 2008. Sivas İli Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD), 1(2): 55-61.
 • Love RM. 1982. Basic facts about fish. p. 2-19 In A. Aitken, I.M. Mackie, J.H. Merritt & M.L. Windsor (eds.), Fish handling & Processing. Chap 2. Ministry of Agriculture, Fisheries & Food. Torry Research Station, Edinburgh.
 • Pigott GM. Tucker BW. 1990. Seafood effects of technology on nutrition. Marcel Dekker, Inc. New York.
 • Sayılı M. Karataş M. Yücer A. ve Akça H. 1999. Tokat İlinde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Ekin Dergisi, 7:6672.
 • Yavuz O. Kocaman M. ve Ayık Ö. 1995. Erzurum'da Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): 64-75.
Konular Fen
Yayınlanma Tarihi 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Erdem ERMAN
Kurum: Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Antalya, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Fahrettin KÜÇÜK
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Nisan 2017

Bibtex @araştırma makalesi { limnofish288109, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, issn = {}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {33 - 44}, doi = {10.17216/limnofish.288109}, title = {Economic Analysis of Trout Farming in The Korkuteli (Antalya) Province}, key = {cite}, author = {Erman, Erdem and Küçük, Fahrettin} }
APA Erman, E , Küçük, F . (2017). Economic Analysis of Trout Farming in The Korkuteli (Antalya) Province . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 3 (1) , 33-44 . DOI: 10.17216/limnofish.288109
MLA Erman, E , Küçük, F . "Economic Analysis of Trout Farming in The Korkuteli (Antalya) Province" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 3 (2017 ): 33-44 <http://www.limnofish.org/tr/pub/issue/28724/288109>
Chicago Erman, E , Küçük, F . "Economic Analysis of Trout Farming in The Korkuteli (Antalya) Province". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 3 (2017 ): 33-44
RIS TY - JOUR T1 - Economic Analysis of Trout Farming in The Korkuteli (Antalya) Province AU - Erdem Erman , Fahrettin Küçük Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17216/limnofish.288109 DO - 10.17216/limnofish.288109 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 44 VL - 3 IS - 1 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/limnofish.288109 UR - https://doi.org/10.17216/limnofish.288109 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Economic Analysis of Trout Farming in The Korkuteli (Antalya) Province %A Erdem Erman , Fahrettin Küçük %T Economic Analysis of Trout Farming in The Korkuteli (Antalya) Province %D 2017 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 3 %N 1 %R doi: 10.17216/limnofish.288109 %U 10.17216/limnofish.288109
ISNAD Erman, Erdem , Küçük, Fahrettin . "Economic Analysis of Trout Farming in The Korkuteli (Antalya) Province". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 3 / 1 (Nisan 2017): 33-44 . https://doi.org/10.17216/limnofish.288109
AMA Erman E , Küçük F . Economic Analysis of Trout Farming in The Korkuteli (Antalya) Province. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2017; 3(1): 33-44.
Vancouver Erman E , Küçük F . Economic Analysis of Trout Farming in The Korkuteli (Antalya) Province. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2017; 3(1): 33-44.
IEEE E. Erman ve F. Küçük , "Economic Analysis of Trout Farming in The Korkuteli (Antalya) Province", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, c. 3, sayı. 1, ss. 33-44, Nis. 2017, doi:10.17216/limnofish.288109