Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 95 - 106 2016-08-20

Kemer Baraj Gölü (Aydın-Türkiye) Zooplankton Faunası
The Zooplankton Fauna of Kemer Dam Lake (Aydın-Turkey)

Aslı TUNA [1] , M. Ruşen USTAOĞLU [2]


Aralık 2004 - Kasım 2005 tarihleri arasında Kemer Baraj Gölü’nün (Aydın) zooplankton faunası araştırılmıştır. Kemer Baraj Gölü’nden Rotifera’dan 14, Cladocera’dan 8 ve Copepoda’dan 2 olmak üzere toplam 24 takson teşhis edilmiştir. Rotiferlerden Ascomorpha ovalis, Asplanchna priodonta, Collotheca pelagica, Hexarthra fennica, Keratella cochlearis, Keratella quadrata, Lecane luna, Lecane lunaris, Notholca squamula, Plationus patulus, Polyarthra dolichoptera, Polyarthra vulgaris, Synchaeta oblonga, Trichocerca similis; kladoserlerden Alona quadrangularis, Bosmina longirostris, Ceriodaphnia quadrangula, Coronatella rectangula, Daphnia cucullata, Diaphanosoma lacustris, Disparalona rostrata, Moina micrura; kopepodlardan Acanthodiaptomus denticornis, Cyclops abyssorum türleri Kemer Baraj Gölü için yeni kayıttır. Zooplanktonun ortalama birey yoğunluğu minimum 8706 birey/m3 (Aralık) ve maksimum 124869 birey/m3 (Nisan) olarak tespit edilmiştir.

In the present study the zooplankton fauna of Kemer Dam Lake (Aydın) was investigated during December 2004 and November 2005. Total 24 taxa (14 taxa from rotifers, 8 taxa from cladocerans, and 2 taxa from copepods) were identified in Kemer Dam Lake. Ascomorpha ovalis, Asplanchna priodonta, Collotheca pelagica, Hexarthra fennica, Keratella cochlearis, Keratella quadrata, Lecane luna, Lecane lunaris, Notholca squamula, Plationus patulus, Polyarthra dolichoptera, Polyarthra vulgaris, Synchaeta oblonga, Trichocerca similis from the rotifer species; Alona quadrangularis, Bosmina longirostris, Ceriodaphnia quadrangula, Coronatella rectangula, Daphnia cucullata, Diaphanosoma lacustris, Disparalona rostrata, Moina micrura from the Cladocera species; and Acanthodiaptomus denticornis, Cyclops abyssorum from the Copepoda species are new records for Kemer Dam lake. The average total zooplankton abundance ranged between 8706 - 124869 ind/m3 (December and April, respectively).

 • Akıl A, Şen D. 1995. Cip Baraj Gölü’nün (Elazığ, Türkiye) Copepoda ve Cladocera (Crustaceae) türleri üzerine taksonomik bir çalışma. Ege J Fish Aqua Sci. 12(3-4):195-202.
 • Aladağ AT, Erdem C, Karaytuğ S. 2006. Cladocera ve Copepoda (Crustacea) fauna of Çatalan Dam Lake (Adana, Turkey). Ege J Fish Aqua Sci. 23(3-4):427-428.
 • Altındağ A, Özkurt Ş. 1998. A study on the zooplanktonic fauna of the Dam Lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka-Eskişehir). Turk J Zool. 22:323-332.
 • Apaydın Yağcı M, Yeğen V, Yağcı A, Uysal R. 2013. İç Anadolu Bölgesindeki bazı baraj göllerinde (Kütahya-Eskişehir/Türkiye) zooplankton türleri üzerine bir ön araştırma. Ege J Fish Aqua Sci. 30(1):37-40.
 • Baykal T, Salman S, Açıkgöz İ. 2006. The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton density in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). Turk J Biol. 30:217-226.
 • Bekleyen A. 2001. A taxonomical study on the Rotifera fauna of Devegeçidi Dam Lake (Diyarbakır-Turkey). Turk J Zool. 25:251-255.
 • Bekleyen A. 2003. A taxonomical study on the Zooplankton of Göksu Dam Lake (Diyarbakır- Turkey). Turk J Zool. 27:95-100.
 • Bekleyen A, 2006. Devegeçidi Baraj Gölü’nün (Diyarbakır) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) faunası. Ege J Fish Aqua Sci. 23(3-4):413-415.
 • Bozkurt A, Akın Ş. 2012. Zooplankton fauna of Yeşilırmak (between Tokat and Blacksea), Hasan Uğurlu and Suat Uğurlu Dam Lakes. Turk Fish and Aquat Sc. 12(4):777-786. doi: 10.4194/1303-2712-v12_4_06
 • Bozkurt A, Dural M, Yılmaz AB. 2004. Yarseli Baraj Gölünün (Hatay/Türkiye) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve zooplankton (Rotifer, Cladocer ve Copepod) faunası. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 2(3):307-317.
 • Bozkurt A, Dural M. 2005. Topboğazı Göleti (Hatay) zooplanktonunun vertikal göçü. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 3(4):104-109.
 • Bozkurt A, Göksu MZL. 2000. Seyhan Baraj Gölü (Adana) Rotifera faunası. Ege J Fish Aqua Sci. 17(3-4):17-25.
 • Bozkurt A, Sagat Y, 2008. Birecik Baraj Gölü zooplanktonunun vertikal dağılımı. J FisheriesSciences.com. 2(3):332-342.
 • Bozkurt A. 1997. Seyhan Baraj Gölü (Adana) zooplanktonu. [Yüksek Lisans Tezi] Çukurova Üniversitesi. 58 s.
 • Bozkurt A. 2004. Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki bazı baraj ve göletlerin zooplankton faunası üzerine ilk gözlemler. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 2(3):71-76.
 • Bulut H, Saler S. 2013. Kalecik Baraj Gölü (Elazığ-Türkiye) zooplanktonu. Fırat Üni Fen Bilimleri Dergisi. 25(2):99-103.
 • Bulut H, Saler S. 2014. Zooplankton of Beyhan Dam Lake (Elazığ, Turkey). Turk J Sci Tech. 9(1):23-28.
 • Carlson RE. 1977. A trophic state index for lakes. Limnol Oceanogr. 22(2): 361-369. doi: 10.4319/lo.1977.22.2.0361
 • Demir N. 2005. Zooplankton of two drinking water reservoirs in Central Anatolia: composition and seasonal cycle. Turk J Zool. 29:9-16.
 • Demirhindi Ü. 1989-90. A preliminary study on the plankton of the Barage Lake Demirköprü. İ.Ü. Fen Fak. Biyoloji Dergisi. 54:51-78.
 • Dirican S, Musul H. 2008: Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas) Bazı Fiziko-kimyasal Özellikleri ve Cladocera Türleri Üzerine Bir Ön Çalışma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 12(4):19-24.
 • Dirican S, Musul H. 2009. Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera türleri hakkında bir ön çalışma. Yüzüncüyıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 19(1):57-59. doi: 10.4194/1303-2712-v12_4_06
 • DSİ. 1982. Keban Baraj Gölü limnolojik etüd raporu. DSİ Genel Md. 90 p.
 • DSİ. 2009. http:/www.dsi.gov.tr/baraj/datey.cfm?BarajID =4 08.08.2009
 • Dussart B. 1967. Les Copepodes des eaux Continentales d’Europe Occidentale. Tome I, Calanoides et Harpacticaides. N. Boubee et cie, Paris, 500 p.
 • Dussart B. 1969. Les Copepodes des eaux Continentales d’Europe Occidentale. Tome II, Calanoides et Harpacticaides. N. Boubee et cie, Paris, 292 p.
 • Einsle U. 1996. Copepoda: Cyclopoida, Genera Cyclops, Megacyclops, Acanthocyclops. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. No. 10, SBP Academic Publishing bv, 82 p.
 • Flössner D. 1972. Krebstiere, Crustacea. Kiemen und Blattfüsser, Branchiopoda, Fischlause, Branchiura., Tierwelt Deutschlands, 60. teil, veb Gustav Fischer Verlag, Jena, 501 p.
 • Güher H, Kırgız T. 1989. Süloğlu Baraj Gölü ve Korucuköy, Budakdoğanca, Eskikadın Göletlerinin Cladocera ve Copepoda (Crustacea) türleri. Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi. 2(1):25-43.
 • İnce Ö, Aluç Y, Başaran G, Tüzün İ. 2007. Kapulukaya Baraj Gölünde litoral ve pelajik bölgelere ve mevsime bağlı zooplankton dağılışlarının karşılaştırılması. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 5-8:297-305.
 • Kaya M, Altındağ A. 2007. Zooplankton fauna and seasonal changes of Gelingüllü Dam Lake (Yozgat, Turkey). Turk J Zool. 31:347-351.
 • Kiefer F. 1978. Das Zooplankton der Binnengewasser 2. Teil. Freilebende Copepoda. Die Binnengewasser Band XXVI E. Schweizerbant’sche Verlagbuchhandlung, Stuttgart. 315 p.
 • Korovchinsky NM. 1992. Sididae and Holopedidae (Crustacea: Daphniiformes). Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the World, SPB Academic Publishing, 82 p.
 • Koste W. 1978. Rotatoria. Überordnung Monogononta. I. Textband, 650 p., II. Tafelband, 234 p. Gebrüderssontrager, Berlin.
 • Negrea ST. 1983. Fauna Republici Socialiste Romania Vol 4, 12. Crustacea Cladocera. Academia Republici Socialiste Romania, Bucuresti. 399 p.
 • Ölmez Aydın D, Altındağ A. 2004. Sarımsaklı Baraj Gölünün (Kayseri-Türkiye) Rotifera faunası üzerine taksonomik bir çalışma. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 2(3):27-34.
 • Özdemir Mis D, Aygen C, Ustaoğlu MR, Balık S. 2009. Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu. Ege J Fish Aqua Sci. 26(2) 129-134.
 • Özyalın S, Ustaoğlu MR. 2008. Kemer Baraj Gölü (Aydın) net fitoplankton kompozisyonunun incelenmesi. Ege J Fish Aqua Sci. 25(4):275-282.
 • Ruttner-Kolisko A. 1974. Plankton Rotifers, Biology and Taxonomy. Die Binnengewasser, Volume XXVI/I, Suplement, 144 p.
 • Rylov VM. 1963. Fauna of U.S.S.R. Crustacea Vol. III, No:3, Freshwater Cyclopoida, I.P.S.T. Jerusalem, 314 p.
 • Saler S, Alış N. 2014. Zooplankton of Hancağız Dam Lake (Gaziantep-Turkey). J Survey in Fisheries Sci. 1(1):36-45.
 • Saler S, Haykır H, Baysal N. 2014. Zooplankton of Uzunçayır Dam Lake. J FisheriesSciences.com. 8(1):1-7.
 • Saler S. 2004. Observation on the seasonal variation of Rotifera fauna of Keban Dam Lake (Çemişgezek Region). F.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 16(4):695-701.
 • Scourdfield DJ, Harding JP. 1941. A key to the British species of freshwater Cladocera with notes on their ecology. Freshwater Biological Association of the British Empire Scientific Publication No:5, 50 p.
 • Segers H. 1995. Rotifera. Vol.2. The Lecaniidae (Monogononta). Guides to the Identıfication of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. Coordinating Editor: H:J:F: Dumont, SPB Academic Publishing bv. 226 p.
 • Smirnov NN. 1974. Fauna of U.S.S.R. Crustacea. Vol I, No: 2, Chydoridae. I.P.S.T. Jerusalem, 644 p.
 • Smirnov NN. 1996. The Chydorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the World. SPB Academic Publishing, 197 p.
 • Tellioğlu A, Yılmaztürk Y, 2005. Keban Baraj Gölü, Pertek Bölgesi’nin kladoser ve kopepod faunası üzerine taksonomik bir çalışma. Ege J Fish Aqua Sci. 22(3-4):431-433.
 • Ustaoğlu MR, Balık S, Aygen C, Özdemir Mis D. 2001. Demirköprü Baraj Gölü (Manisa)’nün Cladocera ve Copepoda (Crustacea) faunası. VI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-6 Eylül 2001, Hatay, 189-197.
 • Ustaoğlu MR, Balık S, Gezerler Şipal U, Özdemir Mis D, Aygen C. 2010. Buldan Baraj Gölü (Denizli) planktonu ve mevsimsel değişimi. Ege J Fish Aqua Sci. 27(3):113-120.
 • Yıldız Ş. 2012. Zernek-Baraj Gölü (Van/Türkiye) zooplankton faunası. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi. 5(1):57-59.
 • Yiğit S, Altındağ A. 2005. A taxonomical study on the zooplankton fauna of Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). G.U. Journal of Science. 18(4):563-567.
 • Yiğit S. 2002. Seasonal fluctiation in the Rotifer Fauna of Kesikköprü Dam Lake (Ankara, Turkey). Turk J Zool. 26(4):341-348.
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Aslı TUNA

Yazar: M. Ruşen USTAOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Ağustos 2016

Bibtex @ { limnofish260747, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, issn = {}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {95 - 106}, doi = {10.17216/LimnoFish-5000183782}, title = {The Zooplankton Fauna of Kemer Dam Lake (Aydın-Turkey)}, key = {cite}, author = {Tuna, Aslı and Ustaoğlu, M. Ruşen} }
APA Tuna, A , Ustaoğlu, M . (2016). The Zooplankton Fauna of Kemer Dam Lake (Aydın-Turkey) . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 2 (2) , 95-106 . DOI: 10.17216/LimnoFish-5000183782
MLA Tuna, A , Ustaoğlu, M . "The Zooplankton Fauna of Kemer Dam Lake (Aydın-Turkey)" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 (2016 ): 95-106 <http://www.limnofish.org/tr/pub/issue/24651/260747>
Chicago Tuna, A , Ustaoğlu, M . "The Zooplankton Fauna of Kemer Dam Lake (Aydın-Turkey)". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 (2016 ): 95-106
RIS TY - JOUR T1 - The Zooplankton Fauna of Kemer Dam Lake (Aydın-Turkey) AU - Aslı Tuna , M. Ruşen Ustaoğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17216/LimnoFish-5000183782 DO - 10.17216/LimnoFish-5000183782 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 106 VL - 2 IS - 2 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/LimnoFish-5000183782 UR - https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000183782 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research The Zooplankton Fauna of Kemer Dam Lake (Aydın-Turkey) %A Aslı Tuna , M. Ruşen Ustaoğlu %T The Zooplankton Fauna of Kemer Dam Lake (Aydın-Turkey) %D 2016 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 2 %N 2 %R doi: 10.17216/LimnoFish-5000183782 %U 10.17216/LimnoFish-5000183782
ISNAD Tuna, Aslı , Ustaoğlu, M. Ruşen . "The Zooplankton Fauna of Kemer Dam Lake (Aydın-Turkey)". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 / 2 (Ağustos 2016): 95-106 . https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000183782
AMA Tuna A , Ustaoğlu M . The Zooplankton Fauna of Kemer Dam Lake (Aydın-Turkey). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2016; 2(2): 95-106.
Vancouver Tuna A , Ustaoğlu M . The Zooplankton Fauna of Kemer Dam Lake (Aydın-Turkey). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2016; 2(2): 95-106.
IEEE A. Tuna ve M. Ustaoğlu , "The Zooplankton Fauna of Kemer Dam Lake (Aydın-Turkey)", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, c. 2, sayı. 2, ss. 95-106, Ağu. 2016, doi:10.17216/LimnoFish-5000183782