Short Communication
BibTex RIS Cite

Akyaka Kadın Azmağı’nda Tespit Edilen Salaria fluviatilis (Asso,1801) (Familya: Blenniidae) Türünün Yumurta ve Larvalarının Morfolojik Özellikleri

Year 2019, Volume: 5 Issue: 3, 220 - 225, 25.12.2019
https://doi.org/10.17216/limnofish.484462

Abstract

Salaria fluviatilis (Asso,1801), Blenniidae familyasının Akdeniz’de temsil edilen tek tatlısu türüdür. Bu çalışmada, ülkemiz içsularında ilk kez doğadan örneklenen bir kemikli balığa ait yumurta ve larvaların morfolojik özellikleri verilmiştir. 22 Temmuz 2012’de Gökova Körfezi’ne açılan Akyaka Azmak Nehri’nden S. fluviatilis türüne ait çok sayıda aynı gelişim evresindeki (çoğunluğu son safhaya erişmiş) yumurtalar tespit edilmiştir. Demersal özellikteki yumurtaların çapları; 0,89-1,31x0,78-1,23 mm, bu yumurtalardan çıkan prelarvaların boyları; 2,4-3,8 mm, postlarvalarınki 3,3-4,2 mm olarak ölçülmüştür.


References

 • Anonim 2018. IUCN Red List categories and criteria. [Erişim tarihi: 22 Temmuz 2018]. Erişim Adresi http://www.iucnredlist.org/details/60764/1
 • Cesur A, Keskin Çıtıroğlu H, Bacak G, Onur İ. 2014. Akyaka Beldesi (Gökova Körfezi, Muğla) sahil sedimanlarının bazı jeolojik özellikleri. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 4(1):5-26.
 • Çoker T. 1996. İzmir Körfezi’nde Blenniidae familyası üyelerinin bolluğu, dağılımı ve morfolojik özellikleri üzerine bir üzerine bir araştırma. [Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi. 52 s.
 • Çoker T, Beşe ZÖ, Özgermen Ö, Taş E. 2015. Gökova İç Körfez (Sonbahar 2015) İhtiyoplanktonu. Yayınlandığı yer: XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi; Muğla, Türkiye.
 • Çoker T. 2017. İzmir Körfezi’nde tespit edilmiş Blenniidae Familyası larvalarının bolluk ve dağılımları. Yunus Araştırma Bülteni. 17(4):451-472. doi: 10.17693/yunusae.vi.350125
 • Dekhnik TV.1973. Ihtioplankton Cernovo Moria. Kiev: Haukova Dumka 235 s.
 • Demirak A, Aydın YA, Keskin F, Şahin Y, Akpolat O. 2012. Investigation of heavy metal content in the suspended particulate matter and sediments of iner Gökova Bay and creeks. Environ Monit Assess. 184(12):7113-7124. doi: 10.1007/s10661-011-2484-x
 • Doğu Z, Aral E, Şahinöz E. 2013. The embriyonic and larval development of Capoeta trutta (Heckel,1843). Indian J Anim Res. 47(6):527-532.
 • Döndü M. 2015. Gökova Körfezi’ni besleyen tatlısu kaynaklarındaki bazı fiziko-kimyasal parametrelerin coğrafi bilgi sistemi ile kurumsal analizi ve değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. 129 s.
 • Ergüden AS, Göksu MYZ. 2012. The Fish Fauna of The Seyhan Dam Lake (Adana). Journal of FisheriesSciences.com. 6(1):39-52. doi: 10.3153/jfscom.2012006
 • Gasith A, Goren M. 2009. Habitat Availability, Reproduction And Population Dynamics of The FreshWater Blenny Salaria fluviatilis (Asso, 1801) in Lake Kinneret, Israel. Electronic Journal of Ichthyology. 2:34-46
 • Gil F, Faria C, Almada VC. 2010. An Efficient Technique for the Captive Breeding of an Endangered Freshwater Fish Salaria fluviatilis (Pisces: Blenniidae), with a Description of Its Ontogeny. J World Aquacult Soc. 41(S1):49-56. doi: 10.1111/j.1749-7345.2009.00332.x
 • Gordina AD, Zagorodnyaya JuA, Kideys AE, Bat L, Satılmis HH. 2005. Summer ichthyoplankton, food supply of fish larvae and impact of invasive ctenophores on the nutrition of fish larvae in the Black Sea during 2000 and 2001. J Mar Biol Assoc UK. 85(3):537-548. doi: 10.1017/S002531540501146X
 • İlhan A, Ustaoğlu MR, Berberoğlu S. 2013. Türkiye’nin 7 akarsu havzasında horozbina, Salaria fluviatilis (Asso,1801), balığına ait boy-ağırlık ilişkisi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 30(1):41-43. doi: 10.12714/egejfas.2013.30.1.08
 • Kara C, Alp A, Şimşekli M. 2010. Distribution of fish fauna on the upper and middle basin of Ceyhan River, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 10:111-112. doi: 10.4194/trjfas.2010.0116
 • Kottelat M. 2004. Salaria economidisi, a new species of freshwater fish from Lake Tichonis, Greece, with comments on variation in Salaria fluviatilis (Teleostei: Blenniidae). Rev Suisse Zool. 111(1):121-137 doi: 10.5962/bhl.part.80231
 • Kottelat M, Freyhof J. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Berlin: Publications Kottelat Cornol and Freyhof 646 s.
 • Okuş E, Yüksek A, Yokeş B, Yılmaz N, Yılmaz A, Karhan Ü, Demirel N, Demir V, Zeki S, Taş S, Sur Hİ, Altıok H, Müftüoğlu E, Balkıs N, Aksu A, Doğan E, Gazioğlu C. 2006. Gökova özel çevre koruma bölgesinin kıyı ve deniz alanlarının biyolojik çeşitliliğinin tespiti. İstanbul; T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü. Rapor No: 975-8273-91-4
 • Özuluğ M, Altun Ö, Meriç N. 2005. On the fish Fauna of Lake İznik (Turkey). Turk J Zool. 29(4):371-375. Psarras Th, Barbieri-Tseliki R, Economou AN. 1997. First data on the feding and biology of reproduction of Salaria fluviatilis. Yayınlandığı yer: Proceedings 5th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries; Kavala, Grecee.
 • Şahinöz E, Doğu Z, Aral F. 2007. Embriyonic and Pre-Larval Development of Shabbout (Barbus grypus H.). The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh. 59(4):235-238.
 • Top BM, Yolak U, Thomas L. 2013. Gökova özel çevre koruma bölgesi Akçapınar Azmağı dalyan balıkçılığı fizibilite analizi, Türkiye’nin deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin güçlendirilmesi projesi. Ankara: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Proje No: 18. Vinyoles D, Côtè IM, De Sostoa A. 2002. Nest orientation patterns in Salaria fluviatilis. J Fish Biol. 61(2):405-416. doi: 10.1111/j.1095-8649.2002.tb01573.x
 • Vodyanitsky VA, Kazanova I. 1954. Opredelitel Pelagices Kihikrinok: Licinok ryb Cernogomorja. Trudy Vniro. 28:160-324. Whitehead PJP, Bauchot ML, Hureau JC, Nielsen J, Tortonese E. 1989. Fishes of the North-Eastern Atlantic and the Mediterranean. Poissons de I’Atlantique du Nord-Est et de la Mediterranea. Paris: UNESCO 1473 s.
 • Yabanlı M, Yozukmaz A, Sel F. 2014. Heavy Metal Accumulation In the Leaves, Stem and Root of the Invasive Submerged Macrophyte Myriophyllum spicatum L.(Haloragaceae):An example of Kadın Creek (Muğla, Turkey). Braz Arch Biol Tech. 57(3):434-440. doi: 10.1590/S1516-8913201401962

Morphological Characteristics of Eggs and Larvae of Salaria fluviatilis (Asso,1801) (Family: Blenniidae) Collected from Akyaka Azmak Creek

Year 2019, Volume: 5 Issue: 3, 220 - 225, 25.12.2019
https://doi.org/10.17216/limnofish.484462

Abstract

Salaria fluviatilis (Asso,1801) is the only freshwater species of Blenniidae represented in the Mediterranean Sea. This study stands as the first one to provide the morphological characteristics of one of Teleost fish eggs and larvae sampled from their natural habitats in Turkey’s inland waters. A great majority of eggs (mostly at late stage) belonging to S. fluviatilis found in Akyaka Azmak creek flowing into the Gökova Bay on 22 July 2012. Diameters of these demersal eggs were 0.89-1.31x0.78-1.23 mm, and lengths of these hatched prelarvae were recorded as 2.4-3.8 mm, postlarvae 3.3-4.2 mm.

References

 • Anonim 2018. IUCN Red List categories and criteria. [Erişim tarihi: 22 Temmuz 2018]. Erişim Adresi http://www.iucnredlist.org/details/60764/1
 • Cesur A, Keskin Çıtıroğlu H, Bacak G, Onur İ. 2014. Akyaka Beldesi (Gökova Körfezi, Muğla) sahil sedimanlarının bazı jeolojik özellikleri. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 4(1):5-26.
 • Çoker T. 1996. İzmir Körfezi’nde Blenniidae familyası üyelerinin bolluğu, dağılımı ve morfolojik özellikleri üzerine bir üzerine bir araştırma. [Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi. 52 s.
 • Çoker T, Beşe ZÖ, Özgermen Ö, Taş E. 2015. Gökova İç Körfez (Sonbahar 2015) İhtiyoplanktonu. Yayınlandığı yer: XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi; Muğla, Türkiye.
 • Çoker T. 2017. İzmir Körfezi’nde tespit edilmiş Blenniidae Familyası larvalarının bolluk ve dağılımları. Yunus Araştırma Bülteni. 17(4):451-472. doi: 10.17693/yunusae.vi.350125
 • Dekhnik TV.1973. Ihtioplankton Cernovo Moria. Kiev: Haukova Dumka 235 s.
 • Demirak A, Aydın YA, Keskin F, Şahin Y, Akpolat O. 2012. Investigation of heavy metal content in the suspended particulate matter and sediments of iner Gökova Bay and creeks. Environ Monit Assess. 184(12):7113-7124. doi: 10.1007/s10661-011-2484-x
 • Doğu Z, Aral E, Şahinöz E. 2013. The embriyonic and larval development of Capoeta trutta (Heckel,1843). Indian J Anim Res. 47(6):527-532.
 • Döndü M. 2015. Gökova Körfezi’ni besleyen tatlısu kaynaklarındaki bazı fiziko-kimyasal parametrelerin coğrafi bilgi sistemi ile kurumsal analizi ve değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. 129 s.
 • Ergüden AS, Göksu MYZ. 2012. The Fish Fauna of The Seyhan Dam Lake (Adana). Journal of FisheriesSciences.com. 6(1):39-52. doi: 10.3153/jfscom.2012006
 • Gasith A, Goren M. 2009. Habitat Availability, Reproduction And Population Dynamics of The FreshWater Blenny Salaria fluviatilis (Asso, 1801) in Lake Kinneret, Israel. Electronic Journal of Ichthyology. 2:34-46
 • Gil F, Faria C, Almada VC. 2010. An Efficient Technique for the Captive Breeding of an Endangered Freshwater Fish Salaria fluviatilis (Pisces: Blenniidae), with a Description of Its Ontogeny. J World Aquacult Soc. 41(S1):49-56. doi: 10.1111/j.1749-7345.2009.00332.x
 • Gordina AD, Zagorodnyaya JuA, Kideys AE, Bat L, Satılmis HH. 2005. Summer ichthyoplankton, food supply of fish larvae and impact of invasive ctenophores on the nutrition of fish larvae in the Black Sea during 2000 and 2001. J Mar Biol Assoc UK. 85(3):537-548. doi: 10.1017/S002531540501146X
 • İlhan A, Ustaoğlu MR, Berberoğlu S. 2013. Türkiye’nin 7 akarsu havzasında horozbina, Salaria fluviatilis (Asso,1801), balığına ait boy-ağırlık ilişkisi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 30(1):41-43. doi: 10.12714/egejfas.2013.30.1.08
 • Kara C, Alp A, Şimşekli M. 2010. Distribution of fish fauna on the upper and middle basin of Ceyhan River, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 10:111-112. doi: 10.4194/trjfas.2010.0116
 • Kottelat M. 2004. Salaria economidisi, a new species of freshwater fish from Lake Tichonis, Greece, with comments on variation in Salaria fluviatilis (Teleostei: Blenniidae). Rev Suisse Zool. 111(1):121-137 doi: 10.5962/bhl.part.80231
 • Kottelat M, Freyhof J. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Berlin: Publications Kottelat Cornol and Freyhof 646 s.
 • Okuş E, Yüksek A, Yokeş B, Yılmaz N, Yılmaz A, Karhan Ü, Demirel N, Demir V, Zeki S, Taş S, Sur Hİ, Altıok H, Müftüoğlu E, Balkıs N, Aksu A, Doğan E, Gazioğlu C. 2006. Gökova özel çevre koruma bölgesinin kıyı ve deniz alanlarının biyolojik çeşitliliğinin tespiti. İstanbul; T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü. Rapor No: 975-8273-91-4
 • Özuluğ M, Altun Ö, Meriç N. 2005. On the fish Fauna of Lake İznik (Turkey). Turk J Zool. 29(4):371-375. Psarras Th, Barbieri-Tseliki R, Economou AN. 1997. First data on the feding and biology of reproduction of Salaria fluviatilis. Yayınlandığı yer: Proceedings 5th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries; Kavala, Grecee.
 • Şahinöz E, Doğu Z, Aral F. 2007. Embriyonic and Pre-Larval Development of Shabbout (Barbus grypus H.). The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh. 59(4):235-238.
 • Top BM, Yolak U, Thomas L. 2013. Gökova özel çevre koruma bölgesi Akçapınar Azmağı dalyan balıkçılığı fizibilite analizi, Türkiye’nin deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin güçlendirilmesi projesi. Ankara: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Proje No: 18. Vinyoles D, Côtè IM, De Sostoa A. 2002. Nest orientation patterns in Salaria fluviatilis. J Fish Biol. 61(2):405-416. doi: 10.1111/j.1095-8649.2002.tb01573.x
 • Vodyanitsky VA, Kazanova I. 1954. Opredelitel Pelagices Kihikrinok: Licinok ryb Cernogomorja. Trudy Vniro. 28:160-324. Whitehead PJP, Bauchot ML, Hureau JC, Nielsen J, Tortonese E. 1989. Fishes of the North-Eastern Atlantic and the Mediterranean. Poissons de I’Atlantique du Nord-Est et de la Mediterranea. Paris: UNESCO 1473 s.
 • Yabanlı M, Yozukmaz A, Sel F. 2014. Heavy Metal Accumulation In the Leaves, Stem and Root of the Invasive Submerged Macrophyte Myriophyllum spicatum L.(Haloragaceae):An example of Kadın Creek (Muğla, Turkey). Braz Arch Biol Tech. 57(3):434-440. doi: 10.1590/S1516-8913201401962
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Limnology
Journal Section Short Communication
Authors

Tülin Çoker 0000-0003-4956-3579

Publication Date December 25, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 5 Issue: 3

Cite

APA Çoker, T. (2019). Akyaka Kadın Azmağı’nda Tespit Edilen Salaria fluviatilis (Asso,1801) (Familya: Blenniidae) Türünün Yumurta ve Larvalarının Morfolojik Özellikleri. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 5(3), 220-225. https://doi.org/10.17216/limnofish.484462