Year 2017, Volume 3 , Issue 2, Pages 101 - 106 2017-08-21

Actual Status of Eber Lake in Terms of Fish Community Structure
Eber Gölü’nün Balık Komunite Yapısı Açısından Güncel Durumu

Fatih MANGIT [1] , Mustafa KORKMAZ [2] , Uğur SÜ [3] , Sedat Vahdet YERLİ [4]


Lake Eber is a small, shallow tectonic lake, located in the central part of Anatolia. Lake is under effect of pollution and exotic fish species. In order to define environmental degradation within the lake and its effects on fish assembly in a historical perspective field study was conducted. Water sampling was conducted seasonally between December, 2012 and September, 2013. Physico-chemical paramaters as dissolved oxygen, pH, total phosphorus and total Kjeldahl nitrogen was assessed. Trophic state index was calculated from phosphorus concentrations and trophic state of the lake was assessed. Fishing was carried out in April, 2013, on randomly selected eight stations with benthic multimesh nets (30 m long, 1.5 m depth, 12 different mesh size from 5x5 mm to 55x55 mm) and fyke net. Fish assembly, catch data (catch per unit effort), length-weight relationships of the species with enough sample size is reported. 

Eber Gölü, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan küçük ve sığ bir tektonik göldür. Göl kirlenme ve egzotik balık türlerinin baskısı altındadır. Tarihsel çerçevede, göldeki çevresel bozunmayı tanımlamak ve bunun balık toplulukları üzerindeki baskısını tanımlamak amacıyla alan çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Su örneklemesi Aralık, 2012 ile Eylül, 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çözünmüş oksijen, pH, toplam fosfor ve toplam Kjeldahl azotu gibi fiziko-kimyasal özellikler belirlenmiştir. Fosfor konsantrasyonları üzerinden trofik statü indeksi hesaplanmış ve trofik statü değerlendirilmiştir. Balık avcılığı, sekiz farklı istasyonda, bentik çok gözlü ağlar (30 m uzunluğunda, 1,5 m eninde, 5x5 ila 55x55 mm göz açıklığında) ve pinter ile Nisan, 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Balık toplulukları, av verisi (birim av çaba), yeterli sayıda örnek bulunan türlerin boy-ağırlık ilişkileri rapor edilmiştir. 

 • Atalay İ. 1977. Sultandağları ile Akşehir ve Eber gölü havzalarının strüktüral, jeomorfolojik ve toprak erozyonu etüdü, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 260 p. [in Turkish]
 • Battalgil F. 1944. Nouveaux poisons des eaux douces de la Turquie. Revue de la Faculté des Sciences de l’Université d’Istanbul, Série B, Sciences Naturelles, 9(2): 126–133.
 • Bogutskaya NG. 1997. Contribution to the knowledge of leuciscine fishes of Asia Minor. Part. 2. An annotated check-list of leuciscine fishes (Leuciscinae, Cyprinidae) of Turkey with descriptions of a new species and two new subspecies. Mitt. Hamb. Zool. Mus. Inst., 94: 161-186.
 • Carlson RE. 1977. A trophic state index for lakes. Limnol Oceanogr. 22(2): 361-369. doi:10.4319/lo.1977.22.2.0361
 • Cowx IG. 1998. Stocking and introduction of fish. Fishing News Books 504 p.
 • Deveciyan K. 1915. Türkiye’de balık ve balıkçılık ‘Pêche et pêcheries en Turquie’. İstanbul: Aras Yayıncılık 574 p. [in Turkish]
 • DKMPGM (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü). 2008. Akşehir Eber gölleri sulak alan yönetim planı (2008-2012), 223 p. [in Turkish]
 • Elmacı A, Ozengin N, Teksoy A, Topac FO, Baskaya H. 2009. Evaluation of trophic state of lake Uluabat, Turkey. J Env Biol. 30(5): 757-760.
 • Geldiay R, Balık S. 2007. Türkiye tatlısu balıkları. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi 638 p. [in Turkish]
 • Günay Y, Durusu A, Tabuman FC. 1985. Isparta ve yöresindeki göllerde su kalitesi evsel ve endüstriyel atıklarla ilgili parametreler. Ankara: TÜBİTAK. Project No: ÇAG-47 [in Turkish]
 • İnnal D. 2012. Alien fish species in reservoir systems in Turkey: a review. Manag Biol Invasion. 3(2): 115-119. doi:10.3391/mbi.2012.3.2.06
 • İnnal D. Erk’akan F. 2006. Effects of exotic and translocated fish species in the inland waters of Turkey. Rev Fish Biol Fish. 16(1): 39-50. doi:10.1007/s11160-006-9005-y
 • IUCN 2017. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-1; [Cited 2017 July 03]. Available from http://www.iucnredlist.org.
 • Kazancı N, Girgin S, Dügel M, Oğuzkurt D, Mutlu B, Dere Ş, Barlas M, Özçelik M. 1999. Köyceğiz, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Eber, Çorak, Kovada, Yarışlı, Bafa, Salda, Karataş, Çavuşçu gölleri, Küçük ve Büyük Menderes Deltası, Güllük Sazlığı ve Karamuk Bataklığı’nın limnolojisi, çevre kalitesi ve biyolojik çeşitliliği, Türkiye İç Suları Araştırmaları Dizisi IV, Ankara: 371 p. [in Turkish]
 • Kosswig C. 1952. Zoogeographie fer türkischen Süsswasserfische. Hidrobiologie İstanbul Ser. B. 1(2): 85-101.
 • Köle MM, Ataol M, Erkal T. 2016. Eber ve Akşehir gölleri’nde 1990-2016 yılları arasında gerçekleşen alansal değişimler. Paper presented at: TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu; Ankara, Turkey. [in Turkish]
 • Kuru M, Yerli SV, Mangıt F, Ünlü E, Alp A. 2014. Fish biodiversity in inland waters of Turkey. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, 1(3): 93-120.
 • Mangıt F, Yerli SV. 2010. An approach for trophic gradient in Lake Mogan (Turkey): A shallow eutrophic lake. Hacettepe J Biol & Chem. 38(1): 41-45.
 • Numann W. 1958. Anadolu’nun muhtelif göllerinde limnolojik ve balıkçılık ilmi bakımından araştırmalar ve bu göllerde yaşayan sazanlar hakkında özel bir Etüt. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Yayınları Monografi 7, 114 p. [in Turkish]
 • Moss B. 1988. Ecology of fresh waters: Man and Medium, 2nd edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications 417 p.
 • Ogle DH. 2014. FSA: Fisheries Stock Analysis. R package version 0.4.31.
 • R Core Team. 2014. R: A language and environment for statistical computing, R foundation for statistical computing, Vienna, Austria, http://www.R-project.org.
 • Ricker WE. 1975. Computation and interpretation of biological statistics of fish populations. Bull Fish Res Bd Can. 191: 1-382.
 • SKKY. 2004. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete, No: 25687.
 • OSİB SYGM (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü). 2013. Havza izleme ve referans noktalarının belirlenmesi projesi Akarçay Nehri Havzası, ALKA, HT-TTM, HU SAL [In Turkish]
 • Tarkan AS, Marr SM, Ekmekçi FG. 2015. Non-native and translocated freshwater fish. FISHMED. 3: 28.
 • TS EN 14757. 2015. Water quality. Fish sampling with multi-mesh gillnets.
Subjects Science
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-3146-9584
Author: Fatih MANGIT
Institution: Hacettepe University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8710-1095
Author: Mustafa KORKMAZ
Institution: Hacettepe University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8757-8988
Author: Uğur SÜ
Institution: Hacettepe University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8486-257X
Author: Sedat Vahdet YERLİ
Institution: Hacettepe University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 21, 2017

Bibtex @research article { limnofish327824, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, issn = {}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Egirdir Fisheries Research Institute}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {101 - 106}, doi = {10.17216/limnofish.327824}, title = {Actual Status of Eber Lake in Terms of Fish Community Structure}, key = {cite}, author = {Mangıt, Fatih and Korkmaz, Mustafa and Sü, Uğur and Yerli̇, Sedat Vahdet} }
APA Mangıt, F , Korkmaz, M , Sü, U , Yerli̇, S . (2017). Actual Status of Eber Lake in Terms of Fish Community Structure . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 3 (2) , 101-106 . DOI: 10.17216/limnofish.327824
MLA Mangıt, F , Korkmaz, M , Sü, U , Yerli̇, S . "Actual Status of Eber Lake in Terms of Fish Community Structure" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 3 (2017 ): 101-106 <http://www.limnofish.org/en/pub/issue/30923/327824>
Chicago Mangıt, F , Korkmaz, M , Sü, U , Yerli̇, S . "Actual Status of Eber Lake in Terms of Fish Community Structure". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 3 (2017 ): 101-106
RIS TY - JOUR T1 - Actual Status of Eber Lake in Terms of Fish Community Structure AU - Fatih Mangıt , Mustafa Korkmaz , Uğur Sü , Sedat Vahdet Yerli̇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17216/limnofish.327824 DO - 10.17216/limnofish.327824 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 106 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/limnofish.327824 UR - https://doi.org/10.17216/limnofish.327824 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Actual Status of Eber Lake in Terms of Fish Community Structure %A Fatih Mangıt , Mustafa Korkmaz , Uğur Sü , Sedat Vahdet Yerli̇ %T Actual Status of Eber Lake in Terms of Fish Community Structure %D 2017 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 3 %N 2 %R doi: 10.17216/limnofish.327824 %U 10.17216/limnofish.327824
ISNAD Mangıt, Fatih , Korkmaz, Mustafa , Sü, Uğur , Yerli̇, Sedat Vahdet . "Actual Status of Eber Lake in Terms of Fish Community Structure". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 3 / 2 (August 2017): 101-106 . https://doi.org/10.17216/limnofish.327824
AMA Mangıt F , Korkmaz M , Sü U , Yerli̇ S . Actual Status of Eber Lake in Terms of Fish Community Structure. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2017; 3(2): 101-106.
Vancouver Mangıt F , Korkmaz M , Sü U , Yerli̇ S . Actual Status of Eber Lake in Terms of Fish Community Structure. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2017; 3(2): 101-106.
IEEE F. Mangıt , M. Korkmaz , U. Sü and S. Yerli̇ , "Actual Status of Eber Lake in Terms of Fish Community Structure", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol. 3, no. 2, pp. 101-106, Aug. 2017, doi:10.17216/limnofish.327824