Research Article
BibTex RIS Cite

Economic Analysis of Trout Farming in The Korkuteli (Antalya) Province

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 33 - 44, 24.04.2017
https://doi.org/10.17216/limnofish.288109

Abstract

Economic
analysis of enterprises farming trout in cage and ponds Korkuteli District was
carried out. The data on economical features of the enterprises were obtained
from 2015 surveys. Mean annual rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) production in cage enterprises is 67 tons,
while in the land enterprises it is 14 tons. 
250 g trouts on average has a market value of 8-10 TL/kg in all
enterprises. Largest share in total assets in cage enterprises belongs to fish
capital (69.27%), while it is building-pond capital (45.4%) in land
enterprises. The highest gross product share is determined to belong table fish
sales in cage enterprises, while the fry sales has the highest share in land
enterprises. Feed expenses has the highest share among operating and production
costs. profitability rates are determined as 11% in net cage enterprises and
4.1% in land enterprises. 

References

 • Açıl A.F., Demirci R. 1984. Tarım Ekonomisi Dersleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:880, Ankara.
 • Anonim 2012. DSİ kayıtları.
 • Anonim 2015. Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kayıtları.
 • Aras A. 1988. Tarım Muhasebesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınlan, Ege Üniversitesi Basımevi, No:486, İzmir.
 • Aydın A. 2000. Erzurum İli Sınırlan İçerisinde Projelendirilmiş Olarak Faaliyet Gösteren Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi [Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi
 • Aydın A ve Sayılı M. 2009. Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2): 97-107.
 • Dean L.M. 1990. Nutrition and preparation. p. 255-267 In R.E. Martin, G.J. Flick (eds.), The seafood industry. Chap.16. Published Van Nostrand Rainhold, New York.
 • Erkuş A. Bülbül M. Kıral T. Açıl A.F. ve Demirci R. 1995. Tarım Ekonomisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:5, 298s, Ankara.
 • Karagölge C. Peker K. 2002. Tarım ekonomisi araştırmalarında tabakalı örnekleme yönteminin kullanılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (3): 313-316
 • Karataş, M. Sayılı M. ve Koç B. 2008. Sivas İli Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD), 1(2): 55-61.
 • Love RM. 1982. Basic facts about fish. p. 2-19 In A. Aitken, I.M. Mackie, J.H. Merritt & M.L. Windsor (eds.), Fish handling & Processing. Chap 2. Ministry of Agriculture, Fisheries & Food. Torry Research Station, Edinburgh.
 • Pigott GM. Tucker BW. 1990. Seafood effects of technology on nutrition. Marcel Dekker, Inc. New York.
 • Sayılı M. Karataş M. Yücer A. ve Akça H. 1999. Tokat İlinde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Ekin Dergisi, 7:6672.
 • Yavuz O. Kocaman M. ve Ayık Ö. 1995. Erzurum'da Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): 64-75.

Korkuteli (Antalya)’deki Alabalık İşletmelerinin Ekonomik Analizi

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 33 - 44, 24.04.2017
https://doi.org/10.17216/limnofish.288109

Abstract

Korkuteli
ilçesindeki kafes ve havuzlarda alabalık üretimi yapan işletmelerin ekonomik
analizi yapılmıştır. İşletmelerin ekonomik özelliklerine ait veriler 2015
yılında yapılan anketlerden elde edilmiştir. Kafes işletmelerinde işletme
başına ortalama 67 ton, kara işletmelerinde ise işletme başına ortalama 14 ton
Gökkuşağı Alabalığı üretimi yapılmaktadır. Tüm işletmelerde üretilen ortalama
250 g ağırlığındaki alabalıklar 8-10 TL/kg aralığında pazarlanmaktadır. Kafes
işletmelerinde, aktif sermaye içerisinde en büyük payı balık sermayesi
(%69,27), kara işletmelerinde ise bina-havuz sermayesi (%45,4)
oluşturmuştur.  Kara işletmelerinde gayri
saf hâsıla içerisinde en büyük payı yavru balık
satışı, kafes işletmelerinde ise sofralık (porsiyonluk) balık satışlarından
oluştuğu belirlenmiştir. Yem masrafı, bütün işletmelerde işletme ve üretim
masrafları içerisinde en yüksek paya sahiptir. Rantabilite oranları; ağ kafes
işletmelerinde %11 ve karadaki işletmelerde ise %4,1 olarak belirlenmiştir. 

References

 • Açıl A.F., Demirci R. 1984. Tarım Ekonomisi Dersleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:880, Ankara.
 • Anonim 2012. DSİ kayıtları.
 • Anonim 2015. Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kayıtları.
 • Aras A. 1988. Tarım Muhasebesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınlan, Ege Üniversitesi Basımevi, No:486, İzmir.
 • Aydın A. 2000. Erzurum İli Sınırlan İçerisinde Projelendirilmiş Olarak Faaliyet Gösteren Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi [Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi
 • Aydın A ve Sayılı M. 2009. Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2): 97-107.
 • Dean L.M. 1990. Nutrition and preparation. p. 255-267 In R.E. Martin, G.J. Flick (eds.), The seafood industry. Chap.16. Published Van Nostrand Rainhold, New York.
 • Erkuş A. Bülbül M. Kıral T. Açıl A.F. ve Demirci R. 1995. Tarım Ekonomisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:5, 298s, Ankara.
 • Karagölge C. Peker K. 2002. Tarım ekonomisi araştırmalarında tabakalı örnekleme yönteminin kullanılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (3): 313-316
 • Karataş, M. Sayılı M. ve Koç B. 2008. Sivas İli Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD), 1(2): 55-61.
 • Love RM. 1982. Basic facts about fish. p. 2-19 In A. Aitken, I.M. Mackie, J.H. Merritt & M.L. Windsor (eds.), Fish handling & Processing. Chap 2. Ministry of Agriculture, Fisheries & Food. Torry Research Station, Edinburgh.
 • Pigott GM. Tucker BW. 1990. Seafood effects of technology on nutrition. Marcel Dekker, Inc. New York.
 • Sayılı M. Karataş M. Yücer A. ve Akça H. 1999. Tokat İlinde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Ekin Dergisi, 7:6672.
 • Yavuz O. Kocaman M. ve Ayık Ö. 1995. Erzurum'da Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): 64-75.

Details

Journal Section Research Article
Authors

Erdem ERMAN

Fahrettin KÜÇÜK

Publication Date April 24, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA ERMAN, E., & KÜÇÜK, F. (2017). Economic Analysis of Trout Farming in The Korkuteli (Antalya) Province. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 3(1), 33-44. https://doi.org/10.17216/limnofish.288109