Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Manyas Gölü’ndeki (Balıkesir/Türkiye) Sazan Balığı için (Cyprinus carpio L., 1758) Fanyalı Uzatma Ağı Seçiciliği

Year 2015, Volume 1, Issue 1, 1 - 7, 20.04.2015
https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000083989

Abstract

Bu çalışmanın amacı 100, 110, 120, 130 ve 140 mm göz açıklığındaki fanyalı uzatma ağlarının Manyas Gölü’nde sazan balığı avcılığındaki seçicilik özelliklerini belirlemektir. Saha çalışması Nisan 2007 ile Mart 2008 arasında aylık olarak toplam 24 avcılık operasyonu ile yürütülmüştür. Seçicilik parametrelerinin belirlenmesinde SELECT metot kullanılmıştır. Deneme süresince 28.4-65.4 cm boy aralığında 208 adet C. carpio yakalanmıştır. Lognormal modele göre yapılan hesaplamalarda 100, 110, 120, 130 ve 140 mm göz açıklığındaki ağlar için optimum yakalama boyu aynı sırayla 39.05, 42.95, 46.85 ve 50.76 cm olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak ilk üreme boyu ve yasal statüye göre Manyas Gölü’nde C. carpio avcılığında 120 mm göz açıklığının altındaki ağlar kullanılmamalıdır.

References

 • Acarlı D, Ayaz A, Özekinci U, Öztekin A. 2013. Gillnet selectivity for bluefish (Pomatamus saltatrix, L. 1766) in Çanakkale Strait, Turkey. Turk J Fish Aquat Sc. 13(2):349-353. doi: 10.4194/1303-2712-v13_2_17
 • Akamca E, Kiyağa VB, Özyurt CE. 2010. The selectivity of monofilament trammel nets used in catch of gilt head bream (Sparus aurata, Linneaus, 1758) in İskenderun Bay-Turkey. J FisheriesSciences.com. 4(1):28-37. doi: 10.3153/jfscom.2010004a. [in Turkish]
 • Balık İ. 1999. Investigation of the selectivity of monofilament gill nets used in carp fishing (Cyprinus carpio L., 1758) in Lake Beyşehir. Turk J Zool. 23(2):185-187.
 • Balık İ. 2008. Gillnet selectivity for pike, Esox lucius, in Lake Karamık, Turkey. Eifac Symposium On Interactions Between Social, Economic And Ecological Objectives Of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, Antalya, EIFAC Occasional 44:93-99.
 • Balık İ, Çubuk H. 2001. Uluabat (Apolyont) Gölü ndeki kızılkanat (Scardinius erythrophtalmus (L., 1758)) ve tahta balığı (Blicca björkna L., 1758) nın avcılığında galsama ağlarının seçiciliği. Paper presented at: XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu; Hatay, Turkey. [in Turkish]
 • Carol J, García-Berthou E. 2007. Gillnet selectivity and its relationship with body shape for eight freshwater fish species. J Appl Ichthyol. 23(6):654-660. doi: 10.1111/j.1439-0426.2007.00871.x
 • Çubuk H. 2000. Beyşehir Gölü’nde monofilament ve multifilament fanyalı ağların sazan balığı (Cyprinus carpio L., 1758) avcılığında av verimliliklerinin karşılaştırılması [Master’s Thesis]. Süleyman Demirel University 52 p. [in Turkish]
 • FAO 2000. Manual on estimation of selectivity for gillnet and longline gears in abundance surveys. Rome: FAO Fisheries Technical Paper. Report No.:397.
 • Gaygusuz Ö, Gürsoy Ç, Özuluğ M, Tarkan A S, Acıpınar H, Bilge G, Filiz H. 2006. Conversions of total, fork and standard length measurements based on 42 marine and freshwater fish species (from Turkish waters). Turk J Fish Aquat Sc. 6(2):79-84.
 • Hamley JM. 1975. Review of gillnet selectivity. J Fish Board Can. 32(11):1943-1969. doi: 10.1139/cjfas-2013-0401
 • Holt SJ. 1963. A method for determining gear selectivity and its application. ICNAF Special Publication. 5: 106-115.
 • Karakulak FS, Erk H. 2008. Gill net and trammel net selectivity in the northern Aegean Sea, Turkey. Sci Mar. 72(3):527-540.
 • Millar RB. 1992. Estimating the size-selectivity of fishing gear by conditioning on the total catch. J Am Stat Assoc. 87(420):962-968. doi: 10.1080/01621459.1992.10476250
 • Millar RB. 2011. Selectivity software and documentation. Index of /~millar/selectware/R; [cited 2014 June 08]. Available from https://www.stat.auckland.ac.nz/~millar/selectware/R/gillnets/
 • Millar RB, Fryer RJ. 1999. Estimating the size-selection curves of towed gears, traps, nets and hooks. Rev Fish Biol Fisher. 9(1):89-116. doi: 10.1023/A:1008838220001
 • Millar RB, Holst R. 1997. Estimation of gillnet and hook selectivity using log-linear models. Ices J Mar Sci. 54(3):471-477. doi: 10.1006/jmsc.1996.0196
 • Özyurt CE, Avşar D. 2005. Investigation of the selectivity parameters for carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) in Seyhan Dam Lake. Turk J Vet Anim Sci. 29(2):219-223.
 • Park CD, Jeong EC, Shin JK, An HC, Fujimori Y. 2004. Mesh selectivity of encircling gill net for gizzard shad Konosirus punctatus in the coastal sea of Korea. Fish Sci. 70(4):553-560. doi: 10.1111/j.1444-2906.2004.00840.x
 • Siegel J, Castellan NS. 1989. Non parametric statistics for the behavioural sciences. Statistics Series, 2nd ed. New York: Mc Graw Hill.
 • Sümer Ç, Özdemir S, Erdem Y. 2010. Determination of selectivity monoflament and multiflament gillnets with different mesh size for horse mackerel (Trachurus trachurus L., 1758). Ege J Fish Aqua Sci 27(3):125-128. [in Turkish]
 • Şen F. 2001. A study on the carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population of the Lake Nazik (Ahlat-Bitlis-Türkiye) [PhD Thesis]. Atatürk University 131 p. [in Turkish]
 • Şen F, Elp M. 2009. Some biological properties of carp (Cyprinus carpio L., 1758) living in Karasu Stream, Van-Turkey. BİBAD (Res J Biol Sci). 2(1):31-34. [in Turkish]
 • TUIK, 2014. Turkey Statistical Institute. Fishery Statistics. [cited 2014 Dec 26]. Available from http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005
 • Yalçın N. 2006. Comparison of the selectivity parameters for common carp (Cyprinus carpio L, 1758) and mirror carp (Cyprinus carpio L., 1758 var.specularis) in dam lakes. Paper presented at: I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu; Antalya, Turkey. [in Turkish]
 • Yerli S, Zengin M. 1998. An investigation on the reproduction of the common carp (Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)) from Çıldır Lake-Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 22(4):309-313. [in Turkish]

Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey

Year 2015, Volume 1, Issue 1, 1 - 7, 20.04.2015
https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000083989

Abstract

The aim of this study was determine the selectivity properties of trammel net which have 100, 110, 120, 130 and 140 mm mesh size for Cyprinus carpio in Manyas Lake. Fieldwork was carried out in two different stations of Manyas Lake, in a monthly period from April 2007 to March 2008 and with a total of 24 catching trials. The SELECT method was used to determine the selectivity parameters. In the experiments, 208 C. carpio with length ranges between 28.4-65.4 cm were caught. According to the Lognormal model, the optimum total lengths were determined as 39.05, 42.95, 46.85 and 50.76 cm for 100, 110, 120, 130 and 140 mm mesh sizes respectively. As a result, in terms of the length at first maturity and legal status, the mesh size of nets used for C. carpio catching in Manyas Lake should not less than 120 mm.

References

 • Acarlı D, Ayaz A, Özekinci U, Öztekin A. 2013. Gillnet selectivity for bluefish (Pomatamus saltatrix, L. 1766) in Çanakkale Strait, Turkey. Turk J Fish Aquat Sc. 13(2):349-353. doi: 10.4194/1303-2712-v13_2_17
 • Akamca E, Kiyağa VB, Özyurt CE. 2010. The selectivity of monofilament trammel nets used in catch of gilt head bream (Sparus aurata, Linneaus, 1758) in İskenderun Bay-Turkey. J FisheriesSciences.com. 4(1):28-37. doi: 10.3153/jfscom.2010004a. [in Turkish]
 • Balık İ. 1999. Investigation of the selectivity of monofilament gill nets used in carp fishing (Cyprinus carpio L., 1758) in Lake Beyşehir. Turk J Zool. 23(2):185-187.
 • Balık İ. 2008. Gillnet selectivity for pike, Esox lucius, in Lake Karamık, Turkey. Eifac Symposium On Interactions Between Social, Economic And Ecological Objectives Of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, Antalya, EIFAC Occasional 44:93-99.
 • Balık İ, Çubuk H. 2001. Uluabat (Apolyont) Gölü ndeki kızılkanat (Scardinius erythrophtalmus (L., 1758)) ve tahta balığı (Blicca björkna L., 1758) nın avcılığında galsama ağlarının seçiciliği. Paper presented at: XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu; Hatay, Turkey. [in Turkish]
 • Carol J, García-Berthou E. 2007. Gillnet selectivity and its relationship with body shape for eight freshwater fish species. J Appl Ichthyol. 23(6):654-660. doi: 10.1111/j.1439-0426.2007.00871.x
 • Çubuk H. 2000. Beyşehir Gölü’nde monofilament ve multifilament fanyalı ağların sazan balığı (Cyprinus carpio L., 1758) avcılığında av verimliliklerinin karşılaştırılması [Master’s Thesis]. Süleyman Demirel University 52 p. [in Turkish]
 • FAO 2000. Manual on estimation of selectivity for gillnet and longline gears in abundance surveys. Rome: FAO Fisheries Technical Paper. Report No.:397.
 • Gaygusuz Ö, Gürsoy Ç, Özuluğ M, Tarkan A S, Acıpınar H, Bilge G, Filiz H. 2006. Conversions of total, fork and standard length measurements based on 42 marine and freshwater fish species (from Turkish waters). Turk J Fish Aquat Sc. 6(2):79-84.
 • Hamley JM. 1975. Review of gillnet selectivity. J Fish Board Can. 32(11):1943-1969. doi: 10.1139/cjfas-2013-0401
 • Holt SJ. 1963. A method for determining gear selectivity and its application. ICNAF Special Publication. 5: 106-115.
 • Karakulak FS, Erk H. 2008. Gill net and trammel net selectivity in the northern Aegean Sea, Turkey. Sci Mar. 72(3):527-540.
 • Millar RB. 1992. Estimating the size-selectivity of fishing gear by conditioning on the total catch. J Am Stat Assoc. 87(420):962-968. doi: 10.1080/01621459.1992.10476250
 • Millar RB. 2011. Selectivity software and documentation. Index of /~millar/selectware/R; [cited 2014 June 08]. Available from https://www.stat.auckland.ac.nz/~millar/selectware/R/gillnets/
 • Millar RB, Fryer RJ. 1999. Estimating the size-selection curves of towed gears, traps, nets and hooks. Rev Fish Biol Fisher. 9(1):89-116. doi: 10.1023/A:1008838220001
 • Millar RB, Holst R. 1997. Estimation of gillnet and hook selectivity using log-linear models. Ices J Mar Sci. 54(3):471-477. doi: 10.1006/jmsc.1996.0196
 • Özyurt CE, Avşar D. 2005. Investigation of the selectivity parameters for carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) in Seyhan Dam Lake. Turk J Vet Anim Sci. 29(2):219-223.
 • Park CD, Jeong EC, Shin JK, An HC, Fujimori Y. 2004. Mesh selectivity of encircling gill net for gizzard shad Konosirus punctatus in the coastal sea of Korea. Fish Sci. 70(4):553-560. doi: 10.1111/j.1444-2906.2004.00840.x
 • Siegel J, Castellan NS. 1989. Non parametric statistics for the behavioural sciences. Statistics Series, 2nd ed. New York: Mc Graw Hill.
 • Sümer Ç, Özdemir S, Erdem Y. 2010. Determination of selectivity monoflament and multiflament gillnets with different mesh size for horse mackerel (Trachurus trachurus L., 1758). Ege J Fish Aqua Sci 27(3):125-128. [in Turkish]
 • Şen F. 2001. A study on the carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population of the Lake Nazik (Ahlat-Bitlis-Türkiye) [PhD Thesis]. Atatürk University 131 p. [in Turkish]
 • Şen F, Elp M. 2009. Some biological properties of carp (Cyprinus carpio L., 1758) living in Karasu Stream, Van-Turkey. BİBAD (Res J Biol Sci). 2(1):31-34. [in Turkish]
 • TUIK, 2014. Turkey Statistical Institute. Fishery Statistics. [cited 2014 Dec 26]. Available from http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005
 • Yalçın N. 2006. Comparison of the selectivity parameters for common carp (Cyprinus carpio L, 1758) and mirror carp (Cyprinus carpio L., 1758 var.specularis) in dam lakes. Paper presented at: I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu; Antalya, Turkey. [in Turkish]
 • Yerli S, Zengin M. 1998. An investigation on the reproduction of the common carp (Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)) from Çıldır Lake-Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 22(4):309-313. [in Turkish]

-

Year 2015, Volume 1, Issue 1, 1 - 7, 20.04.2015
https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000083989

Abstract

-

References

 • Acarlı D, Ayaz A, Özekinci U, Öztekin A. 2013. Gillnet selectivity for bluefish (Pomatamus saltatrix, L. 1766) in Çanakkale Strait, Turkey. Turk J Fish Aquat Sc. 13(2):349-353. doi: 10.4194/1303-2712-v13_2_17
 • Akamca E, Kiyağa VB, Özyurt CE. 2010. The selectivity of monofilament trammel nets used in catch of gilt head bream (Sparus aurata, Linneaus, 1758) in İskenderun Bay-Turkey. J FisheriesSciences.com. 4(1):28-37. doi: 10.3153/jfscom.2010004a. [in Turkish]
 • Balık İ. 1999. Investigation of the selectivity of monofilament gill nets used in carp fishing (Cyprinus carpio L., 1758) in Lake Beyşehir. Turk J Zool. 23(2):185-187.
 • Balık İ. 2008. Gillnet selectivity for pike, Esox lucius, in Lake Karamık, Turkey. Eifac Symposium On Interactions Between Social, Economic And Ecological Objectives Of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, Antalya, EIFAC Occasional 44:93-99.
 • Balık İ, Çubuk H. 2001. Uluabat (Apolyont) Gölü ndeki kızılkanat (Scardinius erythrophtalmus (L., 1758)) ve tahta balığı (Blicca björkna L., 1758) nın avcılığında galsama ağlarının seçiciliği. Paper presented at: XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu; Hatay, Turkey. [in Turkish]
 • Carol J, García-Berthou E. 2007. Gillnet selectivity and its relationship with body shape for eight freshwater fish species. J Appl Ichthyol. 23(6):654-660. doi: 10.1111/j.1439-0426.2007.00871.x
 • Çubuk H. 2000. Beyşehir Gölü’nde monofilament ve multifilament fanyalı ağların sazan balığı (Cyprinus carpio L., 1758) avcılığında av verimliliklerinin karşılaştırılması [Master’s Thesis]. Süleyman Demirel University 52 p. [in Turkish]
 • FAO 2000. Manual on estimation of selectivity for gillnet and longline gears in abundance surveys. Rome: FAO Fisheries Technical Paper. Report No.:397.
 • Gaygusuz Ö, Gürsoy Ç, Özuluğ M, Tarkan A S, Acıpınar H, Bilge G, Filiz H. 2006. Conversions of total, fork and standard length measurements based on 42 marine and freshwater fish species (from Turkish waters). Turk J Fish Aquat Sc. 6(2):79-84.
 • Hamley JM. 1975. Review of gillnet selectivity. J Fish Board Can. 32(11):1943-1969. doi: 10.1139/cjfas-2013-0401
 • Holt SJ. 1963. A method for determining gear selectivity and its application. ICNAF Special Publication. 5: 106-115.
 • Karakulak FS, Erk H. 2008. Gill net and trammel net selectivity in the northern Aegean Sea, Turkey. Sci Mar. 72(3):527-540.
 • Millar RB. 1992. Estimating the size-selectivity of fishing gear by conditioning on the total catch. J Am Stat Assoc. 87(420):962-968. doi: 10.1080/01621459.1992.10476250
 • Millar RB. 2011. Selectivity software and documentation. Index of /~millar/selectware/R; [cited 2014 June 08]. Available from https://www.stat.auckland.ac.nz/~millar/selectware/R/gillnets/
 • Millar RB, Fryer RJ. 1999. Estimating the size-selection curves of towed gears, traps, nets and hooks. Rev Fish Biol Fisher. 9(1):89-116. doi: 10.1023/A:1008838220001
 • Millar RB, Holst R. 1997. Estimation of gillnet and hook selectivity using log-linear models. Ices J Mar Sci. 54(3):471-477. doi: 10.1006/jmsc.1996.0196
 • Özyurt CE, Avşar D. 2005. Investigation of the selectivity parameters for carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) in Seyhan Dam Lake. Turk J Vet Anim Sci. 29(2):219-223.
 • Park CD, Jeong EC, Shin JK, An HC, Fujimori Y. 2004. Mesh selectivity of encircling gill net for gizzard shad Konosirus punctatus in the coastal sea of Korea. Fish Sci. 70(4):553-560. doi: 10.1111/j.1444-2906.2004.00840.x
 • Siegel J, Castellan NS. 1989. Non parametric statistics for the behavioural sciences. Statistics Series, 2nd ed. New York: Mc Graw Hill.
 • Sümer Ç, Özdemir S, Erdem Y. 2010. Determination of selectivity monoflament and multiflament gillnets with different mesh size for horse mackerel (Trachurus trachurus L., 1758). Ege J Fish Aqua Sci 27(3):125-128. [in Turkish]
 • Şen F. 2001. A study on the carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population of the Lake Nazik (Ahlat-Bitlis-Türkiye) [PhD Thesis]. Atatürk University 131 p. [in Turkish]
 • Şen F, Elp M. 2009. Some biological properties of carp (Cyprinus carpio L., 1758) living in Karasu Stream, Van-Turkey. BİBAD (Res J Biol Sci). 2(1):31-34. [in Turkish]
 • TUIK, 2014. Turkey Statistical Institute. Fishery Statistics. [cited 2014 Dec 26]. Available from http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005
 • Yalçın N. 2006. Comparison of the selectivity parameters for common carp (Cyprinus carpio L, 1758) and mirror carp (Cyprinus carpio L., 1758 var.specularis) in dam lakes. Paper presented at: I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu; Antalya, Turkey. [in Turkish]
 • Yerli S, Zengin M. 1998. An investigation on the reproduction of the common carp (Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)) from Çıldır Lake-Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 22(4):309-313. [in Turkish]

Details

Primary Language English
Subjects Science
Published Date April 2015
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet CİLBİZ


Ramazan KÜÇÜKKARA This is me


Mustafa CEYLAN
0000-0002-3283-0637


Soner SAVAŞER This is me


Turgay MEKE This is me

Publication Date April 20, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { limnofish205728, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, issn = {}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Egirdir Fisheries Research Institute}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {1 - 7}, doi = {10.17216/LimnoFish-5000083989}, title = {Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey}, key = {cite}, author = {Cilbiz, Mehmet and Küçükkara, Ramazan and Ceylan, Mustafa and Savaşer, Soner and Meke, Turgay} }
APA Cilbiz, M. , Küçükkara, R. , Ceylan, M. , Savaşer, S. & Meke, T. (2015). Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 1 (1) , 1-7 . DOI: 10.17216/LimnoFish-5000083989
MLA Cilbiz, M. , Küçükkara, R. , Ceylan, M. , Savaşer, S. , Meke, T. "Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 (2015 ): 1-7 <http://www.limnofish.org/en/pub/issue/19383/205728>
Chicago Cilbiz, M. , Küçükkara, R. , Ceylan, M. , Savaşer, S. , Meke, T. "Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 (2015 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey AU - Mehmet Cilbiz , Ramazan Küçükkara , Mustafa Ceylan , Soner Savaşer , Turgay Meke Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17216/LimnoFish-5000083989 DO - 10.17216/LimnoFish-5000083989 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 1 IS - 1 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/LimnoFish-5000083989 UR - https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000083989 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey %A Mehmet Cilbiz , Ramazan Küçükkara , Mustafa Ceylan , Soner Savaşer , Turgay Meke %T Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey %D 2015 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 1 %N 1 %R doi: 10.17216/LimnoFish-5000083989 %U 10.17216/LimnoFish-5000083989
ISNAD Cilbiz, Mehmet , Küçükkara, Ramazan , Ceylan, Mustafa , Savaşer, Soner , Meke, Turgay . "Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 / 1 (April 2015): 1-7 . https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000083989
AMA Cilbiz M. , Küçükkara R. , Ceylan M. , Savaşer S. , Meke T. Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2015; 1(1): 1-7.
Vancouver Cilbiz M. , Küçükkara R. , Ceylan M. , Savaşer S. , Meke T. Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2015; 1(1): 1-7.
IEEE M. Cilbiz , R. Küçükkara , M. Ceylan , S. Savaşer and T. Meke , "Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol. 1, no. 1, pp. 1-7, Apr. 2015, doi:10.17216/LimnoFish-5000083989

Cited By

Ağrı Balık Gölü Balıkçılığının Genel Durumu
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences
Adem Sezai BOZAOĞLU
https://doi.org/10.35229/jaes.793828