Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 3, Sayfalar 103 - 111 2015-12-20

Monitoring by Underwater Observations of the Growth and Spread of Macrophytes in Eğirdir Lake-Turkey
Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Gözlemleri ile İzlenmesi

Yıldız BOLAT [1] , Habil KOCA [2] , Ufuk YILDIRIM [3] , Yaşar ÖZVAROL [4] , İsmail TURNA [5] , Erhan ŞENER [6] , Vedat YEGEN [7] , Fuat BİLGİN [8] , Hasan BOSTAN [9]

428 875

In this study, the growth and spread characteristics of macrophytes were identified by sub-water monitoring studies in Eğirdir Lake. Also, physicochemical parameters that effect on plant biomass were determined. The average temperature of 21 °C, oxygen 11.48 mg/l, pH 9.4, electrical conductivity 385.6 mS/cm, organic matter, 21.9 mg/l, chlorophyll-a 0.7 mg/m3 visibility, 2.73 m, the average biomass was 413.4 g/m2 between 2011 and 2012. The water depth in 2011 decreased by 52 cm and 55 cm in 2012. The most effective parameter on the growth and spread of plants was found as decrease in the water depth.

Bu çalışmada; Eğirdir gölündeki makrofitlerin gelişme ve yayılma özellikleri sualtı görüntüleme çalışmaları ile tespit edilmiştir. Ayrıca suyun fiziko-kimyasal değerleri de tespit edilerek bitki bioması üzerine etkili parametre belirlenmiştir. 2011 ve 2012 yıllarında ortalama sıcaklık 21 °C, oksijen 11,48 mg/l, pH 9,4, elektriksel iletkenlik 385,6 μS/cm, organik madde 21,9 mg/l, klorofil-a 0,7 mg/m3, görünürlük, 2,73 m, ortalama biomas 413,4 g/m2 olarak bulunmuştur. Su derinliği 2011 yılında 52 cm ve 2012 yılında 55 cm azalmıştır. Bitkilerin gelişimi ve yayılması üzerine etkili parametrenin derinlik azalması olduğu belirlenmiştir.

 • Aksoylar MY, Ertan ÖO. 2001. Eğirdir Gölü'nün Hidrobiyolojik Özelliklerinin Tespiti, DPT Proje No:97K122330, Isparta.
 • Allen HE, Minear RA. 1982. Organic Constituens. Chapter IV, In M.J.Suess (Ed.) Examination Of Water Pollution Control Vol.2, Pergamon Press.London 358-499.
 • Cirik S, Cirik Ş, Conk-Dalay M. 2005. Su Bitkileri II, (İçsu Bitkilerinin Biyolojisi, Ekolojisi, Yetiştirme Teknikleri), Ege Üniversitesi Su Ürünleri fakültesi Yayınları No:61, Ders Kitabı Dizini No:28, Bornova/İzmir.
 • Diler Ö, Altun S, Atay R. 1997. Eğirdir Gölü Su Kalitesi Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Parametreleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 5: 1-34.
 • Gönülol A. 1985. Studies on the Phytoplankton of the Bayındır Dam Lake. Commun. Fac. Sci. Üniv. Ank. Serie C, Tome 3:21-38.
 • Gülle İ, Yıldırım MZ, Küçük F. 2008. Limnological History of Lake Eğirdir (Turkey) From 1950s to the Present. Natura Montenegrina. 7(2):115-128.
 • Güner A, Akyıldırım B, Alkayış MF, Çıngay B, Kanoğlu SS, Özkan AM, Öztekin M, Tuğ GN. (2012). Türkçe bitki adları. Şu eserde: Güner, A., aslan, S. Ekim, T. Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları Flora Dizisi 1 İstanbul.
 • Güner H. 1985. Hidrobotanik, Su Bitkileri, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:91, Bornova/İzmir.
 • Kazancı N. 1999. Türkiye İç Sular Araştırma Dizisi: IV, Köyceğiz, Beyşehir, Akşehir, Eber,Kovada, Yarışlı, Bafa, Salda, Karataş, Küçük ve Büyük Menderes Deltası, Güllük sazlığı, Karamuk Bataklığı’nın Limnolojisi, Çevre Kalitesi ve Biyolojik Çeşitliliği” 372 s, Ankara.
 • Kesici E. 1997. Eğirdir Gölü Makrofitik Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik ve Ekolojik Bir Araştırma. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi. 130, Eğirdir.
 • Kesici E, Ertan ÖO. 1997. Eğirdir Gölü Kayaağzı Bölümünün Makrofitik Vejetasyonu. II. Spil Fen Bil. Kong. 23-25 Ekim. Celal Bayar Üniv. Fen Ed. Fak. Manisa.
 • Kesici E, Kesici C. 2006. The Effects of Interferences in Natural Structure of Lake Eğirdir (Isparta) to Ecological Disposition of the Lake. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23 Suppl. (1/1): 99-103.
 • Küçük F, Gülle İ, Güçlü SS, Gümüş E, Demir O. 2006. Eğirdir Gölü’ne Sonradan Giren Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso,1810)’nın Göl Ekosistemine ve Balıkçılığa Etkisi. I. Ulusal Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu 7-9 Şubat 2006, Antalya, 119-128s.
 • Lund JWG, Kipling C, Le Cren, ED. 1958. The inverted microscope method estimating algal numbers and statistical basis of estimations by counting. Hydrobiologia. 11(2):143-170. doi: 10.1007/BF00007865
 • Seçmen Ö, Leblebici E. 2008. Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü, Ege Üniv., yayınları, fen Fakültesi yayın No:158. Ege Üniv. Basımevi, 450. Bornova-İzmir.
 • Uslu O, Türkman A. 1987. Su Kirliliği ve Kontrolu. T.C Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları Eğitim Dizisi 1. Ankara. 364 s
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Yıldız BOLAT

Yazar: Habil KOCA

Yazar: Ufuk YILDIRIM

Yazar: Yaşar ÖZVAROL

Yazar: İsmail TURNA

Yazar: Erhan ŞENER

Yazar: Vedat YEGEN

Yazar: Fuat BİLGİN

Yazar: Hasan BOSTAN

Bibtex @ { limnofish205758, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, issn = {}, eissn = {2149-4428}, address = {Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {103 - 111}, doi = {10.17216/LimnoFish-5000128523}, title = {Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Gözlemleri ile İzlenmesi}, key = {cite}, author = {TURNA, İsmail and BOLAT, Yıldız and ÖZVAROL, Yaşar and YEGEN, Vedat and YILDIRIM, Ufuk and BOSTAN, Hasan and KOCA, Habil and BİLGİN, Fuat and ŞENER, Erhan} }
APA BOLAT, Y , KOCA, H , YILDIRIM, U , ÖZVAROL, Y , TURNA, İ , ŞENER, E , YEGEN, V , BİLGİN, F , BOSTAN, H . (2015). Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Gözlemleri ile İzlenmesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 1 (3), 103-111. DOI: 10.17216/LimnoFish-5000128523
MLA BOLAT, Y , KOCA, H , YILDIRIM, U , ÖZVAROL, Y , TURNA, İ , ŞENER, E , YEGEN, V , BİLGİN, F , BOSTAN, H . "Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Gözlemleri ile İzlenmesi". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 (2015): 103-111 <http://www.limnofish.org/issue/19385/205758>
Chicago BOLAT, Y , KOCA, H , YILDIRIM, U , ÖZVAROL, Y , TURNA, İ , ŞENER, E , YEGEN, V , BİLGİN, F , BOSTAN, H . "Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Gözlemleri ile İzlenmesi". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 (2015): 103-111
RIS TY - JOUR T1 - Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Gözlemleri ile İzlenmesi AU - Yıldız BOLAT , Habil KOCA , Ufuk YILDIRIM , Yaşar ÖZVAROL , İsmail TURNA , Erhan ŞENER , Vedat YEGEN , Fuat BİLGİN , Hasan BOSTAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17216/LimnoFish-5000128523 DO - 10.17216/LimnoFish-5000128523 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 111 VL - 1 IS - 3 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/LimnoFish-5000128523 UR - http://dx.doi.org/10.17216/LimnoFish-5000128523 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Gözlemleri ile İzlenmesi %A Yıldız BOLAT , Habil KOCA , Ufuk YILDIRIM , Yaşar ÖZVAROL , İsmail TURNA , Erhan ŞENER , Vedat YEGEN , Fuat BİLGİN , Hasan BOSTAN %T Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Gözlemleri ile İzlenmesi %D 2015 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 1 %N 3 %R doi: 10.17216/LimnoFish-5000128523 %U 10.17216/LimnoFish-5000128523
ISNAD BOLAT, Yıldız , KOCA, Habil , YILDIRIM, Ufuk , ÖZVAROL, Yaşar , TURNA, İsmail , ŞENER, Erhan , YEGEN, Vedat , BİLGİN, Fuat , BOSTAN, Hasan . "Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Gözlemleri ile İzlenmesi". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 / 3 (Aralık 2015): 103-111. http://dx.doi.org/10.17216/LimnoFish-5000128523