Kısa Bildiri
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

New Records for Distribution of Invasive Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846) in Anatolia

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 1, 57 - 61, 20.04.2015
https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000092903

Öz

The topmouth gudgeon Pseudorasbora parva is described as most invasive fish in Europe. It’s a small cyprinid fish native to East Asia. In 1982, the existence of this species was first recorded from the Thrace region of Türkiye. Todays it is recorded from Thrace to Ceyhan region. In this study was carried out Afyonkarahisar, Bilecik, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya and Uşak provinces between 2001 and 2013. Specimens collected from various localities in these provinces. Our results are shown P. parva has invaded many freshwater systems in Türkiye. This species has a potential threat to the diversity of the ichthyofauna of Anatolia and fish farms because of causing an increased mortality pressure on some salmonids and cyprinids, and totally inhibiting spawning of existing native fish.

Kaynakça

 • Ağdamar S, Tarkan AS, Keskin E. 2013. İstilacı bir türün yüksek adaptasyon yeteneğinin altında yatan neden: Genetik çeşitlilik ve Pseudorasbora parva örneği. Paper presented at: Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı; İstanbul, Türkiye. [in Turkish]
 • Akbaş F, Tarkan, AS, Top N, Karakuş U, Gaygusuz Ö, Dorak Z, Aydın H. 2013. Yabancı bir tür olan Pseudorasbora parva’nın büyüme ve hayat döngüsü özelliklerinin farklı ekosistemlerde karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Paper presented at: Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı; İstanbul, Türkiye [in Turkish]
 • Allen Y, Kirby S, Copp GH, Brazier M. 2006. Toxicity of rotenone to topmouth gudgeon Pseudorasbora parva for eradication of this non-native species from a tarn in Cumbria, England. Fisheries Manag Ecol. 13(5):337-340. doi: 10.1111/j.1365-2400.2006.00499.x
 • Andreou D, Arkush KD, Guegan, JF, Gozlan RE. 2012. Introduced pathogens and native freshwater biodiversity: A Case Study of Sphaerothecum destruens. PLoS ONE. 7(5):e36998. doi: 10.1371/journal.pone.0036998
 • Andreou D, Gozlan RE, Stone D, Martin P, Bateman K, Feist SW. 2011. Sphaerothecum destruens pathology in Cyprinids. Dis Aquat Organ. 95(2):145-151. doi: 10.3354/dao02356
 • Apaydın Yağcı M, Bostan H, Yağcı A, Yeğen V, Uysal R, Bilgin F. 2011. Hızla yayılmaya devam eden istilacı bir tür örneği: Eğirdir Gölü’nden (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846). Paper presented at: 16. Su Ürünleri Sempozyumu; Antalya, Türkiye. [in Turkish]
 • Arkush KD, Frasca S, Hedrick RP. 1998. Pathology associated with the rosette agent, a systemic protist infecting salmonid fishes. J Aquat Anim Health. 10:1-11. doi: 10.1577/1548-8667(1998)010<0001:PAWTRA>2.0.CO;2
 • Balık S, Sarı HM, İlhan A, Topkara ET. 2003. Susurluk ırmağı havzası balık faunasının araştırılması. Ege University Fisheries Faculty Basic Sciences Department Project No: 2003/SÜF/003 [in Turkish]
 • Barlas M, Dirican S. 2004. The fish fauna of the Dipsiz-Çine (Muğla-Aydın) stream. Gazi Uni J Sci. 17(3):35-48.
 • Britton JR, Brazier M. 2006. Eradicating the invasive topmouth gudgeon, Pseudorasbora parva, from a recreational fishery in Northern England. Fisheries Manag Ecol. 13(5):329-335. doi: 10.1111/j.1365-2400.2006.00510.x
 • Britton JR, Davies GD, Brazier M. 2008. Contrasting life history traits of invasive Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) in adjacent ponds in England. J Appl Ichthyo. 24(6):694-698. doi: 10.1111/j.1439-0426.2008.01163.x
 • Britton JR, Davies GD, Brazier M. 2009. Eradication of the invasive Pseudorasbora parva results in increased growth and production of native fishes. Ecol Freshw Fish. 18(1):8-14. doi: 10.1111/j.1600-0633.2008.00334.x
 • Britton JR, Davies GD, Brazier M. 2010. Towards the successful control of Pseudorasbora parva in the UK. Biol Invasions. 12(1):125-131. doi: 10.1007/s10530-009-9436-1
 • Caiola N, Sostoa AD. 2002. First record of the Asiatic Cyprinid Pseudorasbora parva in the Iberian Peninsula. J Fish Biol, 61(4):1058-1060. doi: 10.1006/jfbi.2002.2103
 • Cakic P, Lenthard M, Kolarevic J, Mikovic B, Hegedis A. 2004. Distribution of the Asiatic Cyprinid Pseudorasbora parva in Serbia and Montenegro. J Fish Biol. 65:1431-1434. doi: 10.1111/j.1095-8649.2004.00525.x
 • Çınar Ş, Küçükkara R, Balık İ, Çubuk H, Ceylan M, Erol KG, Yeğen V, Bulut C. 2013. Uluabat (Apolyont) Gölü’ndeki balık faunasının tespiti, tür kompozisyonu ve ticari avcılığın türlere göre dağılımı. J Fish Sci. 7(4):309-316. doi: 10.3153/jfscom.2013034 [In Turkish]
 • Ekmekçi FG, Kırankaya ŞG. 2006. Distribution of an invasive fish species, Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in Turkey. Turk J Zool. 30(3):329-334.
 • Ekmekçi FG, Kırankaya ŞG. 2008. Türkiye içsularındaki istilacı balık türlerinin biyolojik çeşitlilik ile balıkçılığa etkileri ve ulusal eylem planının oluşturulması. Paper presented at: III. Limnology Symposium; İzmir, Türkiye. [in Turkish]
 • Ekmekçi FG, Kırankaya, ŞG, Gençoğlu L, Yoğurtçuoğlu B. 2013. Türkiye içsularındaki istilacı balıkların güncel durumu ve istilanın etkilerinin değerlendirilmesi. İstanbul Uni Su Ürünleri Derg. 28(1):105-140 [in Turkish]
 • Ercan MD, Öntaş C, Baba E, Karakuş U, Top N, Tarkan AS. 2013. İstilacı bir tatlısu balığı türünün (pseudorasbora parva) Türkiye içsularında balıkçılık ve biyoçeşitliliği tehdit eden bir paraziti taşıyıcılığı. Paper presented at: Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı, Ulusal Eylem Planı; İstanbul, Türkiye [in Turkish]
 • Erk’akan F. 1984. Trakya bölgesinden Türkiye için yeni kayıt olan bir balık türü Pseudorasbora parva (Pisces-Cyprinidae). Doğa Bilim Derg. A2:350-351. [in Turkish]
 • Gozlan RE, Pinder AC, Shelley J. 2002. Occurrence of the Asiatic Cyprinid Pseudorasbora parva in England. J Fish Biol. 61(1):298-300. doi: 10.1006/jfbi.2002.2042
 • Gozlan RE, St-Hilaire S, Feist SW, Martin P, Kent ML. 2005. Biodiversity: Disease threat to European fish. Nature. 435(7045):1046. doi: 10.1038/4351046a
 • İlhan A, Balık S. 2008. Fish fauna of the inland waters in Western Black Sea Region. Ege Uni J Fish Aqua Sci. 25(1):75-82.
 • İlhan A, Sarı HM. 2013. İstilacının kıskacında; Marmara Gölü. Paper presented at: Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı, Ulusal Eylem Planı; İstanbul, Türkiye [in Turkish]
 • Kırankaya ŞG, Ekmekçi FG, Özdilek (Yalçın) Ş, Yoğurtçuoğlu B, Gençoğlu L. 2013. Hirfanlı Baraj Gölü’nde bulunan istilacı balık türü Pseudorasbora parva (Temminck&Schlegel, 1846)’nın yaşam döngüsü özelliklerinin incelenmesi. Paper presented at: Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı, Ulusal Eylem Planı; İstanbul, Türkiye [in Turkish]
 • Meke T, Küçükkara R, Çınar Ş, Çavdar N, Babar B, Yener O. 2012. Beyşehir Gölü balık faunası için yeni bir kayıt: istilacı bir tür: Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846). Paper presented at: V. Limnology Symposium; Isparta, Türkiye. [in Turkish]
 • Özdilek (Yalçın) Ş, Kırankaya ŞG, Ekmekçi FG. 2013. Feeding ecology of the Topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846) in the Gelingüllü reservoir, Turkey. Turk J Fish Aquat Sc. 13(1):87-94. doi: 10.4194/1303-2712-v13_1_11
 • Özeren SC, Arslan P. 2014. Mogan Gölü’nde yaşayan Pseudorasbora parva’nın Ligula intestinalis ile enfekte olmuş ve olmamış bireylerinde kondisyon faktörü karşılaştırılması. Paper presented at: 22. National Biology Congress; Eskişehir, Türkiye. [in Turkish]
 • Özuluğ M, Saç G, Gaygusuz Ö. 2013. New distribution areas for invasive Gambusia holbrooki, Carassius gibelio ve Pseudorasbora parva (Teleostei) from Turkey. Istanbul Uni J Fısh Aqua Sci. 28(1): 1-22. [in Turkish]
 • Pinder AC, Gozlan RE, Britton JR. 2005. Dispersal of the invasive topmouth gudgeon, Pseudorasbora parva in the UK: a vector for an emergent infectious disease. Fisheries Manag Ecol. 12(6):411-414. doi: 10.1111/j.1365-2400.2005.00466.x
 • Pollux BJA, Korosi A. 2006. On the occurrence of the Asiatic Cyprinid Pseudorasbora parva in the Netherlands. J Fish Biol. 69(5): 1575-1580. doi: 10.1111/j.1095-8649.2006.01218.x
 • Rosecchi E, Thomas F, Crivelli AJ. 2001. Can life history traits predict the fate of introduced species? A case study on two Cyprinid fish in Southern France. Freshwater Biol. 46(6):845-853. doi: 10.1046/j.1365-2427.2001.00715.x
 • Şaşı H, Balık S. 2003. The distribution of three exotic fishes in Anatolia. Turk J Zool. 27(4):319-322.
 • Uğurlu S, Polat N. 2007. Exotic fish species inhabiting in freshwater sources within the province of Samsun. Journal of Fish Sci. 1(3):139-151. doi: 10.3153/jfscom.2007017 [in Turkish]
 • Wildekamp RH, Van Neer W, Küçük F, Ünlüsayın M. 1997. First record of the eastern Asiatic gobionid fish Pseudorasbora parva from the asiatic part of Turkey. J Fish Biol. 51(4):858-868. doi: 10.1111/j.1095-8649.1997.tb02006.x
 • Witkowski A. 2011. Nobanis - Invasive alien species fact sheet Pseudorasbora parva; [cited 2015 Jan 15]. Available from http://www.nobanis.org/
 • Yardım Ö, Erdem Y. 2010. Sinop ilinde bulunan bazı lentik sulardaki istilacı balık türlerinin durumu. Paper presented at: 4th National Limnology Symposium; Bolu, Türkiye. [in Turkish]

İstilacı Bir Tür Olan Çakıl Balığı (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846)’nın Anadolu’daki Yayılımına Yeni Eklentiler

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 1, 57 - 61, 20.04.2015
https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000092903

Öz

Çakıl Balığı Pseudorasbora parva Avrupa’nın en istilacı balık türü olarak tanımlanmaktadır. Doğu Asya kökenli, küçük cüsseli bir balıktır. Ülkemizdeki varlığı ilk defa 1982 yılında Trakya bölgesinden bildirilmiştir. Günümüzde Trakya’dan Ceyhan havzasına kadar geniş bir bölgede yayılım göstermektedir. Çalışmamız 2001 - 2013 yılları arasında Afyonkarahisar, Bilecik, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya ve Uşak illerinde yürütülmüştür. Örnekler bu illerdeki çeşitli kaynaklardan elde edilmiştir. Çalışmamızın sonuçları P. parva istilasının ülkemizin tüm içsularını kaplamaya başladığını göstermektedir. Bazı Salmonid ve Cyprinid türlerinde ölümlerin artmasına ve doğal faunadaki türlerin üremelerini kısıtlamalarından dolayı Anadolu’nun ihtiyofaunası ve balık çiftlikleri açısından tehlike oluşturma potansiyeli bulunmaktadır.

Kaynakça

 • Ağdamar S, Tarkan AS, Keskin E. 2013. İstilacı bir türün yüksek adaptasyon yeteneğinin altında yatan neden: Genetik çeşitlilik ve Pseudorasbora parva örneği. Paper presented at: Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı; İstanbul, Türkiye. [in Turkish]
 • Akbaş F, Tarkan, AS, Top N, Karakuş U, Gaygusuz Ö, Dorak Z, Aydın H. 2013. Yabancı bir tür olan Pseudorasbora parva’nın büyüme ve hayat döngüsü özelliklerinin farklı ekosistemlerde karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Paper presented at: Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı; İstanbul, Türkiye [in Turkish]
 • Allen Y, Kirby S, Copp GH, Brazier M. 2006. Toxicity of rotenone to topmouth gudgeon Pseudorasbora parva for eradication of this non-native species from a tarn in Cumbria, England. Fisheries Manag Ecol. 13(5):337-340. doi: 10.1111/j.1365-2400.2006.00499.x
 • Andreou D, Arkush KD, Guegan, JF, Gozlan RE. 2012. Introduced pathogens and native freshwater biodiversity: A Case Study of Sphaerothecum destruens. PLoS ONE. 7(5):e36998. doi: 10.1371/journal.pone.0036998
 • Andreou D, Gozlan RE, Stone D, Martin P, Bateman K, Feist SW. 2011. Sphaerothecum destruens pathology in Cyprinids. Dis Aquat Organ. 95(2):145-151. doi: 10.3354/dao02356
 • Apaydın Yağcı M, Bostan H, Yağcı A, Yeğen V, Uysal R, Bilgin F. 2011. Hızla yayılmaya devam eden istilacı bir tür örneği: Eğirdir Gölü’nden (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846). Paper presented at: 16. Su Ürünleri Sempozyumu; Antalya, Türkiye. [in Turkish]
 • Arkush KD, Frasca S, Hedrick RP. 1998. Pathology associated with the rosette agent, a systemic protist infecting salmonid fishes. J Aquat Anim Health. 10:1-11. doi: 10.1577/1548-8667(1998)010<0001:PAWTRA>2.0.CO;2
 • Balık S, Sarı HM, İlhan A, Topkara ET. 2003. Susurluk ırmağı havzası balık faunasının araştırılması. Ege University Fisheries Faculty Basic Sciences Department Project No: 2003/SÜF/003 [in Turkish]
 • Barlas M, Dirican S. 2004. The fish fauna of the Dipsiz-Çine (Muğla-Aydın) stream. Gazi Uni J Sci. 17(3):35-48.
 • Britton JR, Brazier M. 2006. Eradicating the invasive topmouth gudgeon, Pseudorasbora parva, from a recreational fishery in Northern England. Fisheries Manag Ecol. 13(5):329-335. doi: 10.1111/j.1365-2400.2006.00510.x
 • Britton JR, Davies GD, Brazier M. 2008. Contrasting life history traits of invasive Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) in adjacent ponds in England. J Appl Ichthyo. 24(6):694-698. doi: 10.1111/j.1439-0426.2008.01163.x
 • Britton JR, Davies GD, Brazier M. 2009. Eradication of the invasive Pseudorasbora parva results in increased growth and production of native fishes. Ecol Freshw Fish. 18(1):8-14. doi: 10.1111/j.1600-0633.2008.00334.x
 • Britton JR, Davies GD, Brazier M. 2010. Towards the successful control of Pseudorasbora parva in the UK. Biol Invasions. 12(1):125-131. doi: 10.1007/s10530-009-9436-1
 • Caiola N, Sostoa AD. 2002. First record of the Asiatic Cyprinid Pseudorasbora parva in the Iberian Peninsula. J Fish Biol, 61(4):1058-1060. doi: 10.1006/jfbi.2002.2103
 • Cakic P, Lenthard M, Kolarevic J, Mikovic B, Hegedis A. 2004. Distribution of the Asiatic Cyprinid Pseudorasbora parva in Serbia and Montenegro. J Fish Biol. 65:1431-1434. doi: 10.1111/j.1095-8649.2004.00525.x
 • Çınar Ş, Küçükkara R, Balık İ, Çubuk H, Ceylan M, Erol KG, Yeğen V, Bulut C. 2013. Uluabat (Apolyont) Gölü’ndeki balık faunasının tespiti, tür kompozisyonu ve ticari avcılığın türlere göre dağılımı. J Fish Sci. 7(4):309-316. doi: 10.3153/jfscom.2013034 [In Turkish]
 • Ekmekçi FG, Kırankaya ŞG. 2006. Distribution of an invasive fish species, Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in Turkey. Turk J Zool. 30(3):329-334.
 • Ekmekçi FG, Kırankaya ŞG. 2008. Türkiye içsularındaki istilacı balık türlerinin biyolojik çeşitlilik ile balıkçılığa etkileri ve ulusal eylem planının oluşturulması. Paper presented at: III. Limnology Symposium; İzmir, Türkiye. [in Turkish]
 • Ekmekçi FG, Kırankaya, ŞG, Gençoğlu L, Yoğurtçuoğlu B. 2013. Türkiye içsularındaki istilacı balıkların güncel durumu ve istilanın etkilerinin değerlendirilmesi. İstanbul Uni Su Ürünleri Derg. 28(1):105-140 [in Turkish]
 • Ercan MD, Öntaş C, Baba E, Karakuş U, Top N, Tarkan AS. 2013. İstilacı bir tatlısu balığı türünün (pseudorasbora parva) Türkiye içsularında balıkçılık ve biyoçeşitliliği tehdit eden bir paraziti taşıyıcılığı. Paper presented at: Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı, Ulusal Eylem Planı; İstanbul, Türkiye [in Turkish]
 • Erk’akan F. 1984. Trakya bölgesinden Türkiye için yeni kayıt olan bir balık türü Pseudorasbora parva (Pisces-Cyprinidae). Doğa Bilim Derg. A2:350-351. [in Turkish]
 • Gozlan RE, Pinder AC, Shelley J. 2002. Occurrence of the Asiatic Cyprinid Pseudorasbora parva in England. J Fish Biol. 61(1):298-300. doi: 10.1006/jfbi.2002.2042
 • Gozlan RE, St-Hilaire S, Feist SW, Martin P, Kent ML. 2005. Biodiversity: Disease threat to European fish. Nature. 435(7045):1046. doi: 10.1038/4351046a
 • İlhan A, Balık S. 2008. Fish fauna of the inland waters in Western Black Sea Region. Ege Uni J Fish Aqua Sci. 25(1):75-82.
 • İlhan A, Sarı HM. 2013. İstilacının kıskacında; Marmara Gölü. Paper presented at: Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı, Ulusal Eylem Planı; İstanbul, Türkiye [in Turkish]
 • Kırankaya ŞG, Ekmekçi FG, Özdilek (Yalçın) Ş, Yoğurtçuoğlu B, Gençoğlu L. 2013. Hirfanlı Baraj Gölü’nde bulunan istilacı balık türü Pseudorasbora parva (Temminck&Schlegel, 1846)’nın yaşam döngüsü özelliklerinin incelenmesi. Paper presented at: Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı, Ulusal Eylem Planı; İstanbul, Türkiye [in Turkish]
 • Meke T, Küçükkara R, Çınar Ş, Çavdar N, Babar B, Yener O. 2012. Beyşehir Gölü balık faunası için yeni bir kayıt: istilacı bir tür: Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846). Paper presented at: V. Limnology Symposium; Isparta, Türkiye. [in Turkish]
 • Özdilek (Yalçın) Ş, Kırankaya ŞG, Ekmekçi FG. 2013. Feeding ecology of the Topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846) in the Gelingüllü reservoir, Turkey. Turk J Fish Aquat Sc. 13(1):87-94. doi: 10.4194/1303-2712-v13_1_11
 • Özeren SC, Arslan P. 2014. Mogan Gölü’nde yaşayan Pseudorasbora parva’nın Ligula intestinalis ile enfekte olmuş ve olmamış bireylerinde kondisyon faktörü karşılaştırılması. Paper presented at: 22. National Biology Congress; Eskişehir, Türkiye. [in Turkish]
 • Özuluğ M, Saç G, Gaygusuz Ö. 2013. New distribution areas for invasive Gambusia holbrooki, Carassius gibelio ve Pseudorasbora parva (Teleostei) from Turkey. Istanbul Uni J Fısh Aqua Sci. 28(1): 1-22. [in Turkish]
 • Pinder AC, Gozlan RE, Britton JR. 2005. Dispersal of the invasive topmouth gudgeon, Pseudorasbora parva in the UK: a vector for an emergent infectious disease. Fisheries Manag Ecol. 12(6):411-414. doi: 10.1111/j.1365-2400.2005.00466.x
 • Pollux BJA, Korosi A. 2006. On the occurrence of the Asiatic Cyprinid Pseudorasbora parva in the Netherlands. J Fish Biol. 69(5): 1575-1580. doi: 10.1111/j.1095-8649.2006.01218.x
 • Rosecchi E, Thomas F, Crivelli AJ. 2001. Can life history traits predict the fate of introduced species? A case study on two Cyprinid fish in Southern France. Freshwater Biol. 46(6):845-853. doi: 10.1046/j.1365-2427.2001.00715.x
 • Şaşı H, Balık S. 2003. The distribution of three exotic fishes in Anatolia. Turk J Zool. 27(4):319-322.
 • Uğurlu S, Polat N. 2007. Exotic fish species inhabiting in freshwater sources within the province of Samsun. Journal of Fish Sci. 1(3):139-151. doi: 10.3153/jfscom.2007017 [in Turkish]
 • Wildekamp RH, Van Neer W, Küçük F, Ünlüsayın M. 1997. First record of the eastern Asiatic gobionid fish Pseudorasbora parva from the asiatic part of Turkey. J Fish Biol. 51(4):858-868. doi: 10.1111/j.1095-8649.1997.tb02006.x
 • Witkowski A. 2011. Nobanis - Invasive alien species fact sheet Pseudorasbora parva; [cited 2015 Jan 15]. Available from http://www.nobanis.org/
 • Yardım Ö, Erdem Y. 2010. Sinop ilinde bulunan bazı lentik sulardaki istilacı balık türlerinin durumu. Paper presented at: 4th National Limnology Symposium; Bolu, Türkiye. [in Turkish]

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Kısa Araştırma
Yazarlar

Vedat YEĞEN>


Rahmi UYSAL>


Abdulkadir YAĞCI Bu kişi benim


Mehmet CESUR Bu kişi benim


Soner ÇETİNKAYA Bu kişi benim


Fuat BİLGİN>


Hasan BOSTAN Bu kişi benim


Meral (Apaydın) YAĞCI>

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @kısa bildiri { limnofish205736, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü}, year = {2015}, volume = {1}, number = {1}, pages = {57 - 61}, doi = {10.17216/LimnoFish-5000092903}, title = {New Records for Distribution of Invasive Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva Temminck \& Schlegel, 1846) in Anatolia}, key = {cite}, author = {Yeğen, Vedat and Uysal, Rahmi and Yağcı, Abdulkadir and Cesur, Mehmet and Çetinkaya, Soner and Bilgin, Fuat and Bostan, Hasan and (apaydın) Yağcı, Meral} }
APA Yeğen, V. , Uysal, R. , Yağcı, A. , Cesur, M. , Çetinkaya, S. , Bilgin, F. , Bostan, H. & (apaydın) Yağcı, M. (2015). New Records for Distribution of Invasive Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846) in Anatolia . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 1 (1) , 57-61 . DOI: 10.17216/LimnoFish-5000092903
MLA Yeğen, V. , Uysal, R. , Yağcı, A. , Cesur, M. , Çetinkaya, S. , Bilgin, F. , Bostan, H. , (apaydın) Yağcı, M. "New Records for Distribution of Invasive Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846) in Anatolia" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 (2015 ): 57-61 <https://www.limnofish.org/tr/pub/issue/19383/205736>
Chicago Yeğen, V. , Uysal, R. , Yağcı, A. , Cesur, M. , Çetinkaya, S. , Bilgin, F. , Bostan, H. , (apaydın) Yağcı, M. "New Records for Distribution of Invasive Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846) in Anatolia". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 (2015 ): 57-61
RIS TY - JOUR T1 - İstilacı Bir Tür Olan Çakıl Balığı (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846)’nın Anadolu’daki Yayılımına Yeni Eklentiler AU - VedatYeğen, RahmiUysal, AbdulkadirYağcı, MehmetCesur, SonerÇetinkaya, FuatBilgin, HasanBostan, Meral(apaydın) Yağcı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17216/LimnoFish-5000092903 DO - 10.17216/LimnoFish-5000092903 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 61 VL - 1 IS - 1 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/LimnoFish-5000092903 UR - https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000092903 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research New Records for Distribution of Invasive Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846) in Anatolia %A Vedat Yeğen , Rahmi Uysal , Abdulkadir Yağcı , Mehmet Cesur , Soner Çetinkaya , Fuat Bilgin , Hasan Bostan , Meral (apaydın) Yağcı %T New Records for Distribution of Invasive Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846) in Anatolia %D 2015 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 1 %N 1 %R doi: 10.17216/LimnoFish-5000092903 %U 10.17216/LimnoFish-5000092903
ISNAD Yeğen, Vedat , Uysal, Rahmi , Yağcı, Abdulkadir , Cesur, Mehmet , Çetinkaya, Soner , Bilgin, Fuat , Bostan, Hasan , (apaydın) Yağcı, Meral . "New Records for Distribution of Invasive Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846) in Anatolia". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 / 1 (Nisan 2015): 57-61 . https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000092903
AMA Yeğen V. , Uysal R. , Yağcı A. , Cesur M. , Çetinkaya S. , Bilgin F. , Bostan H. , (apaydın) Yağcı M. New Records for Distribution of Invasive Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846) in Anatolia. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2015; 1(1): 57-61.
Vancouver Yeğen V. , Uysal R. , Yağcı A. , Cesur M. , Çetinkaya S. , Bilgin F. , Bostan H. , (apaydın) Yağcı M. New Records for Distribution of Invasive Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846) in Anatolia. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2015; 1(1): 57-61.
IEEE V. Yeğen , R. Uysal , A. Yağcı , M. Cesur , S. Çetinkaya , F. Bilgin , H. Bostan ve M. (apaydın) Yağcı , "New Records for Distribution of Invasive Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846) in Anatolia", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, c. 1, sayı. 1, ss. 57-61, Nis. 2015, doi:10.17216/LimnoFish-5000092903