Makaleler


Ş. ŞENER, E. ŞENER, S. VAROL
KAŞ (ANTALYA) KIYI BÖLGESİNİN MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK DEĞERLENDİRMESİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2020)
Ş. ŞENER, E. ŞENER
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalite Değerlendirmesi: Belek (Antalya, Türkiye) Örneği, Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, (2020)
S. VAROL, A. DAVRAZ, F. AKSEVER, Ş. ŞENER, E. ŞENER, B. KIRKAN, A. TOKGÖZLÜ
Determination of the origin and recharge process of water resources in Salda Lake Basin by using the environmental, tritium and radiocarbon isotopes (Burdur/Turkey), Maden Tetkik ve Arama Dergisi, (2020)
S. VAROL, M. KÜÇÜK, A. DAVRAZ, Ş. ŞENER, E. ŞENER, F. AKSEVER, B. KIRKAN, A. TOKGÖZLÜ
SALDA GÖLÜ HAVZASI GÜNEYİNİN (YEŞİLOVA/BURDUR) HİDROJEOLOJİSİ VE HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELEMESİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2020)
Ş. ŞENER, N. TAŞTEKİN
BEYŞEHİR (KONYA) OVASININ HİDROJEOLOJİK VE HİDROJEOKİMYASAL İNCELEMESİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2019)
E. ŞENER, Ş. ŞENER
METEOROLOJİK KURAKLIĞIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI ZAMANSAL VE KONUMSAL ANALİZİ: ÇORAK GÖLÜ HAVZASI (BURDUR-TÜRKİYE) ÖRNEĞİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2019)
E. ŞENER, S. VAROL, Ş. ŞENER, A. DAVRAZ
EĞİRDİR GÖLÜ HAVZASI AKARSU AĞINDAKİ KİRLİLİĞİN SU KALİTE İNDEKSİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2019)
Ş. ŞENER, E. ŞENER, İ. GÜLLE
ÇORAK GÖLÜ (BURDUR) HAVZASININ HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE SU KALİTESİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2019)
S. VAROL, A. DAVRAZ, Ş. ŞENER, E. ŞENER, F. AKSEVER, B. KIRKAN, A. TOKGÖZLÜ
SALDA GÖLÜ İÇİN KAVRAMSAL SU BÜTÇE MODELİNİN UYGULANMASI, (BURDUR/TÜRKİYE), Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2018)
Ş. ŞENER, H. KİBAR
Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, (2017)
Ş. ŞENER, H. ÖZDEMİR
Karakuyu (Afyon) Gölü Sulak Alanı ve Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2017)
Ş. ŞENER, M. KARAKUŞ
Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
A. DAVRAZ, Ş. ŞENER, E. ŞENER
SU KAYNAKLARININ KULLANMA VE KORUMA METODOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ: EĞİRDİR GÖLÜ HAVZASI ÖRNEĞİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2016)
Ş. ŞENER, E. ŞENER
KOVADA GÖLÜ’NÜN (ISPARTA) HİDROJEOKİMYASAL İNCELEMESİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2016)
Ş. ŞENER, E. ŞENER
Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2015)