Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 3, Sayfalar 165 - 171 2016-12-24

Ladik Gölü (Samsun)’nde Yaşayan Turna Balığı (Esox lucius L., 1758)’nda Yaş Tayini İçin Farklı Kemiksi Yapıların Değerlendirilmesi
Evaluation of Different Bony Structures to Age Determination of Pike (Esox lucius L., 1758) Inhabiting Lake Ladik (Samsun)

Okan YAZICIOĞLU [1] , Nazmi POLAT [2] , Savaş YILMAZ [3]

642 1133

Ladik Gölü’nden Kasım 2009-Ekim 2010 tarihleri arasında yakalanan turna balığı (Esox lucius L., 1758) bireylerinin farklı kemiksi yapıları yaş tayini amacıyla incelenmiştir. Toplam 204 örnekten pul, omur, otolit (sagitta) ve kleitrumlar alınmıştır. Yaş tayininden önce tüm kemiksi yapılar ön incelemeye tabi tutulmuştur. Ön incelemeler sonucunda omur, sagittal otolitler ve kleitrumların yaş tayinine uygun olmadığı belirlenmiştir. Bu yapılar yaş analizlerinden çıkarılmıştır. Ladik Gölü’ndeki turna populasyonunda yaş tayini için en uygun yapının pul olduğu sonucuna varılmıştır. Sadece pulda bir okuyucu tarafından üç tekrarlı yaş okuması yapılmıştır. Sonuç olarak pul okumalarında, ortalama yaş 3,18, yüzde uyum (3/3) % 57,35, ortalama yüzde hata 6,14 ve değişim katsayısı 13,99 olarak hesaplanmıştır.

Different bony structure of pike, Esox lucius L., 1758 individuals caught from Lake Ladik between November 2009 and October 2010 were examined for age determination. Scale, vertebra, otolith (sagitta) and cleithrum were removed from 204 individuals. Before age determination, all hard structures are subjected to prior review. After preliminary examination, it was decided that vertebra, sagittal otoliths and cleithra structures were not usable for age estimation. Therefore, these bony structures were not used in age analysis. It was concluded that scale is the most suitable bony structure for age determination in Lake Ladik population of this species. The scales were only analyzed three times by one reader. As a result, mean ages, percent agreement (3/3), average percent error, coefficient of variation were calculated as 3.18, 57.35 %, 6.14, 13.99, respectively in reading scale.

 • Altındağ A, Yiğit S, Ahıska S. 1999. Kesikköprü Baraj Gölü’ndeki turna (Esox lucius L., 1758) balığının büyüme özellikleri. Turk J Zool. 23 (3): 901-910.
 • Anonim, 2007. Doğal Alanları, Kuş ve Balık Çeşitliliği ile Geleceğe İyi Bir Miras: Temiz Ladik Gölü, Ladik Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Yayınları, No: 2, Samsun.
 • Apaydın Yağcı M, Yılmaz S, Yazıcıoğlu O, Polat N. 2015. The zooplankton composition of Lake Ladik (Samsun, Turkey). Turk J Zool. 39: 652-659. doi: 10.3906/zoo-1312-54.
 • Baker TT, Timmons LS. 1991. Precision of ages estimated from five bony structure of arctic char (Salvelinus alpinus) from the wood river system Alaska. Can J Fish Aquat Sci. 48: 1007-1014. doi: 10.1139/f91-118
 • Beamish RJ, Fournier DA. 1981. A method for comparing the precision of a set of age determinations. Can J Fish Aquat Sci. 38: 982-983. doi: 10.1139/f81-132
 • Bracken JJ. 1973. The age and growth of pike Esox lucius from four Irish trout rivers. Irish Fish Invest Seri A. 12: 3-15.
 • Bregazzi PR, Kenndey CR. 1980. The biology of pike, Esox lucius L., in a southern eutrophic lake. J Fish Biol. 17: 91-112. doi: 10.1111/j.1095-8649.1980.tb02745.x
 • Bulut İ. 2012. Türkiye’nin yüzen adaları. Erzurum: Megaofset Matbacılık.
 • Casselman J M. 1967. Age and growth of northern pike, Esox lucius Linnaeus, of the upper St. Lawrence River [Msc Thesis]. Guelph University. 219 s.
 • Casselman JM. 1974. Analysis of hard tissue of pike Esox lucius L. with special reference to age and growth. Paper presented at: Ageing of fish- proceeding of an international symposium; England.
 • Casselman JM. 1979. The esocid cleithrum as an indicator calcified structure. Editors: J. Dube., Y Gravel., Proc. 10th Warmwater Workshop, Spec. Publ. NE Div. Am. Fish. Soc. Publ. By Que. Min. Loisir, de la Chasse and de la Peche, Dir. De la Recherche Faunique, Montreal, Que. 249-272.
 • Chang WYB. 1982. A statistical method for evaluating the reproducibility of age determination. Can J Fish Aquat Sci. 39(8): 1208-1210. doi: 10.1139/f82-158
 • Chilton DE, Beamish RJ. 1982. Age determination methods for fishes studies by the groundfish program at the pacific biologial station. Canada: Government of Fisheries and Oceans 102 p.
 • Chugunova N. 1963. Age and growth studies in fish. Washington: National Science Foundation. 132 s.
 • Clark CF, Steinbach F. 1959. Observations on the age and growth of the northern pike, Esox lucius L., in East Harbor, Ohio. Ohio J Sci. 59 (3): 129-134.
 • Craig JF. 2008. A short review of pike ecology. Hydrobiologia. 601: 5-16. doi: 10.1007/s10750-007-9262-3
 • Çubuk H, Balık İ, Akyürek M, Özkök E. 2000. Uluabat Gölü’ndeki turna (Esox lucius L., 1758) populasyonunun bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi. Journal of Eğirdir Fisheries Faculty. 7: 108-118.
 • Epler P, Łuszczek-Trojnar E, Socha M, Szczerbik P, Sokołowska-Mikołajczyk M, Popek W. 2008. Growth rate and histological picture of the gonads of pike, Esox lucius L., and pikeperch, Sander lucioperca (L.), from the Tresna Reservoir (Lake Żywieckie). Archives of Polish Fisheries. 16(2): 147-154. doi: 10.2478/s10086-008-0012-6
 • Erbaşaran M. 2012. Ladik Gölü (Samsun, Türkiye)’ndeki Çapak Balığı, Abramis brama (L., 1758)’da Yaş Belirleme ve Büyüme Özelliklerinin Tespiti, [Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 79 s.
 • Erdem Ü, Atasoy E, Emre Y, Çeliktaş S. 2007. Apolyont (Uluabat) Gölü (Bursa-Türkiye) turna (Esox lucius L., 1758) balığının bazı biyolojik özellikleri. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 3-5 (5-8): 413-418.
 • Euchner RB. 1988. Collection, preparation and use of northern pike (Esox lucius) cleithra for age determination. Recreational Fisheries Branch. Report No- PCE 20.
 • Faust MD, Breeggemann JJ, Bahr S, Graeb BDS. 2013. Precision and bias of cleithra and sagittal otoliths used to estimate ages of northern pike. Journal of Fish and Wildlife Management. 4(2): 332-341. doi: 10.3996/062013-JFWM-041
 • Flinders JM, Bonar SA. 2008. Growth, condition, diet, and consumption rates of northern pike in three Arizona reservoirs. Lake Reserv Manage. 24: 99-111. doi: 10.1080/07438140809354054
 • Frost WE, Kipling C. 1959. The determination of the age and growth of pike (Esox lucius L.) from scales and opercular bones. ICES J Mar Sci. 24: 314-341. doi: 10.1093/icesjms/24.2.314
 • Geldiay R, Balık İ. 2007. Türkiye tatlısu balıkları. İzmir: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 46 644 p.
 • İlhan A, Balık S. 2003. Işıklı Gölü’ndeki (Çivril-Denizli) turna balığı (Esox lucius L., 1758) populasyonunun biyoekolojik özelliklerinin incelenmesi. Journal of Eğirdir Fisheries Faculty. 9: 1-9.
 • Jackson JR. 2007. Earliest references to age determination of fishes and their early application to the study of fishes. Fisheries. 32 (7): 321-328. doi: 10.1577/1548-8446
 • Karabatak M. 1993. Akşehir gölündeki turna balıklarının (Esox lucius L., 1758) yaş, boy kompozisyonu, ölüm oranı ve büyümesi. Doğa Tr J of Biology. 17: 211-226.
 • Khan S, Khan MA, Miyan K. 2011. Comparison of age estimates from otoliths, vertebrae, and pectoral spines in african sharptooth catfish, Clarias gariepinus (Burchell). Estonian Journal of Ecology. 60 (3): 183-193. doi: 10.3176/eco.2011.3.02
 • Koščo J. 2001. Age and growth of pike (Esox lucius L.) in irrigation canals of The East Slovakian Lowland. Czech J Anim Sci. 46 (1): 34-40.
 • Küçük F, Güçlü SS. 2004. Çapalı gölündeki (Afyon-Isparta) turna balığı (Esox lucius L.,1758) populasyonunun büyüme ve beslenme özellikleri. Journal of Eğirdir Fisheries Faculty. 2 (12): 32-38.
 • Laine AO, Momot WT, Ryan PA. 1991. Accuracy of using scales and cleithra for aging northern pike from an oligotrophic Ontario Lake. N Am J Fish Manage. 11: 220-225. doi: 10.1577/1548-8675
 • Lorenzoni M, Corboli M, Dörr AJM, Mearelli M, Giovinazzo G. 2002. The growth of pike (Esox lucius L., 1758) in Lake Trasimeno (Umbria, Italy). Fis Res. 59: 239-246. doi: 10.1016/S0165-7836(02)00013-9
 • Neuman RM, Willis DW, Sammons S. 1994. Seasonal growth of northern pike (Esox lucius) in a South Dakota Glacial Lake. J Freshwater Ecol. 9 (3): 191-196. doi: 10.1080/02705060.1994.9664886
 • Otto C. 1979. The effects on a pike (Esox lucius L.) population of intensive fishing in a south Swedish Lake. J Fish Biol. 15: 461-468. doi: 10.1111/j.1095-8649.1979.tb03630.x
 • Owens RW, Pronin NM. 2000. Age and growth of pike (Esox lucius) in Chivyrkui Bay, Lake Baikal. J Great Lakes Res. 26 (2): 164-173. doi: 10.1016/S0380-1330(00)70683-6
 • Persson L, Bertolo A, De Roos AM. 2006. Temporal stability in size distributions and growth rates of three Esox lucius L. populations a result of cannibalism? J Fish Biol. 69: 461-472. doi: 10.1111/j.1095-8649.2006.01113.x
 • Polat N, Işık K. 1995. Altınkaya Baraj Gölü’ndeki siraz balığının (Capoeta capoeta Guldenstaedt, 1843) yaş belirleme yöntemleri ile büyüme özellikleri. Turk J Zool. 19: 265-271.
 • Roche W, Grady OM, Bracken JJ. 1999. Some characteristics of pike Esox lucius L. population in an Irish reservoir. Hydrobiologia. 392: 217-223. doi: 10.1023/A:1003645515987
 • Rydell JJ, Jolley JC, Phelps QE, Willis DW. 2008. Northern pike (Esox lucius) population characteristics and relations to recruitment in Hackberry Lake, Nebraska. Transactions of The Nebreska Academy of Sciences, 31, 43-49.
 • Saygın S, Yılmaz S, Yazıcıoğlu O, Polat N. 2015. Comparative age determination from different bony structures of Perch (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) in Lake Ladik (Samsun/Turkey). Biological Diversity and Conservation. 8(1): 21-27.
 • Treer T, Habeković D, Safner R, Aničić I, Kolak A. 1998. Growth of pike (Esox lucius L.) in Croatian reservoir Kruščica. Ribarstvo. 56(3): 85-90.
 • Tyler AV, Beamish, RJ, McFarlane GA. 1989. Implications of age determination errors to yield estimates. In: Beamish, R.J, McFarlane GA, editors. Effects of ocean variability on recruitment and an evaluation of parameters used in stock assessment models. Canada: Can. Spec. Publ. Aquat. Sci., pp. 27-35.
 • Uğurlu S, Polat N, Kandemir Ş. 2009. Changes in the Ladik fish community (1972-2004) and ichthofauna of its inlet and outlet streams (Samsun-Turkey). Turk J Zool. 33: 393-401. doi: 10.3906/zoo-0710-2
 • Uysal R, Yağcı Apaydın M, Yeğen V, Alp A, Yağcı A. 2008. Işıklı Gölü’ndeki (Çivril-Denizli) turna (Esox lucius L., 1758) populasyonunun büyüme özellikleri. Ege J Fish Aqua Sci. 25(4): 259-265.
 • Williams J. E., 1955. Determination of age from scales of northern pike (Esox lucius L.) [Ph.D Thesis]. Univ. Michigan. 185 s.
 • Yazıcı R, Yılmaz S, Yazıcıoğlu O, Polat N. 2014. Ladik Gölü (Samsun, Türkiye)’ndeki kızılkanat balığı (Scardinius erythrophthalmus L., 1758) populasyonunda en güvenilir yaş tayini yönteminin belirlenmesi. Ege J Fish Aqua Sci. 31(1): 31-37. doi: 10.12714/egejfas.2014.31.01.05
 • Yazıcı R, Yılmaz S, Yazıcıoğlu O, Polat N. 2015. Population structure and growth of rudd Scardinius erythrophthalmus (L., 1758) from a eutrophic lake in northern Anatolia. Croatian Journal of Fisheries. 73(3): 94-102. doi: 10.14798/73.3.828
 • Yılmaz S. 2006. Samsun ili tatlı sularında yaşayan bazı ekonomik balık populasyonlarında yaş belirleme [Doktora Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Yılmaz S, Yılmaz M, Polat N. 2007. Altınkaya Baraj Gölü (Samsun-Türkiye)’nde yaşayan yayın balığı (Silurus glanis L., 1758)’nın yaşı için farklı kemiksi yapıların değerlendirilmesi. Fırat Üniv Fen ve Müh Bil Dergisi. 19(1): 07-11.
 • Yılmaz S, Yazıcıoğlu O, Erbaşaran M, Esen S, Zengin M, Polat N. 2012. Length-weight relationship and relative condition factor of white bream, Blicca bjoerkna (L.,1758), from Lake Ladik, Turkey. J Black Sea/Med Envir. 18 (3): 380-387.
 • Yılmaz S, Yazıcıoğlu O, Yazıcı R, Polat N. 2015. Age, growth and reproductive period of white bream, Blicca bjoerkna (L., 1758) in Lake Ladik, Turkey. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 1(1): 9-18. doi: 10.17216/LimnoFish-5000086147
 • Žiliukienė V, Žiliukas V. 2010. Growth of pike Esox lucius L. in Lake Rubikiai (Lithuania). J Appl Ichthyol. 26: 898-903. doi: 10.1111/j.1439-0426.2010.01517.x
Konular Fen
Yayımlanma Tarihi 2016
Dergi Bölümü Kısa Araştırma
Yazarlar

Yazar: Okan YAZICIOĞLU
Kurum: Ahi Evran University, Educational Faculty, Department of Educational Sciences, Kırşehir, Turkey
Ülke: Turkey


Yazar: Nazmi POLAT
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Yazar: Savaş YILMAZ
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @kısa bildiri { limnofish279725, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, issn = {}, eissn = {2149-4428}, address = {Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {165 - 171}, doi = {10.17216/limnofish.279725}, title = {Evaluation of Different Bony Structures to Age Determination of Pike (Esox lucius L., 1758) Inhabiting Lake Ladik (Samsun)}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Savaş and YAZICIOĞLU, Okan and POLAT, Nazmi} }
APA YAZICIOĞLU, O , POLAT, N , YILMAZ, S . (2016). Evaluation of Different Bony Structures to Age Determination of Pike (Esox lucius L., 1758) Inhabiting Lake Ladik (Samsun). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 2 (3), 165-171. DOI: 10.17216/limnofish.279725
MLA YAZICIOĞLU, O , POLAT, N , YILMAZ, S . "Evaluation of Different Bony Structures to Age Determination of Pike (Esox lucius L., 1758) Inhabiting Lake Ladik (Samsun)". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 (2016): 165-171 <http://www.limnofish.org/issue/26564/279725>
Chicago YAZICIOĞLU, O , POLAT, N , YILMAZ, S . "Evaluation of Different Bony Structures to Age Determination of Pike (Esox lucius L., 1758) Inhabiting Lake Ladik (Samsun)". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 (2016): 165-171
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Different Bony Structures to Age Determination of Pike (Esox lucius L., 1758) Inhabiting Lake Ladik (Samsun) AU - Okan YAZICIOĞLU , Nazmi POLAT , Savaş YILMAZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17216/limnofish.279725 DO - 10.17216/limnofish.279725 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 171 VL - 2 IS - 3 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/limnofish.279725 UR - http://dx.doi.org/10.17216/limnofish.279725 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Evaluation of Different Bony Structures to Age Determination of Pike (Esox lucius L., 1758) Inhabiting Lake Ladik (Samsun) %A Okan YAZICIOĞLU , Nazmi POLAT , Savaş YILMAZ %T Evaluation of Different Bony Structures to Age Determination of Pike (Esox lucius L., 1758) Inhabiting Lake Ladik (Samsun) %D 2016 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 2 %N 3 %R doi: 10.17216/limnofish.279725 %U 10.17216/limnofish.279725
ISNAD YAZICIOĞLU, Okan , POLAT, Nazmi , YILMAZ, Savaş . "Ladik Gölü (Samsun)’nde Yaşayan Turna Balığı (Esox lucius L., 1758)’nda Yaş Tayini İçin Farklı Kemiksi Yapıların Değerlendirilmesi". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 / 3 (Aralık 2016): 165-171. http://dx.doi.org/10.17216/limnofish.279725