Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 112 - 117 2018-08-17

Reproduction Properties of Wels Catfish (Silurus glanis, L., 1758) Inhabiting Sıddıklı Reservoir
Sıddıklı Barajı’nda Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis, L., 1758)’nın Üreme Özellikleri

Ramazan YAZICI [1] , Mahmut YILMAZ [2] , Okan YAZICIOĞLU [3]


In this study, some reproduction properties (sex ratio, reproduction period, egg diameter and fecundity) of Silurus glanis inhabiting Sıddıklı Reservoir were investigated. A total of 200 samples were caught between September 2015 and August 2016 from different regions of Sıddıklı Reservoir. Sex ratio was calculated as 0.88:1.00 (Female: Male). The sex ratio was not statistically different from the expected 1.00:1.00 (χ2= 0.841, P>0.05). The values of gonadosomatic index (GSI) varied from 0.033 to 11.80 in females and 0.008 to 0.451 in males. According to GSI values, reproduction period of the S. glanis in Sıddıklı Reservoir was determined to be between April and June. The mean total fecundity and egg diameter were calculated as 46343 eggs/individual and 1.758 mm, respectively. Relative fecundity for each kilogram of female fish was 13000 eggs. The strong relationships between total fecundity-length and total fecundity-weight were determined (r2>0.80).

Bu çalışmada Sıddıklı Barajı’nda yaşayan Yayın Balığı, Silurus glanis’ nın bazı üreme özellikleri (eşey oranı, üreme peryodu, yumurta çapı ve fekondite) araştırılmıştır. Eylül 2015- Ağustos 2016 tarihleri arasında Sıddıklı Barajı’nın farklı bölgelerinden toplamda 200 örnek yakalanmıştır. Eşey oranı 0,88:1,00 (Dişi: Erkek) olarak hesaplanmıştır. Dişi:Erkek oranı beklenen 1,00:1,00 değerinden istatistiksel olarak farklı çıkmamıştır (χ2= 0,841, P>0,05). Gonadosomatik indeks değerlerine göre, Sıddıklı Barajı’ndaki Yayın balıklarının üreme sezonunun Nisan-Haziran ayları arasında olduğu belirlenmiştir. Ortalama total fekondite ve yumurta çapı sırasıyla 46343 yumurta/birey ve 1,758 mm olarak hesaplanmıştır. Nisbi fekondite her bir kilogram balık ağırlığına karşı 13000 yumurta olarak belirlenmiştir. Fekondite-boy ve Fekondite-ağırlık arasında kuvvetli ilişkiler tespit edilmiştir (r2>0,80).

 • Akyurt İ. 1988. Iğdır Ovası Karasu Çayı’nda yaşayan yayın balıklarının (Silurus glanis L.) biyoekolojisi ve ekonomik değer taşıyan verimleri üzerine bir araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 19(1-4): 175-188. [in Turkish]
 • Alp A, Kara C, Büyükçapar HM. 2004. Reproductive biology in a native European catfish, Silurus glanis L., 1758, population in Menzelet Reservoir. Turk J Vet Anim Sci. 28(3): 613-622.
 • Anonymous 2011. Kırşehir il çevre durum raporu. Kırşehir Valiliği 219 p. [in Turkish]
 • Chakraborty BK, Mirza ZA, Miah MI, Habib MAB, Chakraborty A. 2007. Reproductive cycle of the endangered Sarpunti, Puntius sarana (Hamilton, 1822) in Bangladesh. Asian Fisheries Science 20(1/2): 145-164.
 • Copp GH, Britton JR, Cucherousset J, García-Berthou E, Kirk R, Peeler E, Stakėnas S. 2009. Voracious invader or benign feline? A review of the environmental biology of European catfish Silurus glanis in its native and introduced range. Fish Fish. 10(3): 252-282. doi: 10.1111/j.1467-2979.2008.00321.x
 • Devlaming V, Grossman G, Chapman F. 1982. On the use of the gonadosomatic index. Comp Biochem Phy Part A. 73(1):31-39. doi: 10.1016/0300-9629(82)90088-3
 • Doğan Bora N, Gül A. 2004. Feeding biology of Silurus glanis (L., 1758) living in Hirfanlı Dam Lake. Turk J Vet Anim Sci. 28(3): 471-479. Froese R. 2004. Keep it simple: three indicators to deal with overfishing. Fish Fish. 5(1):86-91. doi: 10.1111/j.1467-2979.2004.00144.x
 • Geldiay R, Balık S. 2007. Türkiye tatlısu balıkları. İzmir: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları 644 p. [in Turkish] Jones MC. 2009. Chapter 2: Age and growth. In: Fuiman LA, Werner RG, editors. Fishery science: the unique contributions of early life stages, New Jersey (USA): John Wiley & Sons. p.33-62.
 • Kottelat M, Freyhof J. 2007. Handbook of European Freshwater Fishes, Germany: Kottelat, Cornol. 646 pp. Le Cren ED. 1951. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the Perch (Perca fluviatilis). J Anim Ecol. 20(2):201-219. doi: 10.2307/1540
 • Linhart O, Stech L, Svarc J, Rodina M, Audebert JP, Grecu J, Billard R. 2002. The culture of the European Catfish, Silurus glanis, in the Czech Republic and in France. Aquat Living Resour. 15(2):139-144. doi: 10.1016/S0990-7440(02)01153-1
 • Polat N, Uğurlu S. 2011. Samsun ili tatlısu balık faunası. Samsun: Ceylan Ofset. 272 p. [in Turkish]
 • Priyadharsini S, Manoharan J, Varadharajan D, Subramaniyan A. 2013. Reproductive biology and histological study of Red Lionfish Pterois Volitans from Cuddalore, South East Coast of India. J Aquac Res Development. 4(6):1-9. doi: 10.4172/2155-9546.1000201
 • Reddy PB. 1979. Maturity and spawning in the Murrel, Channa punctata (Bloch, 1973) (Pisces, Teleostei, Channidae) from Guntur. Proc Indian Natl Sci Acad B Biol Sci B. 45(6):543-553.
 • Saylar Ö. 2014. Comparative age determination methods of Silurus glanis L., 1758 living in Altınkaya Dam Lake according to their bony structures. The Journal of Adyutayam. 2 (2):1-7. [in Turkish]
 • Slastenenko E. 1956. Karadeniz Havzası balıkları. İstanbul. Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlügü Yayınları. 711 p. [in Turkish].
 • Uysal R, Yağcı M, Yeğen V, Cesur M, Yağcı A, Çetinkaya S, Bostan H. 2009. İznik Gölü (Bursa-Türkiye)'ndeki Yayın Balığı (Silurus glanis L., 1758) populasyonunun büyüme özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13(3): 221-228. [in Turkish]
 • Yazıcı R. 2018. Biological properties of the Wels Catfısh (Silurus glanis L., 1758) from Sıddıklı Küçükboğaz Dam Lake [PhD Thesis]. Ahi Evran University. 154 p. [in Turkish]
 • Yılmaz S, Yılmaz M, Polat N. 2007. Altınkaya Baraj Gölü (Samsun)’ndeki Silurus glanis L., 1758 populasyonunda yaş-boy, yaş-ağırlık ve boy-ağırlık ilişkileri üzerine bir araştırma. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 2(1):18-26. [in Turkish]
 • Yüngül M, Karaman Z, Dörücü M. 2014. Çelik Gölü'nde yaşayan yayın balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın yaş ve bazı büyüme özellikleri. Yunus Araştırma Bülteni 2014(4): 73-84. [in Turkish] doi: 10.17693/yunus.19089
 • Zar JH. 1999. Biostatistical analysis. New Jersey (USA): Prentice-Hall. 663 p.
Primary Language en
Subjects Science
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-2274-0707
Author: Ramazan YAZICI (Primary Author)
Institution: Ahi Evran University, Turkey
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0118-9111
Author: Mahmut YILMAZ
Institution: Ahi Evran University, Turkey
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4302-2181
Author: Okan YAZICIOĞLU
Institution: Ahi Evran University, Turkey
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 17, 2018

Bibtex @research article { limnofish415933, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, issn = {}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Egirdir Fisheries Research Institute}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {112 - 117}, doi = {10.17216/limnofish.415933}, title = {Reproduction Properties of Wels Catfish (Silurus glanis, L., 1758) Inhabiting Sıddıklı Reservoir}, key = {cite}, author = {YAZICI, Ramazan and YILMAZ, Mahmut and YAZICIOĞLU, Okan} }
APA YAZICI, R , YILMAZ, M , YAZICIOĞLU, O . (2018). Reproduction Properties of Wels Catfish (Silurus glanis, L., 1758) Inhabiting Sıddıklı Reservoir. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 4 (2) , 112-117 . DOI: 10.17216/limnofish.415933
MLA YAZICI, R , YILMAZ, M , YAZICIOĞLU, O . "Reproduction Properties of Wels Catfish (Silurus glanis, L., 1758) Inhabiting Sıddıklı Reservoir". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 4 (2018 ): 112-117 <http://www.limnofish.org/en/issue/38569/415933>
Chicago YAZICI, R , YILMAZ, M , YAZICIOĞLU, O . "Reproduction Properties of Wels Catfish (Silurus glanis, L., 1758) Inhabiting Sıddıklı Reservoir". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 4 (2018 ): 112-117
RIS TY - JOUR T1 - Reproduction Properties of Wels Catfish (Silurus glanis, L., 1758) Inhabiting Sıddıklı Reservoir AU - Ramazan YAZICI , Mahmut YILMAZ , Okan YAZICIOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17216/limnofish.415933 DO - 10.17216/limnofish.415933 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 112 EP - 117 VL - 4 IS - 2 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/limnofish.415933 UR - https://doi.org/10.17216/limnofish.415933 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Reproduction Properties of Wels Catfish (Silurus glanis, L., 1758) Inhabiting Sıddıklı Reservoir %A Ramazan YAZICI , Mahmut YILMAZ , Okan YAZICIOĞLU %T Reproduction Properties of Wels Catfish (Silurus glanis, L., 1758) Inhabiting Sıddıklı Reservoir %D 2018 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 4 %N 2 %R doi: 10.17216/limnofish.415933 %U 10.17216/limnofish.415933
ISNAD YAZICI, Ramazan , YILMAZ, Mahmut , YAZICIOĞLU, Okan . "Reproduction Properties of Wels Catfish (Silurus glanis, L., 1758) Inhabiting Sıddıklı Reservoir". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 4 / 2 (August 2018): 112-117 . https://doi.org/10.17216/limnofish.415933
AMA YAZICI R , YILMAZ M , YAZICIOĞLU O . Reproduction Properties of Wels Catfish (Silurus glanis, L., 1758) Inhabiting Sıddıklı Reservoir. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2018; 4(2): 112-117.
Vancouver YAZICI R , YILMAZ M , YAZICIOĞLU O . Reproduction Properties of Wels Catfish (Silurus glanis, L., 1758) Inhabiting Sıddıklı Reservoir. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2018; 4(2): 117-112.