Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 122 - 129 2018-08-17

Orta Doğu ve Türkiye’de İçsu Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dair Tahminler
Current State of Inland Capture Fisheries and Aquaculture in Middle East Countries and Expectations for the Future

Deniz Günay [1] , Dilek Emiroğlu [2] , Tolga Tolon [3]


Bu çalışmada Türkiye’nin de içinde olduğu 16 Orta Doğu ülkesinin bugünkü ve gelecekteki iç su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik üretimi, istatistik verileri yardımıyla değerlendirilmiştir. Trend analizi sonucunda 2015 yılında yaklaşık 390 000 ton olan Orta Doğu iç su avcılık üretiminin 2020 yılında 380 000 tona gerileyebileceği, 2015 yılında 1 660 000 ton olan yetiştiricilik üretiminin 2020 yılında yaklaşık 2 060 000 ton olabileceği tahmin edilmiştir. Türkiye’de ise toplam su ürünleri üretiminin 2016 yılı itibariyle %5,8 ‘ini oluşturan iç su ürünleri avcılığının 2020 yılında daha da azalacağı (30 000 ton), %17,2’sini oluşturan iç su ürünleri yetiştiriciliğinin ise artmaya devam edeceği (133 000 ton) öngörülmüştür. İç su ürünleri balıkçılığının sürdürülebilir olması ve sektörün gelişimi protein talebinin karşılanması ve sosyo-ekonomik gelişim açısından önemlidir.

In this study, current and future production of inland capture fisheries and aquaculture productions of 16 Middle Eastern countries, including Turkey, were evaluated by statistical fisheries data. According to the results of trend analysis, it is predicted that inland capture fisheries production, which is about 390 000 tons in 2015, will decrease to approximately 380 000 tons in 2020 and  inland aquaculture production, which is about 1 660 000 tons in 2015, will increase  to approximately 2 060 000 tons in 2020 in the Middle East Countries. In Turkey, it is estimated that inland capture fisheries production, which constitutes 5.8 % of the total fishery production by 2016, will further decrease (30 000 tons) in 2020; inland aquaculture production, which constitutes 17.2 % of the total fishery production by 2016, will further increase (133 000 ton) in 2020. Sustainability and development of inland fisheries is important in order to meet protein demand and increase socio-economic development.

 • Alballaa EAR. 2017. The potential of aquaculture in the Middle East region. Paper presented at: Global Forum for Innovations in Agriculture (GFIA 2017); Abu Dhabi, UAE.
 • Allahyari MS. 2010a. Social sustainability assessment of fishery cooperatives in Guilan Province, Iran. J Fish Aquat Sci. 5(3): 216-222. doi: 10.3923/jfas.2010.216.222
 • Allahyari MS. 2010b. Fisheries sustainability assessment in Guilan province, Iran. J Food Agrıc Envıron. 8(3):1300-1304.
 • Aşır U, Pulatsü S. 2008. Estimation of the nitrogen-phosphorus load caused by rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) cage-culture farms in Kesikköprü Dam Lake: A comparison of pelleted and extruded feed. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 32: 417-422
 • Beaumont P, Blake G, Wagstaff M. 2016. The middle east: A geographical study. Routledge: Routledge Library Editions 642 p.
 • Çetin B. 2014. Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yaptığı ihracatın analizi. Paper presented at: Üretim Ekonomisi Kongresi; İstanbul, Turkey. [in Turkish]
 • DPT 2007. Devlet Planlama Teşkilatı, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Balıkçılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara. 127p. [in Turkish]
 • DPT 2014. Devlet Planlama Teşkilatı, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara. 80p. [in Turkish]
 • Doğaka 2014. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Kültür balıkçılığı sektör raporu. Hatay. 26 p. [in Turkish]
 • Dorafshan S, Kalbassi MR, Soltan Karimi S, Rahimi K. 2010. Study of some haematological indices of diploid and triploid Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Yakhteh Med. J. 3: 442-447.
 • DSİ 2017. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; [cited 2017 Sep 10]. Available from http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari
 • Ekinci N. 2013. Ortadoğu’nun Su Problemi; [cited 2018 Jan 10]. Available from http://akademikperspektif.com/2013/12/31/ortadogunun-su-problemi
 • FAO 2013. World apparent consumption by continent; [cited 2017 Sep 01] Available from http://www.fao.org/fishery/docs/STAT/summary/FBS_bycontinent.pdf
 • FAO 2015. Food and Agriculture Organization. Fisheries and Aquaculture Department; [cited 2017 Sep 01]. Availablefrom http://www.fao.org/fishery/topic/16140/en
 • FAO 2016. Food and Agriculture Organization. The state of world fisheries and aquaculture 2016 contributing to food security and nutrition for all. Rome. 200 p.
 • FAO 2018. Food and Agriculture Organization. National Aquaculture Sector Overview Iraq; [cited 2018 June 19]. Available fromhttp://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_iraq/en
 • Feidi I. 1998. Fisheries development in the Arab World. In: Albert J, Bernhardsson M, Kenna R, editors. Transformations of middle eastern natural environments: Legacies and lessons. New Haven: Yale University Press. p. 388-406.
 • Feidi I. 2018. Will the New Large-Scale Aquaculture Projects Make Egypt Self Sufficient In Fish Supplies? MedFAR. 1(1):31-41.
 • Globefish 2011. Analysis and Information on World Fish Trade. Markets in the Middle East: market, trade and consumption; [cited 2017 Sep 01]. Available from http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/338542/
 • Gürçay S. 2014. Ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve geleceği. Paper presented at: 5. Su Ürünleri Sempozyumu; Elazığ, Turkey. [in Turkish]
 • Hulata G. 2001. Genetic manipulations in aquaculture: a review of stock improvement by classical and modern technologies. Genetica. 111: 155-173.
 • Kalbassi MR, Dorafshan S, Pourkazemi M, Amiri BM. 2009. Triploidy induction in the Caspian salmon salmo trutta caspius by heat shock. J. Appl. Ichthyol., 2009; 25: 104-107. doi: 10.1111/j.1439-0426.2008.01177.x
 • Kalbassi MR, Abdollahzadeh E, Salari-Joo H. 2013. A review on aquaculture development in Iran. Ecopersia. 1(2): 159-178.
 • Karimpour M, Harlioglu MM, Khanipour AA, Abdolmalaki S, Aksu Ö. (2013). Present status of fisheries in Iran. Journal of Fish Sci.7(2): 161.
 • Kartal F. 2009. Suyun Metalaşması, Suya Erişim Hakkı ve Sosyal Adalet. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü. Ankara. 65 p.
 • Kitto MR, Tabish M. 2004. Aquaculture and food security in Iraq. Aquacult Asia. 9 (1):31-33.
 • Mohammed A, Mehanna S. 2016. Fish production in Egypt: Current status and future perspective. Paper presented at: Tropentag 2016; Vienna, Austuria.
 • OECD/FAO 2017. OECD-FAO Agricultural outlook 2017-2026. Paris: OECD Publishing 137 p.
 • Tolon MT. 2017. Sustaining consumer confidence in middle east aquaculture secured by traceability systems. J Aquacult Eng Fish Res. 3(1): 44-50. doi: 10.3153/JAEFR17006
 • TUİK 2016. Türkiye İstatistik Kurumu. Su ürünleri istatistikleri; [cited 2017 Sep 10] Available from http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005
 • Yılmaz S, Ersoy N, Gümüş E, Aydın B. 2017. Good agricultural practices in Turkish aquaculture. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 13(2): 231-238.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date August 2018
Journal Section Review
Authors

Orcid: 0000-0003-0069-4703
Author: Deniz Günay (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8371-6407
Author: Dilek Emiroğlu
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2233-0663
Author: Tolga Tolon
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 17, 2018

Bibtex @review { limnofish363924, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, issn = {}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Egirdir Fisheries Research Institute}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {122 - 129}, doi = {10.17216/limnofish.363924}, title = {Orta Doğu ve Türkiye’de İçsu Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dair Tahminler}, key = {cite}, author = {Günay, Deniz and Emiroğlu, Dilek and Tolon, Tolga} }
APA Günay, D , Emiroğlu, D , Tolon, T . (2018). Orta Doğu ve Türkiye’de İçsu Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dair Tahminler. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 4 (2) , 122-129 . DOI: 10.17216/limnofish.363924
MLA Günay, D , Emiroğlu, D , Tolon, T . "Orta Doğu ve Türkiye’de İçsu Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dair Tahminler". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 4 (2018 ): 122-129 <http://www.limnofish.org/en/issue/38569/363924>
Chicago Günay, D , Emiroğlu, D , Tolon, T . "Orta Doğu ve Türkiye’de İçsu Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dair Tahminler". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 4 (2018 ): 122-129
RIS TY - JOUR T1 - Orta Doğu ve Türkiye’de İçsu Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dair Tahminler AU - Deniz Günay , Dilek Emiroğlu , Tolga Tolon Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17216/limnofish.363924 DO - 10.17216/limnofish.363924 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 129 VL - 4 IS - 2 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/limnofish.363924 UR - https://doi.org/10.17216/limnofish.363924 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Orta Doğu ve Türkiye’de İçsu Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dair Tahminler %A Deniz Günay , Dilek Emiroğlu , Tolga Tolon %T Orta Doğu ve Türkiye’de İçsu Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dair Tahminler %D 2018 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 4 %N 2 %R doi: 10.17216/limnofish.363924 %U 10.17216/limnofish.363924
ISNAD Günay, Deniz , Emiroğlu, Dilek , Tolon, Tolga . "Orta Doğu ve Türkiye’de İçsu Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dair Tahminler". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 4 / 2 (August 2018): 122-129 . https://doi.org/10.17216/limnofish.363924
AMA Günay D , Emiroğlu D , Tolon T . Orta Doğu ve Türkiye’de İçsu Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dair Tahminler. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2018; 4(2): 122-129.
Vancouver Günay D , Emiroğlu D , Tolon T . Orta Doğu ve Türkiye’de İçsu Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dair Tahminler. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2018; 4(2): 129-122.