Kabul Edilmiş Makaleler

  • Farklı Protein Kaynaklarının Çuka Mersini, Acipencer ruthenus Linnaeus 1758, Jüvenillerinin Proteaz Aktivitesi Üzerine Etkileri
    Cemil Kaya GÖKÇEK, Recep KURT 24 Kas 2017
  • Investigating the Effect of Different Growth Media on Biomass Production of Pseudopediastrum boryanum (Turpin) E. Hegewald Isolates
    Dilek YALÇIN DUYGU, İlkay Açıkgöz Erkaya, Tülay Özer 15 Oca 2018