Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
Cover Image
e-ISSN 2149-4428 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Fisheries Research Institute |

LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research) is an international, open access and periodical scientific peer-reviewed journal, which is published three times a year, in April, August and December. This journal, publishes research article, short communication, case report, review and letter to the Editor that included Fisheries Management, Biology, Genetic, Ecology, Aquaculture and Disease, Fish Processing Technology, Fisheries Socio-Economics topics written in English and Turkish languages.


Our journal LimnoFish has been indexed by Clarivate Analytics databases (Biological Abstracts, BIOSIS Previews and Zoological Record) since First Issue (V: 1 N: 1, 2015). Click to access the acceptance letter. (01/03/2018)


Creative Commons License

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research

e-ISSN 2149-4428 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Fisheries Research Institute |
Cover Image

29.171

67.633

LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research) is an international, open access and periodical scientific peer-reviewed journal, which is published three times a year, in April, August and December. This journal, publishes research article, short communication, case report, review and letter to the Editor that included Fisheries Management, Biology, Genetic, Ecology, Aquaculture and Disease, Fish Processing Technology, Fisheries Socio-Economics topics written in English and Turkish languages.


Our journal LimnoFish has been indexed by Clarivate Analytics databases (Biological Abstracts, BIOSIS Previews and Zoological Record) since First Issue (V: 1 N: 1, 2015). Click to access the acceptance letter. (01/03/2018)


Creative Commons License

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Vol 4, Issue 3 (December 2018) Last Issue
Volume 4 - Issue 3 - Dec 2018
 1. Dişi Gökkuşağı Alabalıklarında Farklı Yemleme Oranlarının Performans ve Üretim Maliyetlerine Etkisi
  Pages 130 - 139
  Hakan AYKAN, Savaş SARIÖZKAN
 2. Effects of Feeding Frequency on Growth Performance and Molting Cycle of Two Different Size Classes of Red Swamp Crayfish (Procambarus clarkii)
  Pages 140 - 145
  Onur KARADAL, Gürel TÜRKMEN
 3. Ceviz Yeşil Kabuğu Özütü İle Hazırlanan Buzun Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Filetolarının Kalite Özelliklerine Etkisi
  Pages 146 - 153
  Emre YAVUZER
 4. Demirköprü Baraj Gölü (Manisa, Türkiye) Balıkçılığı: Av Araçları ve Ticari Türler
  Pages 154 - 168
  Hakkı DERELİ, Turhan KEBAPÇIOĞLU, Yusuf ŞEN, Zeki Serkan ÖLÇEK, Murathan ÖZDEMİR
 5. Growth Performance, Body Composition, Haematological and Serum Parameters to Fish Meal Replacement by Soybean Meal and Cottonseed Meal in Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii)
  Pages 169 - 176
  Nesrin EMRE, Derya GÜROY, Fatma Banu YALIM, Yılmaz EMRE, Betül GÜROY, Serhan MANTOĞLU, Onur KARADAL
 6. Karanfil Yağı, Eugenol ve 2-Phenoxyethanol’ün Yağ Balığı Pseudophoxinus anatolicus (Hankó, 1925)’ da, Anestetik Madde Olarak Etkinliği
  Pages 177 - 181
  İsmail ERBATUR, Abdulkadir YAĞCI, Mustafa CEYLAN, Meral APAYDIN YAĞCI, Kaya GÖKÇEK
 7. Menzelet Baraj Gölü (K.Maraş) ve Küçürge Deresi’ndeki (Adana) Capoeta erhani Turan, Kottelat ve Ekmekçi, 2008’nin Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma
  Pages 182 - 188
  Nesrin EMRE, Ayşegül KUBİLAY
 8. First Confirmed Record for the Lepomis gibbosus (L., 1758) in The Lower Sakarya River Basin (Turkey)
  Pages 189 - 191
  İsmail REİS, Hasan CERİM, Celal ATEŞ
 9. Biyoteknolojinin Güncel Uygulamalarının Su Ürünleri Genetik Alanında Kullanılması: Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri
  Pages 192 - 204
  Münevver ORAL